Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły i placówki

Strona główna

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły i placówki

Roman Lorens

Cena:
35

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących oraz kuratoriów oświaty.

 

Dlaczego warto?

Praca nauczyciela podlega ocenie dyrektora szkoły, który ma prawo sprawdzić, na ile kadra nauczycielska wywiązuje się ze swoich obowiązków zawodowych. Przeprowadzenie takiej weryfikacji jest sformalizowane, a ocena pracy nauczyciela jest jednym z wymogów formalnoprawnych stawianych przed dyrektorem każdej placówki oświatowej. Ocena pracy nie traci swojej ważności z powodu upływu czasu, a przepisy nie określają, jak często należy jej dokonywać.

W odniesieniu do niektórych stanowisk istnieje natomiast wymóg, aby ocena była przeprowadzana we wskazanym okresie poprzedzającym jakieś zdarzenie, np. powierzenie stanowiska dyrektora.

Na szkoleniu omówimy problematyczne dotyczące procedury  oceny pracy, zakresu oceny pracy, a także tryby odwołania się  od oceny pracy do organu wyższej instancji.

 

Czego się nauczę?

Głównym celem kursu jest :

 • Kompleksowe omówienie problematyki związanej z szeroko rozumianą ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły.
 • Zapoznanie się z trybem odwołania od ustalonej oceny pracy.
 • Zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane błędy przy dokonywaniu oceny pracy.

 

 

Co znajduje się w kursie?

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia z zakresu:

 • podstawy prawnej oceniania pracy  nauczycieli
 • trybu dokonywania oceny – wnioskowanie, terminy, dokumentowanie.
 • trybu odwoławczego -  terminy, skład komisji i procedura postępowania.
 • ewaluacja pracy własnej oraz wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego.

 

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 3 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Ocena pracy w świetle zapisów ustawy Karta nauczyciela  
  • lekcja
 • Zakres oceny pracy nauczyciela  
  • lekcja
 • Dokonanie oceny pracy nauczyciela Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Procedura oceny pracy nauczyciela.  
  • lekcja
 • Odwołanie od oceny pracy do organu wyższej instancji  
  • lekcja
 • Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego  
  • lekcja
 • Ocena pracy nauczyciela - obowiązkowa współpraca z innymi podmiotami Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Ocena pracy dyrektora szkoły  
  • lekcja
 • Kryteria oceny pracy dyrektora.  
  • lekcja
 • Przebieg postępowania  
  • lekcja
 • Termin na rozpatrzenie odwołania od oceny pracy. Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Współpraca organów przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora  
  • lekcja
 • Ponowne ustalenie oceny pracy Zakończenie testem
  • lekcja
  • wideo
  • test
 • Ocena pracy nauczyciela i dyrektora w trakcie epidemii koronawirusa  
  • lekcja
 • Praca zdalna nie przedłuża czasu na ocenę.  
  • lekcja
 • Przedłużenie kadencji dyrektora szkoły w czasie stanu epidemii COVID-19 a ocena pracy  
  • lekcja
 • Przedłużenie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora.  
  • lekcja
 • Ważność oceny pracy w konkursie na dyrektora szkoły Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego na część etatu  
  • lekcja
 • Ocena pracy nauczyciela uzupełniającego etat  
  • lekcja
 • Najważniejsze czynności w procedurze oceny pracy nauczycieli Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Podsumowanie Pobranie certyfikatu
  • lekcja
Powiększ obraz:

Roman Lorens

Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, były długoletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, specjalista prawa oświatowego, ekspert MEN z zakresu realizacji podstawy programowej.

Pozostałe szkolenia tego autora

Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, były długoletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkól, specjalista prawa oświatowego, ekspert MEN z zakresu realizacji podstawy programowej.

Nauczyciel, certyfikowany trener "MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” –  "TRAIN the TRAINER”, Akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich.

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły.

Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół.

Autor licznych artykułów publikacji książkowych z zakresu zarządzania oświatą i nowych technologii. Stale współpracuje z Pismem Samorządu Terytorialnego "Wspólnota” i miesięcznikiem "Pracownik Samorządowy”. Wykładowca Akademii "Wspólnoty”.

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły i placówki"

w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400