Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Programowanie w PHP

Strona główna

Programowanie w PHP
- Instalacja serwera i konfiguracja

Przemysław Marcinkowski

Instalacja serwera i konfiguracja

Uwaga!

Nie masz dostępu do tej lekcji. Zaloguj się lub kup kurs.

Dla kogo jest kurs?

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, a także innych osób zainteresowanych poznaniem podstaw tworzenia dynamicznych stron internetowych opartych na języku PHP.

Czego się nauczę?

Celem kursu jest nabycie wiedzy praktycznej w zakresie stosowania rozwiązań umożliwiających stworzenie własnej, dynamicznej strony internetowej.

Co znajduje się w kursie?

Kurs został podzielony na rozdziały, w których krok po kroku omawiane są podstawowe i kluczowe składowe języka PHP. Zawiera wskazówki jak korzystać ze zmiennych, tablic, pętli, instrukcji warunkowych, funkcji. Ponadto omówione są popularne mechanizmy jak sesje czy walidacja danych pochodzących z formularzy. Wszystkie zagadnienia omawiane w kursie przedstawione są przy użyciu prostych przykładów zaprezentowanych w materiałach video. Pliki źródłowe zostały dołączone do kursu.

PHP, co jest skrótem od "PHP: Hypertext Preprocessor", jest powszechnie używanym językiem skryptowym ogólnego przeznaczenia, który jest szczególnie przystosowany do tworzenia aplikacji internetowych, także poprzez zagnieżdżenie wewnątrz języka HTML. Składnia, wywodząca się z języków C, Java i Perl, jest łatwa do nauczenia się. Głównym celem języka jest umożliwienie programistom szybkiego tworzenia stron internetowych, ale PHP umożliwia znacznie więcej.

 

Źrodło: http://php.net/manual/pl/preface.php

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 5 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • wideo
 • Co to jest PHP i jak działa?   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Instalacja serwera i konfiguracja  
  • lekcja
 • Wstawianie kodu PHP  
  • wideo
 • Zmienne, komentarze  
  • wideo
 • Wypisywanie zmiennych, sekwencje sterujące  
  • wideo
 • Typy zmiennych i zmiana typu  
  • wideo
 • Stałe  
  • wideo
 • Operatory arytmetyczne i przypisania  
  • wideo
 • Operatory inkrementacji i dekrementacji  
  • wideo
 • Zmienne zmiennych  
  • wideo
 • Czym są tablice  
  • wideo
 • Tablice asocjacyjne  
  • wideo
 • Tablice wielowymiarowe  
  • wideo
 • Sortowanie tablic  
  • wideo
 • Operacje na tablicach  
  • wideo
 • Tworzenie ciągów  
  • wideo
 • Instrukcja warunkowa IF, ELSE, operatory porównania  
  • wideo
 • Operatory logiczne  
  • wideo
 • Instrukcja SWITCH, CASE  
  • wideo
 • Pętla FOR  
  • wideo
 • Pętla WHILE, DO … WHILE  
  • wideo
 • Pętla FOREACH  
  • wideo
 • Funkcje  
  • wideo
 • Zwracanie wartości przez funkcje  
  • wideo
 • Instrukcje INCLUDE i REQUIRE  
  • wideo
 • Zasięg zmiennych – zmienne globalne i lokalne  
  • wideo
 • Referencja  
  • wideo
 • Rekurencja  
  • wideo
 • Formularze (metody POST i GET) oraz zmienne superglobalne  
  • wideo
 • Walidacja danych formularzy  
  • wideo
 • Odnośniki  
  • wideo
 • Obsługa sesji  
  • wideo
 • Odczyt plików  
  • wideo
 • Zapis plików  
  • wideo
 • Inne operacje na plikach i katalogach  
  • wideo
 • Operacje na ciągach znakowych  
  • wideo
 • Operacje na datach  
  • wideo
 • Wysyłanie e-mail  
  • wideo
 • Test końcowy Zakończenie testem
  • test
 • Certyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja
Powiększ obraz:

Przemysław Marcinkowski

Programista, webmaster, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Biznesu, ekspert WCAG 2.1

Absolwent Politechniki Częstochowskiej na kierunku Informatyka o specjalności Sieci komputerowe. Od 2002 roku zajmuje się projektowaniem i programowaniem aplikacji internetowych. Twórca wielu serwisów internetowych, sklepów oraz rozwiązań on-line dla biznesu. Współautor darmowego systemu PAD CMS stworzonego w ramach projektu Polskiej Akademii Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Jest również członkiem zarządu Fundacji Widzialni zajmującej się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu, z którą współpracuje od samego początku jej istnienia jako ekspert ds. dostępności stron www. Przeprowadza audyty dostępności stron internetowych w oparciu o standard WCAG 2.1. Ocenia serwisy internetowe w ogólnopolskim konkursie ”Strona Internetowa bez Barier”. Jest również trenerem i twórcą autorskiego programu szkoleń nt. dostępności organizowanych przez Fundację. Współautor publikacji ”Podręcznik dobrych praktyk WCAG” oraz ”Raportu Dostępności” oceniającego stan stron internetowych administracji publicznej. Współtwórca metodologii badania stron internetowych pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Brał udział w konsultacjach nad Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

Były wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunkach związanych z programowaniem serwisów internetowych oraz na kierunku ”Włączenie Cyfrowe i Społeczne” na Uniwersytecie Śląskim.

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Programowanie w PHP"

w wymiarze 5 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400