Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Metody rozwiązywania konfliktów w szkole

Strona główna

Metody rozwiązywania konfliktów w szkole
- Wstęp

Eliza Krzak

Lekcja darmowa

Wstęp

Zawód nauczyciela to zawód trudny i wymagający wielu umiejętności. Zaczynając od fachowej wiedzy niezbędnej do nauczania danego przedmiotu, a kończąc na umiejętnościach interpersonalnych pozwalających na dobre nawiązywanie relacji z innymi ludźmi. Co do tych ostatnich, to przeprowadzone badania mówią, że im większe zdolności interpersonalne posiada osoba tym lepsze wyniki osiąga w swojej pracy. W pracy nauczyciela ta umiejętność jest szczególnie ważna, gdyż pozwala na efektywne przekazywanie wiedzy uczniom i nawiązanie z nimi relacji, które sprawią, że dzieci na lekcjach będą uważne, zadowolone i będą chciały się uczyć.

 

Prowadzone lekcje w takiej atmosferze odbierane są z lekkością i bez wysiłku.

 

Czy nauczyciel będzie miał dobrze wykształcone umiejętności interpersonalne zależy przede wszystkim od jego ważnych życiowych doświadczeń (głównie rodzinnych), od poczucia własnej wartości, poziomu lęku i napięcia oraz od posiadanej wiedzy psychologicznej.

Poszerzanie wiedzy psychologicznej pozwala na lepsze zrozumienie własnej osoby, swoich zachowań i schematów postępowania. Jednocześnie pozwala na subtelną analizę relacji między ludzkich i tworzenie satysfakcjonujących kontaktów. W przypadku nauczycieli również na tworzeniu dobrych relacji z uczniami. Zatem widoczne jest, jak bardzo potrzebne jest nauczycielom poszerzanie swojej wiedzy o wiedzę psychologiczną.

Szkoła i praca nauczyciela nigdy nie była wolna od problemów. Jednakże współczesny świat i styl życia przynosi nowe trudności, z którymi muszą poradzić sobie nauczyciele. Do tego dochodzą ciągłe zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, stale zwiększająca się biurokracja, trudności finansowe szkół co wpływa na złe warunki lokalowe czy zbyt małą ilość pomocy dydaktycznych, zbyt nisko opłacana praca nauczycieli. A ostatnio kolejna reforma systemu szkolnictwa w Polsce, co wpłynęło na zwiększenie poziomu lęku, napięcia i frustracji u nauczycieli obawiających się o swoją przyszłość zawodową.

Te wszystkie czynniki często wpływają dezorganizująco na nauczycieli oraz na obniżenie zaangażowania w swój rozwój z uwagi na uczucie bezradności, które się w nich rozrasta. Jednak, jak już wyżej zostało wspomniane, poszerzanie wiedzy w zawodzie nauczyciela jest bardzo ważne. A w dzisiejszych czasach rozwijanie wiedzy psychologicznej i jej praktykowanie staje się wręcz niezbędne w pracy nauczyciela
w zderzeniu z pojawiającymi się nowymi trudnościami i problemami współczesnego świata.

Przygotowany kurs wprowadzi Was w temat konfliktów, ich powstawania, a także roli. Zapozna Was również z psychologicznymi aspektami funkcjonowania człowieka i wpływu na tworzenie konfliktów. Na koniec poznacie różne sposoby na rozwiązanie występujących konfliktów i trudności w swojej pracy.

Lekcja darmowa

Dla kogo jest ten kurs?

Czy zastanawiałeś/aś się nad powodami występowania konfliktów? Dlaczego są one nieuniknione w codziennym życiu? Chcesz dowiedzieć się jak konstruktywnie i twórczo je rozwiązywać?
Jeśli tak, ten kurs jest dla Ciebie.

Czego się nauczę?

W trakcie kursu poznasz zjawisko konfliktu i czynniki zwiększające jego powstawanie. Dowiesz się w jaki sposób Twoje doświadczenia życiowe i postrzeganie świata wpływa na relacje z innymi ludźmi.
Korzystając z kursu otrzymasz wskazówki co do konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów. Otrzymasz praktyczne przykłady zastosowania zasad prawidłowej komunikacji podczas sytuacji konfliktowych z uczniami.

Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z 4 rozdziałów dotyczących w kolejności: zjawiska konfliktu, analizy transakcyjnej mówiącej o tym jak własne doświadczenia życiowe wpływają na kontakty interpersonalne, stylów reagowania na konflikty oraz metod rozwiązywania konfliktów ze szczególnym uwzględnieniem metod dialogowych.
Dzięki temu Twoje umiejętności interpersonalne będą zwiększały się co realnie wpłynie na poprawę lub utrzymanie dobrych relacji z uczniami.

Co jeszcze warto wiedzieć?

W przygotowaniu jest kurs „W co grają uczniowie?”. Który będzie poszerzeniem zdobytej wiedzy w tym kursie, na który już teraz serdecznie zpraszam.

 • Ważność kursu 365 dni
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 5 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Konflikty  
  • lekcja
 • Zaprogramowani do walki   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Zaprogramowani do walki  
  • lekcja
 • Współczesny świat i jego wpływ na stres i konflikt  
  • lekcja
 • Współczesny świat i jego wpływ na stres i konflikt  
  • lekcja
 • Osobiste mapy mentalne Zakończenie testem
  • test
 • Analiza transakcyjna  
  • lekcja
 • O skrypcie życiowym  
  • lekcja
 • O skrypcie życiowym  
  • lekcja
 • Trzy stany – Rodzic, Dziecko, Dorosły  
  • lekcja
 • Trzy stany – Rodzic, Dziecko, Dorosły  
  • lekcja
 • Trzy stany – Rodzic, Dziecko, Dorosły  
  • lekcja
 • Transakcje, a kontakty interpersonalne  
  • lekcja
 • Transakcje, a kontakty interpersonalne  
  • lekcja
 • Transakcje, a kontakty interpersonalne Zakończenie testem
  • test
 • Osobowość, a zaangażowanie w konflikt  
  • lekcja
 • Osobowość, a zaangażowanie w konflikt Zakończenie testem
  • test
 • Metody rozwiązywania konfliktów szkolnych  
  • lekcja
 • Metody rozwiązywania konfliktów szkolnych  
  • lekcja
 • Sposoby rozwiązania konfliktu w trzech różnych podejściach  
  • lekcja
 • Sposoby rozwiązania konfliktu w trzech różnych podejściach  
  • lekcja
 • Negocjacje  
  • lekcja
 • Negocjacje problemowe  
  • lekcja
 • Negocjacje problemowe - przykład  
  • lekcja
 • Mediacje  
  • lekcja
 • Mediacje  
  • lekcja
 • Podstawowe zasady mediacji  
  • lekcja
 • Główne umiejętności mediatora  
  • lekcja
 • Mediacje wg modelu sześciu kroków  
  • lekcja
 • Struktura sześciu kroków spotkania mediacyjnego  
  • lekcja
 • Struktura sześciu kroków spotkania mediacyjnego Zakończenie testem
  • test
 • Zakończenie Zakończenie testem
  • test
 • Certyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja

 

 

Jestem psychoterapeutą, trenerem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Prowadzę głównie psychoterapię indywidualną. Istotnym elementem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym swoją uczciwością i autentycznością wspieram osoby w byciu sobą. Zachęcając do bycia naprawdę sobą szukamy wspólnie twórczych i niepowtarzalnych rozwiązań. Ponadto trening Gestalt skierowany jest do osób nie szukających terapii, ale jako metoda samopoznania i rozwoju potencjału osobowości oraz poszerzania świadomości.

Przede wszystkim pracuję z osobami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzys, doświadczających przemocy w różnej formie. Z osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz chcących lepiej zrozumieć siebie i swój sposób funkcjonowania, poszukujących rozwoju i zmiany, chcących świadomie podejmować decyzje.

Moją pasją jest również praca z osobami niepełnosprawnymi. Motywowanie ich i budowanie poczucia własnej wartości po to, by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszego społeczeństwa. Ich rozbudzona i wspierana aktywność społeczna i zawodowa połączona z ich uśmiechem jest dla mnie najlepszą satysfakcją. 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Metody rozwiązywania konfliktów w szkole"

w wymiarze 5 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2020

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400