Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności na platformie Szkolna24.pl

 

Wstęp

Chronimy prywatność osób odwiedzających naszą witrynę internetową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm. – dalej „Ustawa"). Prosimy o zapoznanie się z zasadami, według których przetwarzamy Państwa dane osobowe.

I.

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.), jest SZKOLNA24.PL Sp. z o.o. ul. Warszawska 53; 42-202 Częstochowa NIP: 9492219475  REGON: 36803580300000 KRS:0000691198 .
Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez SZKOLNA24.PL Sp. z o.o. i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez SZKOLNA24.PL Sp. z o.o. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie firmy.
Celem Polityki Ochrony Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez SZKOLNA24.PL Sp. z o.o. w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.szkolna24.pl
Użytkownik, który korzysta z portalu Szkolna24.pl, pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i Regulaminu oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz niniejszą Polityką Ochrony Prywatności.

II
Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych


Podanie danych jest dobrowolne. Udostępniają nam Państwo wyłącznie te dane, które posłużą nam do świadczenia żądanej usługi. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przechowywane dłużej niż to konieczne w celu świadczenia usługi bądź dłużej, niż to wymagane w świetle obowiązujących przepisów. Dane wpisywane przez Państwa w formularzu online chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer)

Dane użytkownika
Użytkownicy zakładający Konto zostaną poproszeni o podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

Obsługa Użytkownika
SZKOLNA24.PL Sp. z o.o. może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi klienta, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika.

Formularz kontaktowy
SZKOLNA24.PL Sp. z o.o. może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane te są niezbędne do umożliwienia kontaktu między Użytkownikami w celach związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
Dane gromadzone są przez stronę internetową i urządzenia mobilne
Szkolna24.pl jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.

Ankiety
Na portalu Szkolna24.pl realizowane są ankiety wśród użytkowników, których celem jest polepszenie jakości usług, kursów a także badanie preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych.


Konkursy
Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.

Akcje promocyjne
Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

III


Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

SZKOLNA24.PL Sp. z o.o. jest uprawniona do gromadzenia w ramach Szkolna24.pl danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika.

Portal Szkolna24.pl używa usługi Google Analytics


IV
Wykorzystanie zgromadzonych danych

SZKOLNA24.PL Sp. z o.o. jest uprawniona do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Szkolna24.pl w następujących celach:

  • zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
  • dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika
  • monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, najpopularniejsze kursy
  • kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
  • przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
  • egzekwowanie przestrzegania Regulaminu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć.

SZKOLNA24.PL Sp. z o.o. jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Szkolna24.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

V.
Udostępnianie danych

SZKOLNA24.PL Sp. z o.o. może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez SZKOLNA24.PL Sp. z o.o..
SZKOLNA24.PL Sp. z o.o. nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa.zachodzą następujące okoliczności:

  • SZKOLNA24.PL Sp. z o.o. może współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Szkolna24.pl, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności;
  • SZKOLNA24.PL Sp. z o.o. zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym SZKOLNA24.PL Sp. z o.o. w walce z oszustwami i nadużyciami w Szkolna24.pl w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu, zgodnie w wymogami prawa.

W ramach przyjętej Polityki Prywatności SZKOLNA24.PL Sp. z o.o. zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Szkolna24.pl.

VI.
Metody kontroli po stronie Użytkownika

Wgląd, edycja i usuwanie danych
Użytkownicy, którzy utworzyli Konto, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Szkolna24.pl są poprawne. Dane Użytkownika mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika w sekcji „Moje Konto” na stronie internetowej.

Podmioty zewnętrzne
Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Szkolna24, np. Google Adwards, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stronie http://www.youronlinechoices.com lub http://www.networkadvertising.org.

Pliki cookies:
Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

VII.
Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez SZKOLNA24.PL Sp. z o.o. dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

IX.
Dane kontaktowe
SZKOLNA24.PL Sp. z o.o. ul. Warszawska 53; 42-202 Częstochowa NIP: 9492219475  REGON: 36803580300000 KRS:0000691198, e-mail: biuro@szkolna24.pl.pl