Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Świetlica szkolnym centrum stymulowania rozwoju i kreatywności

Strona główna

Świetlica szkolnym centrum stymulowania rozwoju i kreatywności
- Wstęp

Aleksandra Kubala - Kulpińska

Lekcja darmowa

Wstęp

Istnienie w szkołach podstawowych świetlic jest podyktowane przepisami prawa oświatowego.

Przez wiele lat rola świetlicy była marginalna, stanowiła ona tylko dodatek do szkoły, jako tej, która uczy, wychowuje i rozwija. W obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej, świetlica stała się głównym celem zainteresowania rodziców już od pierwszego dnia uczęszczania dziecka do szkoły, bowiem jest spoiwem łączącym czas spędzony przez dziecko na lekcjach z momentem, kiedy możliwe jest odebranie dziecka ze szkoły przez rodzica/opiekuna. W związku z powyższym zmienił się też charakter tego miejsca i ewoluował z nudnej przechowalni dzieci do rangi szkolnego centrum stymulowania rozwoju i kreatywności ucznia. Współczesny nauczyciel-wychowawca nastawiony jest na działanie, co spowodowane jest zmieniającą się rzeczywistością, która bombarduje nas bodźcami i informacjami.

 

Szkoła stała się miejscem gwarnym, gdzie każdy ma coś do powiedzenia i zakomunikowania.

 

Podobnie sprawa wygląda w świetlicy, gdzie uczniowie porozdzielani na mniejsze grupy, pod okiem nauczycieli realizują różnorodne aktywności. Statutowym zadaniem świetlicy szkolnej, jako integralnej części szkoły, jest zapewnienie dzieciom opieki, ale także stymulowanie ich rozwoju. Służy temu realizacja planu pracy, który zakłada zajęcia odpowiadające zróżnicowanym potrzebom i zainteresowaniom uczniów. O ile podczas lekcji w klasie dziecko nie ma jeszcze możliwości wyboru aktywności, której wykonywanie pozwalałoby w najdogodniejszy sposób zrealizować założenia podstawy programowej, to w czasie spędzonym w świetlicy szkolnej łatwiej o takie rozwiązanie.

Wychowawcy często dzielą zespół na mniejsze grupy, proponując dzieciom różne rodzaje zajęć. Najczęściej do wyboru są grupy zajęć plastycznych, komputerowych czy ruchowych. Ponadto w realizacji zadań świetlicy pomaga organizacja kółek zainteresowań, które wspaniale wpisują się w proces wszechstronnego rozwoju dziecka. Wielość dostępnych obecnie na rynku materiałów, pomocy dydaktycznych czy gier znacznie ułatwia dotarcie do większości podopiecznych z ciekawą ofertą kreatywnych zajęć.

Poza tym ważne jest też, by wychowawcy pamiętali o przeznaczaniu czasu na swobodną zabawę dzieci, gdyż jest to niezwykle stymulujące i pozwala regulować kwestie społeczne wśród wychowanków. Podczas swobodnych zabaw dzieci często przyjmują role do odegrania, co wspaniale kształtuje wyobraźnię, pozwala pozbyć się stresu i lęku.

Choć często rzeczywistość szkolna stawia poważne wyzwania przed dyrektorami szkół i wychowawcami świetlic, nie zmienia to faktu, że stworzenie miejsca bezpiecznego, przyjaznego dziecku i zaspokajającego jego potrzeby powinno być priorytetem. Dzieci winny chętnie biec do świetlicy po zajęciach szkolnych i mieć poczucie, że czas tam spędzony jest efektywny i radosny. Świetlica szkolna pełni bowiem ważną rolę w zaspokajaniu potrzeby zrównoważonego rozwoju dziecka poprzez mądre i efektywne działania, których celem zawsze jest dobro ucznia.

 

Zanim przejdziesz dalej, chciałam Cię poprosić abyś zastanowiła się / zastanowił się nad następującymi kwestiami:
 1. Czy warunki pracy w świetlicy szkolnej nie są dla mnie zbyt dużym wyzwaniem?
 2. Czy jestem w stanie pracować z niejednorodnymi pod względem wieku grupami?
 3. Czy rozumiem swoich wychowanków?
 4. Czy posiadam wiedzę na temat trudności wychowawczych, zaburzeń i zakłóceń rozwoju, a także problemów spółczesnych dzieci i młodzieży?
 5. Czy potrafię podejmować mediacje?
 6. Czy jestem w stanie wspierać uczniów w rozwiązywaniu konfliktów i poszukiwaniu kompromisu?
 7. Czy potrafię wykazać się kreatywnością i twórczością?
 8. Czy potrafię działać pod presją czasu ?
 9. Czy jestem odporna / odporny na stres?

