Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Praktyka Procedury Niebieskiej Karty

Praktyka Procedury Niebieskiej Karty
- Wstęp

Eliza Krzak

Lekcja darmowa

Wstęp

Witam i zapraszam do mojego kursu pod tytułem:

Praktyka Procedury Niebieskiej Karty

 
"W konfrontacji z przemocą
Człowiek zawsze jest słaby,
Choćby miał ciało atlety jak
Dubczek”

Milan Kundera

 

Problemem przemocy w rodzinie od lat zajmowano się w ramach Procedury Niebieskiej Karty. Od 1998 r. realizowana była przez Policjantów, a od 2004 r. była obowiązkowa również dla pracowników socjalnych. W 2010 r. znowelizowano ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która zobowiązała do inicjowana tej procedury 5 służb, w tym pracowników oświaty. Mimo to nadal służbą najczęściej wszczynającą tę procedurę jest Policja, a kolejną pomoc społeczna.

Oświata jeszcze bardzo rzadko decyduje się na wszczęcie procedury Niebieskiej Karty. Wydawałoby się, że będąc bardzo blisko dzieci, inicjowanie tych działań w sytuacji podejrzenia występowania przemocy wobec dzieci, będzie przeważające właśnie u pracowników oświaty. W praktyce okazuje się jednak, że tak nie jest, a o tym, że dziecko doświadcza przemocy rozpoznawane jest dopiero w sytuacji, kiedy procedura zostaje wdrożona wobec dorosłych członków rodziny. Wtedy dopiero powoływani są do Grupy Roboczej pracownicy oświaty, wychowawcy czy pedagodzy.

Można by się tu zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, szukać powodów i winnych. Nie chodzi tu jednak o to, by kogokolwiek obwiniać. A głosy mówiące o tym, że ustawodawca dokłada nowych zadań, nie zwracając uwagi na to kto i kiedy je wykona, powinny same odpowiedzieć na wcześniejsze pytanie.

Jednak też nie o to chodzi w tym kursie. Zasadniczym celem kursu jest praktyczna strony procedury Niebieskiej Karty, współpraca w ramach Grupy Roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego oraz podejmowane działania przez wszystkich członków Grupy Roboczej, a w szczególności przez pracowników oświaty. Przed przystąpieniem do omawiania praktyki w procedurze Niebieskiej Karty najpierw krótko omówione zostanie zjawisko przemocy w rodzinie, by lepiej zrozumieć aspekty wspomnianej procedury.

 
 
Jestem przekonana, że dzięki temu kursowi  z łatwością przyswoją Państwo nową wiedzę
by efektywnie wykorzystać ją w swojej codziennej pracy. 
W przedstawionym filmie przekazuję zawartość kursu w kilkuminutowej pigułce. Zapraszam do oglądania.
Życzę miłej i owocnej nauki.

 

autor: Eliza Krzak

 

 

 

Lekcja darmowa

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs jest dla osób, które w ramach swych obowiązków zawodowych uczestniczą w pracach na rzecz procedury Niebieskiej Karty.

 

Czego się nauczę?

Poznasz zasady powoływania Grup Roboczych oraz szczegółowo, krok po kroku zapoznasz się z procedurą Niebieskiej Karty i obowiązków wynikających z bycia w takiej Grupie.

 

Co znajduje się w kursie?

Kurs zaczynamy krótką charakterystyką zjawiska przemocy w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Co według ustawy można zaliczyć jako przemoc w rodzinie, a co nią nie będzie. Następnie szczegółowo omawia możliwości wszczynania procedury, kiedy należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz zasady tworzenia i pracy w ramach Grupy Roboczej. Omówione zostały zasady pracy z rodziną, w której dochodzi do przemocy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Każde dziecko będące świadkiem przemocy również tej przemocy doświadcza.

