Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Czas pracy nauczyciela i dyrektora placówki

Strona główna

Czas pracy nauczyciela i dyrektora placówki

Roman Lorens

Cena:
45


Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących oraz kuratoriów oświaty.

Czego się nauczę?

Na wysokość wynagrodzenia nauczyciela wpływ ma wymiar jego pensum. Oznacza to, że zajęcia i czynności realizowane w ramach zadań statutowych szkoły nie są zajęciami płatnymi i ich przydzielenie w ramach 40-godzinnego czasu pracy nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia nauczyciela.

W praktyce zakres zadań, jaki można przydzielić nauczycielowi w ramach czasu pracy, budzi wątpliwości nie tylko pracowników, ale także dyrektorów. Tymczasem przepisy wyraźnie wskazują, że w ramach czasu pracy i otrzymywanego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest nie tylko realizować pensum, ale także wykonywać m.in. zadania statutowe przedszkola oraz inne prace wynikające z przepisów.

Na szkoleniu omówimy problematyczne kwestie dotyczące czasu pracy nauczycieli., bowiem regulacja czasu pracy nauczycieli to regulacja szczególna, w większości przypadków wyłączająca zastosowanie przepisów powszechnego prawa pracy o czasie pracy.

 

Co znajduje się w kursie?

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia z zakresu:

 • pracy nauczyciela w dniu wolnym od pracy np.  wycieczki szkolne,
 • realizowania doraźnych zastępstw przez nauczycieli i dyrekcję,
 • ewidencji czasu pracy dyrekcji, nauczycieli,
 • usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
 • urlopów wypoczynkowych nauczycieli (w placówkach feryjnych i nieferyjnych
 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 5 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Czas pracy  
  • lekcja
 • Rozkład czasu pracy  
  • lekcja
 • Praca w godzinach nadliczbowych Zakończenie testem
  • lekcja
 • Czas pracy nauczyciela  
  • lekcja
 • Ewidencja czasu pracy nauczyciela  
  • lekcja
 • Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z 14 listopada 2011 r. w sprawie czasu pracy nauczyciela podczas wycieczki  
  • lekcja
 • Lista zadań, jakie można przydzielić nauczycielowi w ramach czasu pracy Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Realizacja zajęć dodatkowych  
  • lekcja
 • Praca nauczyciela w okresie ferii letnich i zimowych  
  • lekcja
 • Czas pracy nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli w grupach mieszanych Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli: psychologów, logopedów, pedagogów.  
  • lekcja
 • Orzecznictwo sądowe i jego wpływ na interpretację rozważanych przepisów  
  • lekcja
 • Wymiar pensum pedagogów i innych specjalistów szkolnych zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Czas pracy dyrektora szkoły, zastępstwa doraźne i godziny ponadwymiarowe  
  • lekcja
 • Ewidencja czasu pracy dyrektora  
  • lekcja
 • Zastępstwa doraźne i godziny ponadwymiarowe dyrektora szkoły Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Organizacja czasu pracy nauczycieli i dyrektora szkoły w okresie wakacji.  
  • lekcja
 • Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły  
  • lekcja
 • Brak wicedyrektora  
  • lekcja
 • Niewykorzystania urlopu wypoczynkowego Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Podsumowanie Pobranie certyfikatu
  • lekcja
Powiększ obraz:

Roman Lorens

Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, były długoletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, specjalista prawa oświatowego, ekspert MEN z zakresu realizacji podstawy programowej.

Pozostałe szkolenia tego autora

Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, były długoletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkól, specjalista prawa oświatowego, ekspert MEN z zakresu realizacji podstawy programowej.

Nauczyciel, certyfikowany trener "MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” –  "TRAIN the TRAINER”, Akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich.

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły.

Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół.

Autor licznych artykułów publikacji książkowych z zakresu zarządzania oświatą i nowych technologii. Stale współpracuje z Pismem Samorządu Terytorialnego "Wspólnota” i miesięcznikiem "Pracownik Samorządowy”. Wykładowca Akademii "Wspólnoty”.

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Czas pracy nauczyciela i dyrektora placówki"

w wymiarze 5 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2022

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400