Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali? Jak słuchać, żeby uczniowie do nas mówili?

Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali? Jak słuchać, żeby uczniowie do nas mówili?
- Wstęp

Eliza Krzak

Lekcja darmowa

Wstęp

Witam i zapraszam do mojego kursu pod tytułem:

Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali?

Jak słuchać, żeby uczniowie do nas mówili?

            System edukacji w Polsce ma opracowane programy nauczania. Mówi o zakresie materiału niezbędnego do zaliczenia przez każdego ucznia, z każdego przedmiotu obowiązkowego w szkole. Do tego ma opracowane metodologiczne zasady nauczania. Nadal mocno skupia się na ilości wiedzy zapamiętanej przez uczniów i uczy rozwiązywania testów. Nauczyciel zmuszony jest do "gonienia” z przerobieniem materiału, bo musi zdążyć przed zakończeniem roku szkolnego.

 

W takim systemie trudno jest skupić się nauczycielom na uczniach. Na ich przeżyciach, odczuciach, potrzebach. Trudno nauczycielom nauczyć młodych ludzi radzenia sobie z trudnościami pojawiającymi się na różnych etapach życia człowieka. A przecież szkoła (oprócz domu rodzinnego) jest również tym miejscem, gdzie uczniowie mają uczyć się radzić w życiu, podejmować własne decyzje i ponosić ich konsekwencje.   

 

W dzisiejszym świecie uczniowie dużo czasu spędzają w szkole – czy to na samych obowiązkowych lekcjach, na świetlicy, na przeróżnych zajęciach dodatkowych czy w innych pozaszkolnych formach nauczania. To sprawia, że więcej czasu spędzają poza domem i ważne jest, by na swej drodze spotykali osoby uważne na nich, rozumiejące ich trudności, przeżycia, akceptujące ich uczucia. Umożliwiające im przejmowanie odpowiedzialności stosownie do wieku, uczące podejmowania własnych decyzji i ponoszenia ich konsekwencji.

 

Aby się to dokonało niezbędna jest umiejętność uważnego słuchania, która pozwoli uczniowi na mówienie do nauczyciela o tym czego właśnie doświadcza. I jednocześnie takiego wypowiadania się nauczyciela, by uczeń chciał słuchać nauczyciela (tego co on mówi).

 

Kurs opiera się na książkach Adele Faber i Elaine Mazlisch, w których to autorki poruszają temat komunikacji z dziećmi oraz na własnych doświadczeniach autorki i jej wiedzy psychoterapeutycznej. Kurs podzielony jest na rozdziały dotyczące różnych problemów: od akceptacji uczuć, zachęcania do współpracy czy samodzielności, po problemy związane z czasem dorastania u nastolatków.

Wszystkie metody postępowania można stosować i wobec uczniów młodszych i starszych. Zawsze jednak z uważnością na wiek ucznia i jego możliwości zrozumienia. Inaczej bowiem będziemy mówić do przedszkolaków czy dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej, a inaczej do uczniów – nastolatków przeżywających trudy okresu dorastania.

            Ciekawym i potrzebnym będzie zapoznanie się również z kursem "W co grają uczniowie” oraz z "Metody rozwiązywania konfliktów w szkole”. Zapoznanie się z tymi 3 kursami da Państwu możliwość dobrego komunikowania się z Waszymi uczniami, jak również radzenia sobie w różnych trudnych dla Was sytuacjach. Bycia bliżej ucznia, zrozumienia jego problemów i akceptacji wszystkich uczuć i emocji, które nim targają.

Lekcja darmowa

 

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli chcących poprawić swoją komunikację z uczniami. I dzięki temu bardziej zrozumieć ich zachowania. A przede wszystkim po to by: nauczyć się akceptować różne stany emocjonalne i uczuciowe uczniów, umiejętnie motywować ich do nowych wyzwań czy zmiany zachowania, w sposób właściwy stosować pochwały i poznać sposoby na rozmowy z nastolatkami o trudnych tematach.

