Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Metody rozwiązywania konfliktów w szkole

Metody rozwiązywania konfliktów w szkole
- Zaprogramowani do walki

Eliza Krzak

Lekcja darmowa

Zaprogramowani do walki

 

Twórcą współczesnej teorii stresu jest doktor medycyny Hans Selye. W swojej książce The Stress of Life opisał prowadzone przez siebie badania nad fizjologicznym modelem stresu i konfliktów.

 

Są dwa zasadnicze spsosoby obrony przed agresją:

Postąpić naprzód i zaatakować wroga lub wycofać się i uciec z jego zasięgu.

Obie te techniki są także używane przez mechanizmy obronne naszych tkanek w walce z wrogiem znajdującym się wewnątrz ciała.

H. Selye

 

Jak pokazały badania człowiek ma w sobie zakodowany mechanizm stresu i jest on uniwersalny. Kiedy organizm napotyka jakiekolwiek źródło zagrożenia to wtedy pień mózgu zalewa organizm falą reakcji hormonalnych, które mają  na celu zmobilizować całe ciało do reakcji zwanej alarmową. Ta natomiast ma na celu rozpocząć cały proces reakcji na zagrożenie: walki, ucieczki lub zamrożenia, co stanowi sedno reakcji na stres. 

Lekcja darmowa

Dla kogo jest ten kurs?

Czy zastanawiałeś/aś się nad powodami występowania konfliktów? Dlaczego są one nieuniknione w codziennym życiu? Chcesz dowiedzieć się jak konstruktywnie i twórczo je rozwiązywać?
Jeśli tak, ten kurs jest dla Ciebie.

Czego się nauczę?

W trakcie kursu poznasz zjawisko konfliktu i czynniki zwiększające jego powstawanie. Dowiesz się w jaki sposób Twoje doświadczenia życiowe i postrzeganie świata wpływa na relacje z innymi ludźmi.
Korzystając z kursu otrzymasz wskazówki co do konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów. Otrzymasz praktyczne przykłady zastosowania zasad prawidłowej komunikacji podczas sytuacji konfliktowych z uczniami.

Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z 4 rozdziałów dotyczących w kolejności: zjawiska konfliktu, analizy transakcyjnej mówiącej o tym jak własne doświadczenia życiowe wpływają na kontakty interpersonalne, stylów reagowania na konflikty oraz metod rozwiązywania konfliktów ze szczególnym uwzględnieniem metod dialogowych.
Dzięki temu Twoje umiejętności interpersonalne będą zwiększały się co realnie wpłynie na poprawę lub utrzymanie dobrych relacji z uczniami.

Co jeszcze warto wiedzieć?

W przygotowaniu jest kurs „W co grają uczniowie?”. Który będzie poszerzeniem zdobytej wiedzy w tym kursie, na który już teraz serdecznie zpraszam.

 • Ważność kursu
 • Poziom szkolenia podstawowy
 • Czas trwania 3 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Konflikty  
  • lekcja
 • Zaprogramowani do walki   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Zaprogramowani do walki  
  • lekcja
 • Współczesny świat i jego wpływ na stres i konflikt  
  • lekcja
 • Współczesny świat i jego wpływ na stres i konflikt  
  • lekcja
 • Osobiste mapy mentalne Zakończenie testem
  • test
 • Analiza transakcyjna  
  • lekcja
 • O skrypcie życiowym  
  • lekcja
 • O skrypcie życiowym  
  • lekcja
 • Trzy stany – Rodzic, Dziecko, Dorosły  
  • lekcja
 • Trzy stany – Rodzic, Dziecko, Dorosły  
  • lekcja
 • Trzy stany – Rodzic, Dziecko, Dorosły  
  • lekcja
 • Transakcje, a kontakty interpersonalne  
  • lekcja
 • Transakcje, a kontakty interpersonalne  
  • lekcja
 • Transakcje, a kontakty interpersonalne Zakończenie testem
  • test
 • Osobowość, a zaangażowanie w konflikt  
  • lekcja
 • Osobowość, a zaangażowanie w konflikt Zakończenie testem
  • test
 • Metody rozwiązywania konfliktów szkolnych  
  • lekcja
 • Metody rozwiązywania konfliktów szkolnych  
  • lekcja
 • Sposoby rozwiązania konfliktu w trzech różnych podejściach  
  • lekcja
 • Sposoby rozwiązania konfliktu w trzech różnych podejściach  
  • lekcja
 • Negocjacje  
  • lekcja
 • Negocjacje problemowe  
  • lekcja
 • Negocjacje problemowe - przykład  
  • lekcja
 • Mediacje  
  • lekcja
 • Mediacje  
  • lekcja
 • Podstawowe zasady mediacji  
  • lekcja
 • Główne umiejętności mediatora  
  • lekcja
 • Mediacje wg modelu sześciu kroków  
  • lekcja
 • Struktura sześciu kroków spotkania mediacyjnego  
  • lekcja
 • Struktura sześciu kroków spotkania mediacyjnego Zakończenie testem
  • test
 • Zakończenie Zakończenie testem
  • test
 • Certyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja

 

 

Jestem psychoterapeutą, trenerem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Prowadzę głównie psychoterapię indywidualną. Istotnym elementem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym swoją uczciwością i autentycznością wspieram osoby w byciu sobą. Zachęcając do bycia naprawdę sobą szukamy wspólnie twórczych i niepowtarzalnych rozwiązań. Ponadto trening Gestalt skierowany jest do osób nie szukających terapii, ale jako metoda samopoznania i rozwoju potencjału osobowości oraz poszerzania świadomości.

Przede wszystkim pracuję z osobami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzys, doświadczających przemocy w różnej formie. Z osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz chcących lepiej zrozumieć siebie i swój sposób funkcjonowania, poszukujących rozwoju i zmiany, chcących świadomie podejmować decyzje.

Moją pasją jest również praca z osobami niepełnosprawnymi. Motywowanie ich i budowanie poczucia własnej wartości po to, by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszego społeczeństwa. Ich rozbudzona i wspierana aktywność społeczna i zawodowa połączona z ich uśmiechem jest dla mnie najlepszą satysfakcją. 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Metody rozwiązywania konfliktów w szkole"

w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2018

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400