 • Ważność kursu 365 dni
 • Poziom szkolenia podstawowy
 • Czas trwania 2 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Przemoc w rodzinie  
  • lekcja
 • Umyślne działanie lub zaniechanie  
  • lekcja
 • Naruszenie prawa  
  • lekcja
 • Kategoria osób czyli członkowie rodziny  
  • lekcja
 • Zespół Interdyscyplinarny  
  • lekcja
 • Główne zadania zespołu interdyscyplinarnego  
  • lekcja
 • Procedura Niebieskiej Karty  
  • lekcja
 • Wszczęcie Procedury  
  • lekcja
 • Wszczęcie Procedury cz. 2  
  • lekcja
 • Wszczęcie Procedury cz. 3  
  • wideo
 • Wszczęcie Procedury cz. 4  
  • lekcja
 • Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa  
  • lekcja
 • Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa cz. 2  
  • lekcja
 • Powołanie Grupy Roboczej  
  • lekcja
 • Powołanie Grupy Roboczej cz.2  
  • lekcja
 • Członkowie Grup Roboczych  
  • lekcja
 • Zadania Grup Roboczych  
  • lekcja
 • Zadania Grup Roboczych cz.2  
  • lekcja
 • Zadania Grup Roboczych cz.3  
  • lekcja
 • Przedstawiciel pomocy społecznej  
  • lekcja
 • Przedstawiciel komisji rozwiązywania problemów alkoholowych  
  • lekcja
 • Przedstawiciel Policji  
  • lekcja
 • Przedstawiciel ochrony zdrowia  
  • lekcja
 • Przedstawiciel oświaty Zakończenie testem
  • test
 • Opracowanie i realizacja planu pomocy  
  • lekcja
 • Opracowanie i realizacja planu pomocy cz.2  
  • lekcja
 • Spotkanie diagnozujące. Spotkanie z osobą doznającą przemocy  
  • lekcja
 • Spotkanie z osobą doświadczającą przemocy  
  • lekcja
 • Spotkanie z osobą doświadczającą przemocy cz.2  
  • lekcja
 • Spotkanie z osobą doświadczającą przemocy cz.3  
  • lekcja
 • Tworzenie planu pomocy  
  • lekcja
 • Tworzenie planu pomocy cz.2  
  • lekcja
 • Tworzenie planu pomocy cz.3  
  • lekcja
 • Spotkanie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy  
  • lekcja
 • Spotkanie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy cz.2  
  • lekcja
 • Spotkanie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy cz.3  
  • lekcja
 • Spotkanie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy cz.4  
  • lekcja
 • Spotkanie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy cz.5  
  • lekcja
 • Zakończenie Procedury Niebieskiej Karty i prac Grupy Roboczej  
  • lekcja
 • Przesłanka - ustanie przemocy w rodzinie  
  • lekcja
 • Przesłanka – brak zasadności podejmowania działań  
  • lekcja
 • Przesłanka – brak zasadności podejmowania działań cz2 Zakończenie testem
  • test
 • Dziecko w Procedurze Niebieskiej Karty  
  • lekcja
 • Dziecko jako osoba stosująca przemoc  
  • lekcja
 • Dziecko jako osoba stosująca przemoc cz.2  
  • lekcja
 • Dziecko jako osoba doświadczająca przemocy  
  • lekcja
 • Zasady pracy z dzieckiem doświadczającym przemocy  
  • lekcja
 • Dziecko jako świadek przemocy  
  • lekcja
 • Film  
  • wideo
 • Zakończenie Zakończenie testem
  • test
 • Certyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja
Powiększ obraz:

Eliza Krzak

psychoterapeuta, trener, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagog, pracownik socjalny.

Pozostałe szkolenia tego autora

 

 

Jestem psychoterapeutą, trenerem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Prowadzę głównie psychoterapię indywidualną. Istotnym elementem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym swoją uczciwością i autentycznością wspieram osoby w byciu sobą. Zachęcając do bycia naprawdę sobą szukamy wspólnie twórczych i niepowtarzalnych rozwiązań. Ponadto trening Gestalt skierowany jest do osób nie szukających terapii, ale jako metoda samopoznania i rozwoju potencjału osobowości oraz poszerzania świadomości.

Przede wszystkim pracuję z osobami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzys, doświadczających przemocy w różnej formie. Z osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz chcących lepiej zrozumieć siebie i swój sposób funkcjonowania, poszukujących rozwoju i zmiany, chcących świadomie podejmować decyzje.

Moją pasją jest również praca z osobami niepełnosprawnymi. Motywowanie ich i budowanie poczucia własnej wartości po to, by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszego społeczeństwa. Ich rozbudzona i wspierana aktywność społeczna i zawodowa połączona z ich uśmiechem jest dla mnie najlepszą satysfakcją. 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Praktyka Procedury Niebieskiej Karty"

w wymiarze 2 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2019

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400