Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Nowatorskie metody pracy na lekcji

Strona główna

Nowatorskie metody pracy na lekcji
- Wstęp

Aleksandra Kubala - Kulpińska

Lekcja darmowa

Wstęp

Nauczanie jest procesem, który wymaga od nauczycieli ciągłych modyfikacji podyktowanych zmieniającą się rzeczywistością.

 

Rolą współczesnej szkoły jest odkrycie  w dziecku jego ukrytego potencjału i takie zorganizowane zindywidualizowanej ścieżki rozwoju, by nakierować ucznia na osiągnięcie sukcesu. Szczególne znaczenie ma rozwijanie potencjału twórczego dzieci oraz umiejętności, które pozwolą na sprawne poruszanie się w zawiłej rzeczywistości dzisiejszego świata.

 

Do osiągnięcia tego zamierzenia konieczne jest wprowadzanie do szkół rozwiązań nowatorskich i niestereotypowych, które będą stymulowały wszechstronny rozwój uczniów.

 

Niewątpliwie taki cel osiągnąć można przez stosowanie szeroko pojętego nauczania problemowego, które jest podstawą wielu nowoczesnych rozwiązań w zakresie  metod pracy na lekcji. W takiej strategii rolą nauczyciela jest wskazywanie uczniom drogi do osiągnięcia zamierzonego celu, konsultowanie ich pomysłów i moderowanie sposobu wykonania zadań. Uczniowie zaś sami dochodzą do tego, jak rozwiązać dane zadanie czy zrealizować projekt.

 

Takie podejście pozwala na rozwijanie kreatywnego myślenia, korzystania z wcześniej zdobytej wiedzy oraz wdraża do skutecznej pracy w grupie zadaniowej. Ważne jest też przekazywanie potrzebnych informacji wieloma kanałami, tj. nie tylko werbalnie, lub poprzez podręczniki z wykorzystaniem metody wykładowej.  Uczniowie oczekują przekazu wielozmysłowego, który pobudza więcej obszarów ich mózgu, co sprzyja lepszemu zapamiętywaniu i aktywnemu uczeniu się. Chcąc przedstawić to zjawisko w formie graficznej można posłużyć się stożkiem Dale’a, który doskonale przedstawia istotę procesu uczenia się i zapamiętywania.

 

 1

Źródło grafiki :http://szymonwieloch.pl/gry-szkoleniowe/

 

Współczesna rzeczywistość stawia przed nauczycielami nowe wymagania i konieczność zmiany w myśleniu i postrzeganiu procesu nauczania. Obecnie ważne jest, by nauczyciel wykazywał się kreatywnością i podejmował inicjatywę w zakresie poszukiwania nowatorskich rozwiązań metodycznych, które będą jednocześnie efektywne i atrakcyjne dla ucznia.

 

 

Materiał, który Państwu przekazuję zawiera szczegółowe omówienie następujących metod i koncepcji pracy:

 1. Metoda tekstu przewodniego
 2. Metoda układanki – jigsaw według Elliott’aAronson’a
 3. Peer learning
 4. Desing Thinking
 5. Challenge Based Learning i Problem Based Learning
 6. Coaching i tutoring edukacyjny
 7. Metoda action learning
 8. Metoda Webqest

 

Prawdziwą skarbnicą wiedzy, którą każdy otwarty na zamiany nauczyciel powinien przeczytać jest publikacja Księga Trendów w Edukacji 2.0 Lider zespołu autorskiego – Monika Mizerska, Young Digital Planet 2015. To naprawdę praktyczny poradnik, który pod każdym tematem zawiera informacje w postaci linków, gdzie można zgłębić wiedzę w danym obszarze. Publikacja dostępna jest tutaj http://www.ydp.pl/wp-content/uploads/2017/04/Ksiega-Trendow-w-Edukacji-2.0-YDP.pdf

 

 

Zadanie na rozgrzewkę

Wypełnij poniższy kwestionariusz (załącznik 1 - zakładka Materiały szkoleniowe) , mimo że nie do końca jest on związany z nowatorskimi metodami, jednak stanowi pewnego rodzaju refleksję i informację czy jesteśmy gotowi i otwarci na zmiany oraz czy dostrzegamy potrzeby ucznia.

