Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Strona główna

Bestseller

Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Katarzyna Klimas

Cena:
30

Dla kogo jest ten kurs?

Pracują Państwo z dzieckiem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym?

Kurs z pewnością przyda się w opracowaniu Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.


Czego się nauczę?

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) jest nie lada wyzwaniem dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Z doświadczenia wiem, że zredagowanie tego dokumentu rodzi wiele pytań i wątpliwości, m.in. o korelację IPET-u  z wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania ucznia, formami udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wiele innych.

W trakcie kursu zdobędą Państwo wiedzę oraz praktyczne podpowiedzi potrzebne do redagowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.


Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z kilkunastu lekcji, które zawierają omówienie treści rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Kurs zawiera także charakterystykę niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim oraz omówienie na przykładach kolejnych elementów, jakie składają się na Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

W przygotowaniu jest kurs "Techniki terapii pedagogicznej w ćwiczeniach grafomotorycznych” na który już zapraszam!

 

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 5 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • wideo
 • IPET – czym jest?  
  • lekcja
 • IPET – podstawa prawna  
  • lekcja
 • IPET - dla kogo?  
  • lekcja
 • Kto redaguje dokument?  
  • lekcja
 • Współpraca z Rodzicami  
  • lekcja
 • IPET – do kiedy?  
  • lekcja
 • IPET – etapy tworzenia Zakończenie testem
  • test
 • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia  
  • wideo
 • Sfery rozwoju  
  • lekcja
 • Charakterystyka upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim Zakończenie testem
  • test
 • Co zawiera IPET? Metryczka ucznia  
  • lekcja
 • Zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego / wymagań edukacyjnych  
  • lekcja
 • Informacja Zakończenie testem
  • test
 • Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów  
  • lekcja
 • Formy udzielania pomocy psychofizyczno – pedagogicznej  
  • lekcja
 • Działania wspierające rodziców  
  • lekcja
 • Formy współpracy z podmiotami  
  • lekcja
 • Podpisy zespołu opracowującego IPET  
  • lekcja
 • Test końcowy Zakończenie testem
  • test
 • Certyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja
Powiększ obraz:

Katarzyna Klimas

Pedagog Terapeuta, Oligofrenopedagog, wychowawca w specjalnym ośrodku wychowawczym

Jestem pedagogiem terapeutą i oligofrenpedagogiem. Pracuję, jako wychowawca w specjalnym ośrodku wychowawczym, gdzie prowadzę zajęcia rewalidacyjne oraz przygotowuję do samodzielnego życia młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.
W swojej pracy z osobami z niepełnosprawnością staram się szanować ich godność oraz sprawiać by czuły się kochane i akceptowane. Rozpoznawanie i wzmacnianie mocnych stron moich wychowanek to ulubione zajęcie w codziennej pracy. Szczególnym obszarem moich zainteresowań i działań w pracy wychowawczej są działania profilaktyczne oraz wychowanie do wartości.

Prowadzę także indywidualne zajęcia rewalidacyjne w przedszkolach, podczas których m.in. przygotowywałam do gotowości szkolnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, prowadziłam zajęcia z dzieckiem z autyzmem wczesnodziecięcym, afazją i tym podobnymi zaburzeniami.

Zdobytą wiedzę i doświadczenie pogłębiam poprzez uczestnictwo w studiach doktoranckich na kierunku pedagogika.

Swoją wiedzą i umiejętnościami chciałabym także dzielić się z Państwem. Mam nadzieję, że moje kursy, które zaproponowałam, staną się konkretnym narzędziem pomocy dla  Państwa codziennej pracy i przyczynią się do dalszych sukcesów, których z całego serca Państwu życzę.

Zapraszam do uczestnictwa w moich kursach.

Katarzyna Klimas

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną"

w wymiarze 5 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400