Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Strona główna

Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
- Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia

Katarzyna Klimas

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia

Uwaga!

Nie masz dostępu do tej lekcji. Zaloguj się lub kup kurs.

Dla kogo jest ten kurs?

Pracują Państwo z dzieckiem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym?

Kurs z pewnością przyda się w opracowaniu Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.


Czego się nauczę?

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) jest nie lada wyzwaniem dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Z doświadczenia wiem, że zredagowanie tego dokumentu rodzi wiele pytań i wątpliwości, m.in. o korelację IPET-u  z wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania ucznia, formami udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wiele innych.

W trakcie kursu zdobędą Państwo wiedzę oraz praktyczne podpowiedzi potrzebne do redagowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.


Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z kilkunastu lekcji, które zawierają omówienie treści rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Kurs zawiera także charakterystykę niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim oraz omówienie na przykładach kolejnych elementów, jakie składają się na Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

W przygotowaniu jest kurs "Techniki terapii pedagogicznej w ćwiczeniach grafomotorycznych” na który już zapraszam!

 

 • Ważność kursu 365 dni
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 5 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • wideo
 • IPET – czym jest?  
  • lekcja
 • IPET – podstawa prawna  
  • lekcja
 • IPET - dla kogo?  
  • lekcja
 • Kto redaguje dokument?  
  • lekcja
 • Współpraca z Rodzicami  
  • lekcja
 • IPET – do kiedy?  
  • lekcja
 • IPET – etapy tworzenia Zakończenie testem
  • test
 • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia  
  • wideo
 • Sfery rozwoju  
  • lekcja
 • Charakterystyka upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim Zakończenie testem
  • test
 • Co zawiera IPET? Metryczka ucznia  
  • lekcja
 • Zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego / wymagań edukacyjnych  
  • lekcja
 • Informacja Zakończenie testem
  • test
 • Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów  
  • lekcja
 • Formy udzielania pomocy psychofizyczno – pedagogicznej  
  • lekcja
 • Działania wspierające rodziców  
  • lekcja
 • Formy współpracy z podmiotami  
  • lekcja
 • Podpisy zespołu opracowującego IPET  
  • lekcja
 • Test końcowy Zakończenie testem
  • test
 • Certyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja
Powiększ obraz:

Katarzyna Klimas

Pedagog Terapeuta, Oligofrenopedagog, wychowawca w specjalnym ośrodku wychowawczym

Jestem pedagogiem terapeutą i oligofrenpedagogiem. Pracuję, jako wychowawca w specjalnym ośrodku wychowawczym, gdzie prowadzę zajęcia rewalidacyjne oraz przygotowuję do samodzielnego życia młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.
W swojej pracy z osobami z niepełnosprawnością staram się szanować ich godność oraz sprawiać by czuły się kochane i akceptowane. Rozpoznawanie i wzmacnianie mocnych stron moich wychowanek to ulubione zajęcie w codziennej pracy. Szczególnym obszarem moich zainteresowań i działań w pracy wychowawczej są działania profilaktyczne oraz wychowanie do wartości.

Prowadzę także indywidualne zajęcia rewalidacyjne w przedszkolach, podczas których m.in. przygotowywałam do gotowości szkolnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, prowadziłam zajęcia z dzieckiem z autyzmem wczesnodziecięcym, afazją i tym podobnymi zaburzeniami.

Zdobytą wiedzę i doświadczenie pogłębiam poprzez uczestnictwo w studiach doktoranckich na kierunku pedagogika.

Swoją wiedzą i umiejętnościami chciałabym także dzielić się z Państwem. Mam nadzieję, że moje kursy, które zaproponowałam, staną się konkretnym narzędziem pomocy dla  Państwa codziennej pracy i przyczynią się do dalszych sukcesów, których z całego serca Państwu życzę.

Zapraszam do uczestnictwa w moich kursach.

Katarzyna Klimas

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną"

w wymiarze 5 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400