Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu ogólnodostępnym

Strona główna

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu ogólnodostępnym

Ewa Janus

Cena regularna:
42

Kupuję

Cena w pakiecie 5 za 3 :
0

Kupuję w pakiecie 5 za 3

Dla kogo jest ten kurs?

Jeśli jesteś nauczycielem przedszkola albo dyrektorem takiej placówki i chcesz poznać lub utrwalić zasady organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, będzie to dla Ciebie doskonały kurs. Jeśli nie jesteś pewien/na czy właściwie interpretujesz przepisy dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej – to również jest kurs dla Ciebie. Warto poznać, przypomnieć lub utrwalić sposoby postępowania i uzyskać nowe informacje i wskazówki dotyczące właściwej organizacji wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla dzieci.

 

Czego się nauczę?

Podczas kursu dowiesz się lub utrwalisz wiedzę o tym, jakie akty prawne regulują pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolach oraz poznasz szczegółowo treść tych zapisów i ich najczęstszą interpretację. Dowiesz się więcej o tym, w jaki sposób i na jakich warunkach można uzyskać wsparcie oraz od jakich instytucji rodzice, dzieci, ale i nauczyciele mogą oczekiwać pomocy. Poznasz szczegółowe zadania nauczycieli, specjalistów (m.in. pedagoga, logopedy, psychologa, nauczyciela wspomagającego) i dyrektora w procesie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Będziesz mógł skorzystać z zapisów przykładowej procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, która powinna być uchwalona w każdym przedszkolu, by usprawnić pracę kadry w tym zakresie. Dowiesz się, w jaki sposób i przy pomocy jakich narzędzi można rozpoznawać i diagnozować specjalne potrzeby edukacyjne u dzieci przedszkolnych. Ponadto, będziesz mógł skorzystać z propozycji obszernej bibliografii, by poszerzyć swoje wiadomości w tym zakresie.

 

Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z 5 części, zawierających szczegółowe informacje do kogo skierowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna, kto jej udziela w przedszkolu, jak przebiega organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej i co powinna zawierać procedura jej udzielania oraz jakie są sposoby i narzędzia dostępne nauczycielom, by jak najlepiej mogli rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci.

Każdy moduł zawiera informacje, wskazówki i odniesienie do konkretnych przepisów dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W treści kursu znajdziesz też wiele odnośników do wartościowych stron internetowych, filmów instruktażowych i literatury dotyczącej poruszanej tematyki. Do każdego rozdziału zostało dodane krótkie nagranie, które jest uzupełnieniem wiedzy w nim poruszanej. Jest to ok. 60 minut dodatkowych materiałów do wysłuchania.

Ponadto, będziesz mógł/a sprawdzić swoją wiedzę w 5 krótkich mini – testach oraz jednym dłuższym teście podsumowującym zdobytą podczas kursu wiedzę. Dzięki temu będziesz naprawdę profesjonalnie przygotowanym specjalistą, swobodnie poruszającym się w gąszczu zmieniających się przepisów dotyczących wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dzieci.

 

 

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 5 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Do kogo skierowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna? LEKCJA + PODCAST Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Kto udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu? LEKCJA + PODCAST Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu LEKCJA + PODCAST Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu LEKCJA + PODCAST Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów – przykładowe narzędzia LEKCJA + PODCAST Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Podsumowanie Pobranie certyfikatu
  • lekcja

Jestem nauczycielką przedszkola, ale również metodykiem, pedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Na co dzień przede wszystkim wspieram merytorycznie kadrę Przedszkola Szkrabki w Warszawie, podsuwając wskazówki, metody aktywizujące dzieci i pobudzając do refleksji. W swojej pracy pedagogicznej łączę elementy wielu metod: planu daltońskiego, pedagogiki Montessorii, metody projektów badawczych itp. Doskonalę swój warsztat przede wszystkim w zakresie możliwości indywidualizowania pracy z dziećmi i wspierania dzieci zdolnych.

Od kilku lat współpracuję z wydawnictwami edukacyjnymi, pisząc programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, tworząc pomoce dydaktyczne dla dzieci oraz materiały metodyczne dla nauczycieli.

Prowadzę warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców, prezentując różne metody pracy z dzieckiem (przede wszystkim Plan Daltoński) oraz szerząc wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się (m.in. dysleksja).

Swoją wiedzą, doświadczeniem i materiałami dydaktycznymi dzielę się również na blogu www.przedszkolezpomyslem.pl.

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu ogólnodostępnym"

w wymiarze 5 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400