Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl WebQuest - metoda wykorzystująca TIK w projekcie uczniowskim

Strona główna

WebQuest - metoda wykorzystująca TIK w projekcie uczniowskim
- Technologie w zarządzaniu czasem projektowym oraz monitoringu projektu cd.

Anna Płusa

Technologie w zarządzaniu czasem projektowym oraz monitoringu projektu cd.

Uwaga!

Nie masz dostępu do tej lekcji. Zaloguj się lub kup kurs.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zgłębić swoją wiedzę, dotyczącą stosowania w procesie uczenia się i nauczania nowoczesnych metod pracy wspomaganych nowymi technologiami. Skierowany jest on przede wszystkim do nauczycieli i uczniów, którzy w nowoczesny sposób chcą realizować zakładane w metodzie projektów cele dydaktyczno-wychowawcze. Cenne informacje dla siebie znajdą tu wszyscy zwolennicy i entuzjaści stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji.

 

Czego się nauczę?

Poznasz podstawową metodę wykorzystywaną w pracy projektem edukacyjnym, którą jest WebQuest, ale rozpatrywaną w kontekście pracy z nowymi technologiami. Treści kursu skupiają się na obszarach wykorzystania narzędzi TIK w poszczególnych etapach realizacji projektu edukacyjnego/WebQuestu. Pojęcia te w kursie używane będą wymiennie. Dowiesz się za pomocą jakich programów można efektywnie gromadzić dokumentację projektową, monitorować i ewaluować projekt oraz jak w sposób atrakcyjny technicznie prezentować jego efekty.

 

Co znajduje się w kursie?

W kursie przybliżam Ci założenia projektu edukacyjnego, charakterystykę WebQuestu a następnie krok po kroku omawiam poszczególne etapy jego realizacji, zwracając uwagę na sytuacje edukacyjne, w których rekomendowane jest wykorzystanie technologii.  Wskazuję na zasadność uwzględniania w planowaniu pracy projektowej konkretnych narzędzi, portali i serwisów internetowych.

 

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 3 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Przywitanie   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Projekt edukacyjny Zakończenie testem
  • test
 • WebQuest - opis Zakończenie testem
  • test
 • Czas realizacji Zakończenie testem
  • test
 • Struktura WebQuestu cz. 1 Zakończenie testem
  • test
 • Struktura WebQuestu cz. 2  
  • lekcja
 • Struktura WebQuestu cz. 3 Zakończenie testem
  • test
 • Technologie a formułowanie propozycji tematów WebQuestu  
  • lekcja
 • Technologie a formułowanie propozycji tematów WebQuestu cd. Zakończenie testem
  • test
 • Technologie w zarządzaniu czasem projektowym oraz monitoringu projektu  
  • lekcja
 • Technologie w zarządzaniu czasem projektowym oraz monitoringu projektu cd. Zakończenie testem
  • test
 • Dokumentacja WebQuestu w formie elektronicznej cz. 1  
  • lekcja
 • Dokumentacja WebQuestu w formie elektronicznej cz. 2  
  • lekcja
 • Dokumentacja WebQuestu w formie elektronicznej cz. 3 Zakończenie testem
  • test
 • TIK w komunikacji WebQuestu Zakończenie testem
  • test
 • Ocena i samoocena projektu i ewaluacja z wykorzystaniem technologii  
  • lekcja
 • Ocena i samoocena projektu i ewaluacja z wykorzystaniem technologii cd. Zakończenie testem
  • test
 • Narzędzia TIK w prezentacji efektów WebQuestu cz. 1  
  • lekcja
 • Narzędzia TIK w prezentacji efektów WebQuestu cz. 2  
  • lekcja
 • Narzędzia TIK w prezentacji efektów WebQuestu cz. 3 Zakończenie testem
  • test
 • Certyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja
Powiększ obraz:

Anna Płusa

Dyplomowany nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 

Pozostałe szkolenia tego autora

 

Dyplomowany nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Członek zarządu Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP oraz zespołu redakcyjnego serwisu E-pedagogiczna SBP. Zastępca redaktora ogólnopolskiego czasopisma elektronicznego Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy.

Gorąca zwolenniczka wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Jako ekspert z zakresu TIK aktywnie współuczestniczy w kreowaniu polityki regionalnej oraz ogólnopolskiej poprzez współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, uczelniami wyższymi, samorządem terytorialnym i licznymi placówkami oświatowymi. Tworzy i wdraża programy edukacji regionalnej i europejskiej.

Autorka publikacji i programów autorskich z zakresu wspomagania szkół i placówek w obszarze TIK w edukacji, programów szkoleń, warsztatów oraz kursów e-learningowych skierowanych do nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

Kilkukrotnie (2010, 2014, 2016) wyróżniona Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz wielokrotnie Nagrodą Dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie za zaangażowanie i realizację zadań edukacyjnych na rzecz szkół i placówek oświatowych oraz wspieranie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym. 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"WebQuest - metoda wykorzystująca TIK w projekcie uczniowskim"

w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400