 

A teraz zastanów się, czym według ciebie są nowatorskie metody pracy na lekcji.

 

Czy możemy zaliczyć do nich jedynie takie, które wykorzystuje się z użyciem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych?

 

Czy wprowadzasz w swojej pracy nowoczesne metody, jeśli trak to jakie?

 

Czy zauważasz, że uczniowie są bardziej zainteresowani tematem pracując w oparciu o nowatorskie metody?

 

Lekcja darmowa

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs dedykowany jest nauczycielom, kierownikom, wychowawcom, dyrektorom, pedagogom, psychologom, terapeutom, którzy chcą uzyskać informację na temat nowatorskich metod pracy z uczniem, bowiem większość z tych metod można wykorzystać również podczas zajęć świetlicowych oraz wychowawczych.

 

Czego się nauczę?

 • Zapoznasz się z informacjami dotyczącymi skuteczności poszczególnych metod
 • Dowiesz się jakie metody preferuje współczesny uczeń
 • Poznasz konkretne metody oraz praktyczne sposoby ich wykorzystania

 

Co znajduje się w kursie?

 • Gotowe narzędzia
 • Zadania mające na celu wyższy poziom samodoskonalenia i lepszego zrozumienia
 • Linki do zasobów internetowych
 • Przykłady ćwiczeń, zabaw do wykorzystania w pracy z uczniem
 • Ważność kursu 365 dni
 • Poziom szkolenia średni
 • Czas trwania 5 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Metoda tekstu przewodniego Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Metoda układanki – jigsaw według Elliott’a Aronson’a  
  • lekcja
 • Etapy metody, praktyczne wykorzystanie Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Peer learning Lekcja - charakterystyka metody  
  • lekcja
 • Sposoby na wykorzystania metody podczas aktywności szkolnej  
  • lekcja
 • Desing Thinking - charakterystyka metody  
  • lekcja
 • Etapy metody DT Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Praktyczne Ćwiczenia DT  
  • lekcja
 • Challenge Based Learning i Problem Based Learning Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Etapy CBL  
  • lekcja
 • Problem Based Learning - charakterystyka  
  • lekcja
 • Etapy pracy - Problem Based Learning Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Coaching i tutoring jako metoda dydaktyczna  
  • lekcja
 • Coaching edukacyjny  
  • lekcja
 • Rola coacha  
  • lekcja
 • Coaching czy tutoring  
  • lekcja
 • Rola tutora Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Metoda action learning  
  • lekcja
 • Najważniejsze założenia metody Action Learning Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Webquest  
  • lekcja
 • Metoda webquest w nauczaniu  
  • lekcja
 • Realizacja webquestu  
  • lekcja
 • Literatura zalecana i przydatne linki Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Podsumowanie Pobranie certyfikatu
  • lekcja


Jestem magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej, który nieprzerwanie od 12 lat podnosi swoje kompetencje i doskonali swoje umiejętności. Posiadam również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyłam studia z zakresu coachingu oraz z zakresu pedagogiki specjalnej dotyczącej pracy z uczniem z ZA oraz z Autyzmem.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych zrealizowałam ogólnopolskie kampanie:  Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016, Odpowiedzialny Kierowca, Rodzina na Tak.

Jako pierwsza w Polsce uzyskałam certyfikat doradcy i specjalisty w zakresie wysokiej wrażliwości wydanego przez Nickerson Institute 

Jestem autorem wielu publikacji, kursów on-line oraz prowadzącym szkolenia stacjonarne w szerokiej tematyce skierowanej dla przedstawicieli oświaty. Na swoim koncie posiadam długoletnią współpracę z takimi wydawnictwami, jak: Wydawnictwo Raabe, Wydawnictwo Forum Media Polska czy Oficyna MM.

Jestem również autorką książki Uczeń (nie)zwykły, czyli kto?

W centrum moich zainteresowań jest dziecko i rodzina. Na co dzień w swojej pracy zajmuję się terapią, profilaktyką, diagnozą oraz szeroko pojętym wsparciem dla dziecka i dla rodziny.

Na co dzień jestem mamą trójki dzieci lubiącą spędzać aktywnie czas z rodziną.

Zapraszam serdecznie do moich kursów.

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Nowatorskie metody pracy na lekcji"

w wymiarze 5 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2020

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400