Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Zabawy językowe wspierające naukę czytania

Strona główna

Bestseller

+ kurs+webinar

Zabawy językowe wspierające naukę czytania

Ewa Janus

Cena regularna:
55

Kupuję

Cena w pakiecie 5 za 3 :
49

Kupuję w pakiecie 5 za 3

Dla kogo jest ten kurs?

Ten kurs jest przeznaczony dla wszystkich nauczycieli przedszkoli i specjalistów pracujących z dziećmi w tym wieku i rodziców. Kurs przedstawia sposoby pracy z grupą, które pomagają wspierać naukę czytania od najwcześniejszych lat. Zaproponowane zabawy zawierają elementy profilaktyki specyficznych trudności w uczeniu się np. ryzyka dysleksji.

 

Czego się nauczę?

W trakcie kursu zyskasz lub utrwalisz wiedzę na temat uczenia się trudnej sztuki czytania przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem  specyfiki języka polskiego. Zyskasz wiedzę na temat tego, jak organizować zabawy rozwijające obszar językowy i przygotowujące dzieci do czytania. Dowiesz się też, w jaki sposób prowadzić pracę grupową i indywidualną dzieci w tym zakresie.  Zaprezentuję wiele gier, zabaw i innych narzędzi niezbędnych, by w przyjemny i merytoryczny sposób wprowadzić dzieci w świat czytania.

 

Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z 5 części, dotyczących podbudowy teoretycznej i mechanizmów procesu  uczenia się  czytania, zawiera ramowe wskazówki do planowania wartościowych zabaw dla dzieci w każdej grupie wiekowej oraz konkretne przykłady takich zabaw, już wcześniej wykorzystane w pracy z dziećmi. Każdy moduł zawiera informacje, ćwiczenia, wskazówki i pytania do refleksji. W treści kursu znajdziesz też wiele odnośników do wartościowych stron internetowych i literatury dotyczącej poruszanej tematyki, filmów i nagrań oraz przykłady praktycznych rozwiązań. Do kursu dołączyłam też 5 podcastów, do których wysłuchania serdecznie zachęcam, gdyż zawierają treści poszerzające wiedzę zawartą w treści kursu oraz wiele praktycznych rozwiązań.

Ponadto, będziesz mógł/a sprawdzić swoją wiedzę w 5 krótkich minitestach oraz jednym dłuższym teście podsumowującym zdobytą podczas kursu wiedzę. Dzięki temu będziesz naprawdę profesjonalnie przygotowanym specjalistą, pewnym rozwiązań stosowanych w pracy.  

 

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Prezentowany kurs może być bardzo dobrym uzupełnieniem innego kursu mojego autorstwa: "Ryzyko dysleksji u przedszkolaka. Profilaktyka, diagnoza i działanie”, w którym pokazuję, w jaki sposób można pracować z dzieckiem z deficytami fonologicznymi.

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 3 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
  • wideo
 • Zabawy językowe wspierające naukę czytania - WEBINAR  
  • lekcja
 • Co to jest czytanie? + PODCAST Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej  
  • lekcja
 • Koordynacja wzrokowo – ruchowa – zabawy i ćwiczenia Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Ćwiczenie percepcji słuchowej  
  • lekcja
 • Rozpoznanie, zapamiętanie i różnicowanie dźwięków – zabawy i ćwiczenia  
  • lekcja
 • Połączenie dźwięku z innymi bodźcami – zabawy i ćwiczenia  
  • lekcja
 • Słuchanie melodii mowy – zabawy i ćwiczenia  
  • lekcja
 • Rozumienie znaczenia wypowiedzi słownych (w tym wypowiedzi emocjonalnych) – zabawy i ćwiczenia  
  • lekcja
 • Słuch fonematyczny – zabawy i ćwiczenia  
  • lekcja
 • Dojrzałość motoryczna do czytania + PODCAST   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych niezbędne do nauki prawidłowego czytania Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Dojrzałość intelektualna do czytania   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Ćwiczenia w rozwijaniu myślenia przyczynowo-skutkowego Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Wprowadzanie elementów nauki czytania na materiale literowym + PODCAST  
  • lekcja
 • Właściwa nauka czytania Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Dojrzałość emocjonalna do czytania + PODCAST  
  • lekcja
 • Wzmacnianie motywacji do podejmowania wysiłku związanego z nauką czytania i pisania  
  • lekcja
 • Przykłady gier i zabaw do wykorzystania w nauce czytania  
  • lekcja
 • Wskazówki dla rodziców dzieci 6 – letnich  
  • lekcja
 • Ćwiczenia słuchowe  
  • lekcja
 • Ćwiczenia wzrokowe, myślenie sekwencyjne  
  • lekcja
 • Koordynacja wzrokowo – ruchowa  
  • lekcja
 • Koordynacja wzrokowo- ruchowo – słuchowa Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Podsumowanie Pobranie certyfikatu
  • lekcja

Jestem nauczycielką przedszkola, ale również metodykiem, pedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Na co dzień przede wszystkim wspieram merytorycznie kadrę Przedszkola Szkrabki w Warszawie, podsuwając wskazówki, metody aktywizujące dzieci i pobudzając do refleksji. W swojej pracy pedagogicznej łączę elementy wielu metod: planu daltońskiego, pedagogiki Montessorii, metody projektów badawczych itp. Doskonalę swój warsztat przede wszystkim w zakresie możliwości indywidualizowania pracy z dziećmi i wspierania dzieci zdolnych.

Od kilku lat współpracuję z wydawnictwami edukacyjnymi, pisząc programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, tworząc pomoce dydaktyczne dla dzieci oraz materiały metodyczne dla nauczycieli.

Prowadzę warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców, prezentując różne metody pracy z dzieckiem (przede wszystkim Plan Daltoński) oraz szerząc wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się (m.in. dysleksja).

Swoją wiedzą, doświadczeniem i materiałami dydaktycznymi dzielę się również na blogu www.przedszkolezpomyslem.pl.

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Zabawy językowe wspierające naukę czytania"

w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400