Czego się nauczę?

W trakcie kursu dowiesz się, doświadczając na sobie, co odczuwają i jakie uczucia towarzyszą uczniom w sytuacjach, kiedy komunikacja ze strony dorosłych jest z pozycji wyższości. I jednocześnie dowiesz, w jaki sposób możesz zmienić swój sposób komunikacji, by była ona z pozycji szacunku i akceptacji.

Te sposoby przydają się Wam również w kontaktach poza szkołą.

 

Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z kilku rozdziałów poprzedzonych wprowadzeniem.

Opisane są w nich możliwe sposoby reagowania, prowadzenia rozmów z uczniami w zależności od omawianego problemu: akceptacja uczuć, motywowanie do podejmowania własnych decyzji, czy stosować kary, jak chwalić i jak poruszać trudne tematy.

Dowiecie się też, że sposób komunikacji ma ogromny wpływ na budowane relacje z uczniami. Dość często uczniowie spotykają się jeszcze z poczuciem braku zrozumienia i szacunku do ich uczuć, emocji i potrzeb ze strony dorosłych co sprawia, że odsuwają się od nich.

 

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Wiedzę i umiejętności z kursu możecie uzupełnić innymi kursami i są to: "Metody rozwiązywania konfliktów  w szkole” i "W co grają uczniowie”. Będzie to zestaw kursów, dzięki którym całościowo poszerzycie swoją wiedzę o zasadach prawidłowej komunikacji. A ta wiedza przyda się Wam w kontaktach z uczniami, jak również i w innych sytuacjach życiowych.

 

 • Ważność kursu 365 dni
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 5 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • wideo
 • Pomoc w radzeniu sobie z własnymi uczuciami  
  • lekcja
 • Ćwiczenie  
  • lekcja
  • ćwiczenie
 • Jak pomagać uczniowi w radzeniu sobie z własnymi emocjami  
  • lekcja
 • Ćwiczenie  
  • lekcja
  • ćwiczenie
 • Rady Zakończenie testem
  • lekcja
 • Motywowanie uczniów do współpracy  
  • lekcja
 • Ćwiczenie - nagrania  
  • lekcja
  • ćwiczenie
 • Sposoby na zachęcenie ucznia do współpracy  
  • lekcja
 • Rady  
  • lekcja
 • Ku samodzielności uczniów  
  • lekcja
 • Jak zachęcać uczniów do samodzielności - przykłady  
  • lekcja
 • Karać czy nie karać. A co z pochwałą?  
  • lekcja
 • Czym zastąpić karanie - przykłady  
  • lekcja
 • Rady  
  • lekcja
 • Pochwały - przykłady Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Ćwiczenie  
  • lekcja
  • ćwiczenie
 • A co z nastolatkami?  
  • lekcja
 • Zakończenie Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Certyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja

 

 

Jestem psychoterapeutą, trenerem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Prowadzę głównie psychoterapię indywidualną. Istotnym elementem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym swoją uczciwością i autentycznością wspieram osoby w byciu sobą. Zachęcając do bycia naprawdę sobą szukamy wspólnie twórczych i niepowtarzalnych rozwiązań. Ponadto trening Gestalt skierowany jest do osób nie szukających terapii, ale jako metoda samopoznania i rozwoju potencjału osobowości oraz poszerzania świadomości.

Przede wszystkim pracuję z osobami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzys, doświadczających przemocy w różnej formie. Z osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz chcących lepiej zrozumieć siebie i swój sposób funkcjonowania, poszukujących rozwoju i zmiany, chcących świadomie podejmować decyzje.

Moją pasją jest również praca z osobami niepełnosprawnymi. Motywowanie ich i budowanie poczucia własnej wartości po to, by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszego społeczeństwa. Ich rozbudzona i wspierana aktywność społeczna i zawodowa połączona z ich uśmiechem jest dla mnie najlepszą satysfakcją. 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali? Jak słuchać, żeby uczniowie do nas mówili?"

w wymiarze 5 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2020

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400