Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela z tytułu niedopełnienia obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

Strona główna

Bestseller

Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela z tytułu niedopełnienia obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

Roman Lorens

Cena:
45

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących oraz kuratoriów oświaty.

 

Dlaczego warto skorzystać z kursów?

Bezpieczeństwo to zagadnienie złożone, daje się wyodrębnić przecież różne sfery, w których w środowisku szkolnym mogą pojawiać się zagrożenia, jakim należy zapobiegać.

Z racji kierowniczej roli jaką pełni dyrektor szkoły jest on zobowiązany do wykonywania - w ramach warunków stworzonych mu przez organ prowadzący – konkretnych zadań wskazanych w ustawach i przepisach szczegółowych.

Nadzór nad uczniami nie może ograniczać się do obserwacji zachowań podopiecznych, czy wydawania im poleceń nakazujących określone zachowanie, jeśli bowiem wymagają tego okoliczności nauczyciel powinien reagować aktywnie, w skrajnym wypadku – obrony koniecznej – może nawet użyć siły fizycznej.

Na szkoleniu omówimy problematyczne kwestie dotyczące odpowiedzialności indywidualnej  nauczycieli za wypadki na terenie szkoły oraz kwestie związane z odpowiedzialnością karną, która w przypadku nauczycieli  ma charakter    osobisty i nie można jej „przerzucić” na organ  prowadzący szkołę.

 

Czego się nauczę?

Głównym celem kursu jest :

 • Kompleksowe omówienie problematyki związanej z szeroko rozumianą odpowiedzialnością prawną nauczycieli
 • Zapoznanie się z aktualnymi poglądami Inspekcji Pracy oraz sądów pracy
 • Zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane zarówno przez pracodawców, jak i pracowników

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia z zakresu:

 • jakie obowiązki i prawa przysługują nauczycielowi i wynikają bezpośrednio z aktów prawnych?
 • jaką ponosi odpowiedzialność za zaniechanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków?
 • jakie obowiązki spoczywają na nauczycielu w zakresie bezpieczeństwa uczniów w szkole?
 • jaki wpływ na prawa i obowiązki nauczyciela ma prawo wewnątrzszkolne?

 

 

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 3 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Bezpieczna szkoła czyli jaka?  
  • lekcja
 • Zadania spoczywające na organie prowadzącym, dyrektorze, nauczycielach i pracownikach niepedagogicznych  
  • lekcja
 • Odpowiedzialność prawna szkoły (organu prowadzącego) w związku z niezapewnieniem bezpieczeństwa uczniowi  
  • lekcja
 • Ochrona przed skutkami materialnymi odpowiedzialności Zakończenie testem
  • lekcja
  • wideo
  • test
 • Odpowiedzialność za wypadki mające miejsce na terenie szkoły i poza nim.  
  • lekcja
 • Odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa cywilnego  
  • lekcja
 • Postępowanie powypadkowe  
  • lekcja
 • Świadczenia z tytułu wypadku Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza szkół  
  • lekcja
 • Dochodzenia roszczeń ze strony uczniów na drodze cywilnej Zakończenie testem
  • lekcja
  • wideo
  • test
 • Konsekwencje po stronie nauczycieli  
  • lekcja
 • Odpowiedzialność prawna wychowawcy za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów  
  • lekcja
  • wideo
 • Wychowawca wie o stanie zdrowia ucznia i jego potrzebach z tym związanych  
  • lekcja
 • Wychowawca współpracuje z rodzicami w sprawach dotyczących zdrowia ucznia Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Wychowawca bez prawa wglądu w szkolną dokumentację medyczną ucznia  
  • lekcja
 • Przykłady niedostatecznej troski o zdrowie uczniów  
  • lekcja
 • Odpowiedzialność prawna wychowawcy za zdrowie ucznia Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Odpowiedzialność prawna wychowawcy za bezpieczeństwo ucznia  
  • lekcja
 • 6 zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów  
  • lekcja
 • 11 przykładów działań naruszających zasady bezpieczeństwa uczniów  
  • lekcja
 • Przykłady czynów zagrożonych odpowiedzialnością karną wychowawcy  
  • lekcja
 • Odpowiedzialność za wypadek ucznia w trakcie zajęć i na całym terenie szkoły  
  • lekcja
 • Podsumowanie Pobranie certyfikatu
  • lekcja
Powiększ obraz:

Roman Lorens

Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, były długoletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, specjalista prawa oświatowego, ekspert MEN z zakresu realizacji podstawy programowej.

Pozostałe szkolenia tego autora

Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, były długoletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkól, specjalista prawa oświatowego, ekspert MEN z zakresu realizacji podstawy programowej.

Nauczyciel, certyfikowany trener "MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” –  "TRAIN the TRAINER”, Akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich.

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły.

Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół.

Autor licznych artykułów publikacji książkowych z zakresu zarządzania oświatą i nowych technologii. Stale współpracuje z Pismem Samorządu Terytorialnego "Wspólnota” i miesięcznikiem "Pracownik Samorządowy”. Wykładowca Akademii "Wspólnoty”.

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela z tytułu niedopełnienia obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczniom"

w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2022

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400