Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Rola obserwacji dziecka - diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu

Strona główna

Rola obserwacji dziecka - diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu

Ewa Janus

Cena regularna:
45

Kupuję

Cena w pakiecie 6 za 3 :
0

Kupuję w pakiecie 6 za 3

Dla kogo jest ten kurs?

Jeśli jesteś nauczycielem przedszkola i chcesz poznać lub utrwalić wiedzę z zakresu diagnozowania problemów i potrzeb edukacyjnych przedszkolaków - będzie to dla Ciebie doskonały kurs. Jeśli chcesz lepiej poznać możliwości wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych na poziomie przedszkola – to również jest kurs dla Ciebie. Nie zapominajmy jednak o dzieciach szczególnie uzdolnionych, które również potrzebują wnikliwej, ukierunkowanej obserwacji i wsparcia – ta tematyka również zostanie poruszona w kursie.

 

Czego się nauczę?

Podczas kursu dowiesz się lub utrwalisz wiedzę o tym, jakie akty prawne regulują prowadzenie obserwacji dzieci w przedszkolu. Dowiesz się więcej o tym, w jaki sposób można prowadzić takie obserwacje, oraz jakimi kryteriami kierować się przy ich interpretacji. Poznasz również sposoby na prowadzenie i dokumentowanie tej szczególnej formy obserwacji jaką jest diagnoza gotowości szkolnej. Dowiesz się, w jaki sposób i przy pomocy jakich narzędzi można rozpoznawać i diagnozować specjalne potrzeby edukacyjne u dzieci przedszkolnych.

 

Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z kilku części, zawierających szczegółowe informacje o sposobach prowadzenia obserwacji dziecka w przedszkolu, dostosowania istniejących już narzędzi diagnozy pedagogicznej do potrzeb grupy oraz tworzenia własnych materiałów do obserwacji i diagnozy zaburzeń rozwojowych. Znajdziecie też przykłady narzędzi dostępnych nauczycielom, by jak najlepiej mogli rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci.

W treści kursu znajdziesz też wiele odnośników do wartościowych stron internetowych. Do każdego rozdziału zostało dodane krótkie nagranie, które jest uzupełnieniem wiedzy w nim poruszanej.

Ponadto, będziesz mógł/a sprawdzić swoją wiedzę w 5 krótkich mini – testach oraz egzaminie końcowym, podsumowującym zdobytą podczas kursu wiedzę. Dzięki temu będziesz naprawdę profesjonalnie przygotowanym specjalistą.

 

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Na stronie znajdziecie kursy mojego autorstwa: Ryzyko dysleksji u przedszkolaka, w którym zawarłam wskazówki jak dokonywać diagnozy ryzyka dysleksji oraz kurs: Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu ogólnodostępnym, który poszerza wiedzę o przepisach dotyczących wsparcia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 5 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Rola obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym + PODCAST  
  • lekcja
 • Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu + PODCAST  
  • lekcja
 • Definiowanie diagnozy w szerokim ujęciu  
  • lekcja
 • Diagnoza w ujęciu wąskim:  
  • lekcja
 • Rodzaje diagnozy:  
  • lekcja
 • Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna  
  • lekcja
 • Jakie mogą być źródła oporu dziecka, które chcemy zbadać? Jak radzić sobie z oporem? Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Techniki badawcze, które warto zastosować podczas obserwacji w przedszkolu + PODCAST  
  • lekcja
 • Wywiad  
  • lekcja
 • Obserwacja  
  • lekcja
 • Analiza dokumentów  
  • lekcja
 • Testy  
  • lekcja
 • Kwestionariusz Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Standaryzowane testy do badania poszczególnych obszarów rozwoju - Rozwój psychoruchowy + PODCAST  
  • lekcja
 • Parcjalne zaburzenia rozwoju ruchowego  
  • lekcja
 • Ćwiczenia, które dziecko powinno sprawnie wykonać w danym wieku, ogólna norma rozwojowa dla dzieci  
  • lekcja
 • Funkcja chwytna ręki Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Diagnoza motoryki (dużej i małej) – obserwacja  
  • lekcja
 • Prawidłowy chwyt pisarski  
  • lekcja
 • Percepcja wzrokowa  
  • lekcja
 • Percepcja słuchowa  
  • lekcja
 • Przykładowe arkusze służące obserwacji dziecka + PODCAST  
  • lekcja
 • Arkusz obserwacji rozwoju dziecka 3-letniego  
  • lekcja
 • Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka  
  • lekcja
 • Czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Rozwój poznawczy  
  • lekcja
 • Gotowość szkolna dziecka – metody diagnostyczne  
  • lekcja
 • Narzędzia do badania gotowości szkolnej u dzieci Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Podsumowanie Pobranie certyfikatu
  • lekcja

Jestem nauczycielką przedszkola, ale również metodykiem, pedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Na co dzień przede wszystkim wspieram merytorycznie kadrę Przedszkola Szkrabki w Warszawie, podsuwając wskazówki, metody aktywizujące dzieci i pobudzając do refleksji. W swojej pracy pedagogicznej łączę elementy wielu metod: planu daltońskiego, pedagogiki Montessorii, metody projektów badawczych itp. Doskonalę swój warsztat przede wszystkim w zakresie możliwości indywidualizowania pracy z dziećmi i wspierania dzieci zdolnych.

Od kilku lat współpracuję z wydawnictwami edukacyjnymi, pisząc programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, tworząc pomoce dydaktyczne dla dzieci oraz materiały metodyczne dla nauczycieli.

Prowadzę warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców, prezentując różne metody pracy z dzieckiem (przede wszystkim Plan Daltoński) oraz szerząc wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się (m.in. dysleksja).

Swoją wiedzą, doświadczeniem i materiałami dydaktycznymi dzielę się również na blogu www.przedszkolezpomyslem.pl.

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Rola obserwacji dziecka - diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu"

w wymiarze 5 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2022

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400