Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Biblioteka szkolna – centrum czytelniczym placówki oświatowej

Strona główna

Biblioteka szkolna – centrum czytelniczym placówki oświatowej
- Zadanie

dr Agata Arkabus

Zadanie

Uwaga!

Nie masz dostępu do tej lekcji. Zaloguj się lub kup kurs.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać funkcjonowanie i działalność biblioteki szkolnej jako nowoczesnej komórki promującej czytelnictwo przy wykorzystaniu tradycyjnych metod oraz tych nowoczesnych, w szczególności technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Czego się nauczę?

Uczestnik pozna organizację i funkcjonowanie biblioteki szkolnej. Zapozna się także z metodami i formami pracy wykorzystywanymi w pracy z uczniem w bibliotece szkolnej. Podczas kursu poznasz prawne uwarunkowania funkcjonowania bibliotek szkolnych. Dowiesz się także, jak wykorzystywane są technologie informacyjno-komunikacyjne w bibliotece.

 

Co znajduje się w kursie? 

 

W kursie zawarto wiadomości na temat polskich i międzynarodowych podstaw prawnych funkcjonowania bibliotek szkolnych. Zwrócono uwagę na rolę dyrektora szkoły w organizacji biblioteki w szkole oraz status nauczyciela bibliotekarza. Omówiono użytkowników biblioteki szkolnej oraz formy współpracy nauczyciela bibliotekarza z nauczycielami innych przedmiotów.
W kursie znalazły się informacje na temat wykorzystania TIK w bibliotece szkolnej oraz rządowych programów rozwoju czytelnictwa. Zastanowi się także czy biblioteka szkolna ma szanse na rozwój.
 
 
 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia podstawowy
 • Czas trwania 5 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • wideo
 • IFLA i UNESCO  
  • lekcja
 • Przepisy  
  • lekcja
 • Statut szkoły  
  • lekcja
 • Nadzór nad biblioteką  
  • lekcja
 • Nauczyciel bibliotekarz  
  • lekcja
 • Zadanie Zakończenie testem
  • test
 • Funkcje biblioteki  
  • lekcja
 • Publiczność w bibliotece Zakończenie testem
  • test
 • Użytkownicy bibliotek szkolnych  
  • lekcja
 • Uczniowie  
  • lekcja
 • Zadanie Zakończenie testem
  • test
 • Nauczyciele  
  • lekcja
 • Nauczyciele jako adresaci działań  
  • lekcja
 • Rodzice  
  • lekcja
 • Netgeneracja  
  • lekcja
 • Formy współpracy  
  • lekcja
 • Współpraca nauczycieli  
  • lekcja
 • Współpraca nauczycieli różnych przedmiotów z nauczycielem bibliotekarzem  
  • lekcja
 • Formy współpracy  
  • lekcja
 • Diagnoza potrzeb nauczyciela  
  • lekcja
 • Wykorzystanie TIK  
  • lekcja
 • Dobry przykład z Danii  
  • lekcja
 • Programy narodowe  
  • lekcja
 • Centrum czytelnicze  
  • lekcja
 • Zadanie  
  • test
 • Zakończenie Zakończenie testem
  • test
 • Cetyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja
Powiększ obraz:

dr Agata Arkabus

nauczyciel, autorka wielu materiałów publikowanych na łamach prasy ogólnopolskiej dotyczących zagadnień współczesnego bibliotekoznawstwa, pedagogiki i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Pozostałe szkolenia tego autora

 

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej z bibliotekoznawstwem we Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Doktorantka studiów z zakresu bibliologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczony nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz pracownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Od 2009 roku redaktor ogólnopolskiego portalu E-pedagogiczna SBP. Od 2010 r. koordynator i organizator doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy Częstochowy i regionu. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, Sekcją Bibliotekarską przy Oddziale ZNP w Częstochowie oraz Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

 

Autorka wielu materiałów publikowanych na łamach prasy ogólnopolskiej dotyczących zagadnień współczesnego bibliotekoznawstwa, organizacji i zarządzania bibliotek szkolnych, metodyki pracy nauczycieli bibliotekarzy oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy nauczycieli, m.in.: Funkcjonowanie edukacyjnych sieci współpracy nauczycieli w wybranych krajach Europy (Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy, 2014), Cloud computing w bibliotece (Biblioteka - Centrum Informacji, 2014), Sześciolatek w bibliotece (Poradnik Bibliotekarza 2013), E-learning w bibliotece szkolnej – metodą pozyskania czytelnika (Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy, 2012), Sześciolatek w bibliotece (Poradnik Bibliotekarza, 2013), Kształtowanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym (Poradnik Bibliotekarza, 2011).

 

Jako nauczyciel bibliotekarz inicjator wielu projektów edukacyjnych oraz zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jest również autorką publikacji Mam 6 lat i gonię świat : poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy (Warszawa : SBP, 2014).

 

Za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w pracy zawodowej dwukrotnie nagrodzona Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego oraz wielokrotnie Nagrodą Dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie za aktywne uczestnictwo w realizacji zadań edukacyjnych.

 

 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Biblioteka szkolna – centrum czytelniczym placówki oświatowej"

w wymiarze 5 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400