Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Bajkoterapia z elementami wizualizacji

Strona główna

Bajkoterapia z elementami wizualizacji
- Bajki terapeutyczne - dziecko jako indywidualność

Eliza Krzak

Bajki terapeutyczne - dziecko jako indywidualność

Uwaga!

Nie masz dostępu do tej lekcji. Zaloguj się lub kup kurs.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, a przede wszystkim umiejętności o inne metody pracy. Chcą jeszcze bardziej wspierać i prowadzić dzieci w indywidualnym rozwoju, a jednocześnie odpowiednio wcześnie i w sposób właściwy reagować na różne trudności i kłopoty młodego człowieka.

 

Czego się nauczę?

W trakcie kursu dowiesz się jakie emocje i uczucia wywołują bajki i  w jakich trudnościach najbardziej pomagają. Dowiesz się, również w jaki sposób tworzyć i budować bajki terapeutyczne

Te umiejętności przydadzą się również w Waszym życiu prywatnym.

 

Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z kilku rozdziałów poprzedzonych wprowadzeniem.

Na początku rozróżnione zostaną pojęcia "strachu” i "lęku” i ich wpływie na pojawiające się trudności i kłopoty u dzieci. Następnie będzie mowa o bajkach i baśniach, by przejść do metody pracy jaką jest bajkoterapia. Kolejno omówione będą rodzaje bajek. Ostatnia część skupia się na omówieniu bajek psychoterapeutycznych, gdzie dowiedzą się Państwo w jaki sposób je tworzyć i opowiadać dzieciom.

Pod koniec sami Państwo wysłuchają przykładu bajki/opowiadania terapeutycznego dla dorosłych.

 

Kiedy Państwo sami doświadczycie mocy terapeutycznej bajki to jestem przekonana, że utwierdzicie się w tym, iż bajki są niezbędne dla dzieci, by mogły nauczyć się żyć w świecie, by mogły radzić sobie ze swoimi stanami emocjonalnymi czy żeby mogły być bliżej zrozumienia różnych sytuacji, które doświadczają.

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 3 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
  • wideo
 • Co było pierwsze? Strach czy lęk?  
  • lekcja
 • Strach - czym naprawdę jest?  
  • lekcja
 • Lęk - czym naprawdę jest?  
  • lekcja
 • Środowisko lęku  
  • lekcja
 • Czym jest bajka i baśń?  
  • lekcja
 • Co to jest bajkoterapia?  
  • lekcja
 • Kluczowe cechy bajek i baśni Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Bajki psychoedukacyjne  
  • lekcja
 • Bajki diagnozujące  
  • lekcja
 • Bajki relaksacyjne i wizualizacja  
  • lekcja
 • Bajki terapeutyczne - dziecko jako indywidualność  
  • lekcja
 • W jaki sposób tworzyć bajki psychoterapeutyczne  
  • lekcja
 • Łatwe czy trudne?  
  • lekcja
 • Techniki terapeutyczne - terapia poprzez wyobrażenia  
  • lekcja
 • Techniki terapeutyczne - odwrażliwianie Zakończenie testem
  • lekcja
 • Modelowanie  
  • lekcja
 • Co jeszcze? Przykłady z nagraniem  
  • lekcja
 • Przykład bajki terapeutycznej dla dorosłych  
  • lekcja
 • Współopowiadanie bajek  
  • lekcja
 • Zakończenie Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Certyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja

 

 

Jestem psychoterapeutą, trenerem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Prowadzę głównie psychoterapię indywidualną. Istotnym elementem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym swoją uczciwością i autentycznością wspieram osoby w byciu sobą. Zachęcając do bycia naprawdę sobą szukamy wspólnie twórczych i niepowtarzalnych rozwiązań. Ponadto trening Gestalt skierowany jest do osób nie szukających terapii, ale jako metoda samopoznania i rozwoju potencjału osobowości oraz poszerzania świadomości.

Przede wszystkim pracuję z osobami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzys, doświadczających przemocy w różnej formie. Z osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz chcących lepiej zrozumieć siebie i swój sposób funkcjonowania, poszukujących rozwoju i zmiany, chcących świadomie podejmować decyzje.

Moją pasją jest również praca z osobami niepełnosprawnymi. Motywowanie ich i budowanie poczucia własnej wartości po to, by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszego społeczeństwa. Ich rozbudzona i wspierana aktywność społeczna i zawodowa połączona z ich uśmiechem jest dla mnie najlepszą satysfakcją. 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Bajkoterapia z elementami wizualizacji"

w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400