Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Jak budować dobre relacje z rodzicami przedszkolaków i uczniów?

Strona główna

Jak budować dobre relacje z rodzicami przedszkolaków i uczniów?

Ewa Janus

Cena:
45

Dla kogo jest ten kurs?

Ten kurs jest przeznaczony dla wszystkich nauczycieli, specjalistów pracujących z dzieckiem, oraz dyrektorów przedszkoli i szkół. Wszystkie te osoby bowiem nawiązują kontakty nie tylko z uczniami, ale i otaczającymi ich dorosłymi.

 

Czego się nauczę?

W trakcie kursu poznasz najważniejsze zagadnienia dotyczące budowania relacji z rodzicami uczniów czy wychowanków m.in. podstawowe prawa i obowiązki rodziców w placówce, założenia dobrej współpracy oraz bariery w komunikacji między ludźmi. Poznanie potencjalnych trudności da Ci szansę na uniknięcie ich w swojej pracy. W ostatnim rozdziale zapoznasz się z pomysłami na budowanie relacji z rodzicami uczniów czy wychowanków, które zostały wykorzystane i sprawdzone w praktyce.

 

Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z pięciu rozdziałów wyjaśniających m.in. Dlaczego dobre relacje z rodzicami dzieci/uczniów są takie ważne?, Prawa i obowiązki rodziców w placówce, Bariery w komunikacji z rodzicami, Założenia i warunki dobrej współpracy oraz Przykłady dobrych praktyk we współpracy z rodzicami. W każdym z rozdziałów znajdziecie wiele informacji i wskazówek dotyczących budowania pozytywnych relacji z rodzicami oraz odnośniki do artykułów i filmów o tej tematyce. Na końcu kursu zamieściłam krótką bibliografię. Sięgnięcie do niej pozwoli poszerzyć wiedzę w tym zakresie. Każdy rozdział jest zakończony krótkim minitestem, a cały kurs kończy się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Warto skorzystać z innych kursów dotyczących współpracy z rodzicami, dostępnych na platformie www.szkolna24.pl

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 3 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • O moich błędach w komunikacji z rodzicami - PODCAST  
  • lekcja
 • Dlaczego dobre relacje z rodzicami dzieci/uczniów są takie ważne?  
  • lekcja
 • Przykłady wybranych sytuacji Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Prawa i obowiązki rodziców w placówce Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Bariery w komunikacji z rodzicami  
  • lekcja
 • Jak się doskonalić w komunikacji - PODCAST  
  • lekcja
 • Jakie bariery widzą nauczyciele w swojej komunikacji z rodzicami?  
  • lekcja
 • Jakie bariery widzą rodzice w swojej komunikacji z nauczycielami?  
  • lekcja
 • Jak pomóc sobie zaplanować kontakty z rodzicami? Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Poufność w kontaktach z rodzicami - PODCAST  
  • lekcja
 • Założenia i warunki dobrej współpracy  
  • lekcja
 • Podstawowe zasady dobrej komunikacji między ludźmi  
  • lekcja
 • Jakie zatem są warunki zbudowania relacji w szkole czy przedszkolu? Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Zasady komunikacji telefonicznej i internetowej - PODCAST  
  • lekcja
 • Przykłady dobrych praktyk we współpracy z rodzicami  
  • lekcja
 • Zebrania informacyjne  
  • lekcja
 • Spotkania semestralne  
  • lekcja
 • Zebrania końcowe  
  • lekcja
 • Zebrania informacyjne, jeszcze przed adaptacją dzieci do placówki  
  • lekcja
 • Spotkania adaptacyjne  
  • lekcja
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami  
  • lekcja
 • Obserwacje rozwoju dziecka-  
  • lekcja
 • Rada Rodziców  
  • lekcja
 • Udział w projektach  
  • lekcja
 • Spotkania okolicznościowe, występy dzieci  
  • lekcja
 • Zajęcia otwarte  
  • lekcja
 • Jak powstawał nasz kiermasz - PODCAST Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Podsumowanie Pobranie certyfikatu
  • lekcja

Jestem nauczycielką przedszkola, ale również metodykiem, pedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Na co dzień przede wszystkim wspieram merytorycznie kadrę Przedszkola Szkrabki w Warszawie, podsuwając wskazówki, metody aktywizujące dzieci i pobudzając do refleksji. W swojej pracy pedagogicznej łączę elementy wielu metod: planu daltońskiego, pedagogiki Montessorii, metody projektów badawczych itp. Doskonalę swój warsztat przede wszystkim w zakresie możliwości indywidualizowania pracy z dziećmi i wspierania dzieci zdolnych.

Od kilku lat współpracuję z wydawnictwami edukacyjnymi, pisząc programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, tworząc pomoce dydaktyczne dla dzieci oraz materiały metodyczne dla nauczycieli.

Prowadzę warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców, prezentując różne metody pracy z dzieckiem (przede wszystkim Plan Daltoński) oraz szerząc wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się (m.in. dysleksja).

Swoją wiedzą, doświadczeniem i materiałami dydaktycznymi dzielę się również na blogu www.przedszkolezpomyslem.pl.

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Jak budować dobre relacje z rodzicami przedszkolaków i uczniów?"

w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2022

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400