 

Najważniejszym, aby pierwsze pytanie spotkało się z twierdzącą odpowiedzią. Pozostałymi nie musisz się przejmować, nawet jeśli odpowiedź była przecząca. Tego można się nauczyć, ale trzeba chcieć. Wobec tego zastanówmy się przed jakimi wyzwaniami stoi wychowawca świetlicy i jakie umiejętności i cechy pozwolą mu je pokonać.
Lekcja darmowa

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs dedykowany jest nauczycielom, kierownikom, wychowawcom, dyrektorom, pedagogom, psychologom, terapeutom, którzy chcą pracować w świetlicy szkolnej

 

Czego się nauczę?

 • Zapoznasz się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi realiów pracy na stanowisku wychowawcy świetlicy
 • Dowiesz się w jaki sposób rozwijać kreatywność uczniów
 • Poznasz metody pracy z uczniem w świetlicy szkolnej
 • Dowiesz się jak organizować przestrzeń w świetlicy
 • Poznasz najważniejsze akty prawne regulujące kwestie dokumentacji prowadzonej w świetlicy, kwalifikacji wychowawcy oraz bezpieczeństwa.

 

Co znajduje się w kursie?

 • Gotowe narzędzia
 • Zadania mające na celu wyższy poziom samodoskonalenia i lepszego zrozumienia
 • Linki do zasobów internetowych
 • Przykłady ćwiczeń, zabaw do wykorzystania w pracy z uczniem
 • Wykaz literatury do wykorzystania w trakcie zajęć świetlicowych

 

 • Ważność kursu 365 dni
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 5 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
  • wideo
 • Działalność świetlicy - Przyjazne warunki  
  • lekcja
 • Działalność wychowawcza  
  • lekcja
 • Świetlica miejscem wspomagającycm szkołę  
  • lekcja
 • Rola i zadania świetlicy szkolnej  
  • lekcja
 • Bezpieczeństwo Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Kwalifikacje wychowawcy świetlicy  
  • lekcja
 • Predyspozycje do bycia wychowawcą  
  • lekcja
 • Dokumentacja  
  • lekcja
 • Współpraca z rodzicami Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Praktyczne aspekty budowania świetlicy będącej centrum kreatywności i rozwoju - Przestrzeń świetlicy  
  • lekcja
 • Metody pracy w świetlicy szkolnej  
  • lekcja
 • Kreatywność i rozwój  
  • lekcja
 • Praktyczne propozycje Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Podsumowanie Pobranie certyfikatu
  • lekcja


Jestem magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej, który nieprzerwanie od 12 lat podnosi swoje kompetencje i doskonali swoje umiejętności. Posiadam również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyłam studia z zakresu coachingu oraz z zakresu pedagogiki specjalnej dotyczącej pracy z uczniem z ZA oraz z Autyzmem.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych zrealizowałam ogólnopolskie kampanie:  Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016, Odpowiedzialny Kierowca, Rodzina na Tak.

Jako pierwsza w Polsce uzyskałam certyfikat doradcy i specjalisty w zakresie wysokiej wrażliwości wydanego przez Nickerson Institute 

Jestem autorem wielu publikacji, kursów on-line oraz prowadzącym szkolenia stacjonarne w szerokiej tematyce skierowanej dla przedstawicieli oświaty. Na swoim koncie posiadam długoletnią współpracę z takimi wydawnictwami, jak: Wydawnictwo Raabe, Wydawnictwo Forum Media Polska czy Oficyna MM.

Jestem również autorką książki Uczeń (nie)zwykły, czyli kto?

W centrum moich zainteresowań jest dziecko i rodzina. Na co dzień w swojej pracy zajmuję się terapią, profilaktyką, diagnozą oraz szeroko pojętym wsparciem dla dziecka i dla rodziny.

Na co dzień jestem mamą trójki dzieci lubiącą spędzać aktywnie czas z rodziną.

Zapraszam serdecznie do moich kursów.

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Świetlica szkolnym centrum stymulowania rozwoju i kreatywności"

w wymiarze 5 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400