Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Zarządzanie projektami unijnymi w placówce oświatowej

Strona główna

Zarządzanie projektami unijnymi w placówce oświatowej
- Zakres danych osobowych

dr Marietta Blachnik - Gęsiarz

Zakres danych osobowych

Uwaga!

Nie masz dostępu do tej lekcji. Zaloguj się lub kup kurs.

Dla kogo jest ten kurs?

Twój projekt został wybrany do dofinansowania i zastanawiasz się, co dalej? Chcesz wiedzieć, jak prawidłowo zrealizować projekt i uzyskać pozytywny wynik kontroli?

Zatem, ten kurs jest dedykowany dla Ciebie.

 

Czego się nauczę?

Podczas kursu zdobędziesz  wiedzę i praktyczne przygotowanie do zarządzania projektem, otrzymasz cenne wskazówki niezbędne przy realizowaniu projektów unijnych oraz przygotowanie do kontroli projektu.

Dzięki udziałowi w kursie każdy uczestnik/każda uczestniczka:

 • otrzyma informacje, jak sfinalizować podpisanie umowy o dofinansowanie,
 • pozna zasady angażowania personelu oraz procedury związane z zamówieniami,
 • nauczy się monitorować  i ewaluować działania projektowe,
 • dowie się, jak rozliczyć wydatki poniesione w projekcie,
 • przygotuje się na kontrolę projektu.

 

Na kurs składa się 7 lekcji: rozpoczęcie realizacji projektu, personel, ochrona danych osobowych, zamówienia, finanse, monitoring i ewaluacja oraz kontrola. Kurs kończy się testem sprawdzającym Twoją wiedzę i umiejętności w obszarze zarządzania projektami unijnymi. Ukończenie kursu oraz zaliczenie testu sprawdzającego umożliwi Ci uzyskanie certyfikatu.

 

Krok po kroku nauczysz się, jak prawidłowo zrealizować przedsięwzięcie, na które pozyskałeś/pozyskałaś dofinansowanie ze środków unijnych. W konsekwencji nabędziesz kompetencje do bycia koordynatorem/koordynatorką projektu.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Jeśli chcesz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze funduszy unijnych, to warto, abyś poszukał szkoleń specjalistycznych dotyczących poszczególnych obszarów realizacji projektów, np. prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, rozliczanie projektów unijnych i kwalifikowalność wydatków, monitoring i ewaluacja projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia podstawowy
 • Czas trwania 2 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Rozpoczęcie realizacji projektu - Umowa o dofinansowanie  
  • lekcja
 • Wymagane dokumenty  
  • lekcja
 • Formy zabezpieczenia  
  • lekcja
 • Główne postanowienia umowy  
  • lekcja
 • Obowiązki informacyjne - Ogólne zasady  
  • lekcja
 • Obowiązkowe oznaczenia Zakończenie testem
  • test
 • Personel - Warunki kwalifikowalności wydatków związanych z personelem projektu  
  • lekcja
 • Niekwalifikowalność wydatków związanych z personelem projektu  
  • lekcja
 • Stosunek pracy  
  • lekcja
 • Stosunek cywilnoprawny  
  • lekcja
 • Samozatrudnienie  
  • lekcja
 • Zatrudnianie nauczycieli w projektach Zakończenie testem
  • test
 • Ochrona danych osobowych - Podstawowe zasady  
  • lekcja
 • Zakres danych osobowych  
  • lekcja
 • PEFS Zakończenie testem
  • test
 • Zamówienia  
  • lekcja
 • Rozeznanie rynku  
  • lekcja
 • Zasada konkurencyjności  
  • lekcja
 • Ustawa Pzp Zakończenie testem
  • test
 • Finanse - Informacje ogólne  
  • lekcja
 • Wniosek o płatność  
  • lekcja
 • Podział beneficjentów ze względu na rodzaj prowadzonej ewidencji - Beneficjenci prowadzący pełną księgowość  
  • lekcja
 • Beneficjenci nie prowadzący pełnej księgowości  
  • lekcja
 • Opis dokumentów finansowo - księgowych  
  • lekcja
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków  
  • lekcja
 • Reguła proporcjonalności Zakończenie testem
  • test
 • Monitoring i ewaluacja - 6.1. Monitoring  
  • lekcja
 • Ewaluacja Zakończenie testem
  • test
 • Kontrola - Rodzaje kontroli i podstawowe zasady  
  • lekcja
 • Nadużycie finansowe  
  • lekcja
 • Trwałość projektu Zakończenie testem
  • test
 • Podsumowanie Zakończenie testem
  • test
 • Certyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja
Powiększ obraz:

dr Marietta Blachnik - Gęsiarz

doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki, pedeutolog, doradca zawodowy.

Pozostałe szkolenia tego autora

 

Doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki, pedeutolog, doradca zawodowy. Jest autorką kilkunastu artykułów, jak również współredaktorem trzech książek z zakresu pedeutologii:

 • Profil kompetentnego nauczyciela w europejskiej szkole,
 • Adaptacja zawodowa nauczyciela
 • Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela.

Od 2010 roku z sukcesem prowadzi i nadal rozwija Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto, które współpracuje ze specjalistami z zakresu terapii, psychoterapii, coachingu oraz doradztwa zawodowego. Do głównych zadań ProEfecto, należą również działania polegające na organizowaniu i prowadzeniu działań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Jako pedeutolog wiem, że jakość pracy nauczycieli jest jednym z podstawowych czynników mających bezpośredni wpływ na efektywność nauczania, a ustawiczne  podnoszenie poziomu kompetencji zawodowych umożliwia kadrze pedagogicznej dostosować warsztat swojej pracy do zmieniających się wciąż  potrzeb uczniów. Organizując różne formy wsparcia nauczycieli mam na uwadze fakt, że dbałość o wysoką jakość procesu doskonalenia nauczycieli ma wymiar strategiczny i wpływa na rozwój całego systemu edukacji.

W ramach swojej działalności Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto uczestniczyło przy współrealizowaniu projektu pn. „Wspomaganie na piątkę”, poprzez zapewnienie ekspertów do prowadzenia warsztatów, konsultacji oraz wykładów z zakresu doskonalenia pracy nauczycieli w placówkach oświatowych położonych na terenie miasta Częstochowa.

 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Zarządzanie projektami unijnymi w placówce oświatowej"

w wymiarze 2 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400