Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Zabawy matematyczne w przedszkolu

Strona główna

Bestseller

+ kurs+webinar

Zabawy matematyczne w przedszkolu

Ewa Janus

Cena regularna:
35

Kupuję

Cena w pakiecie 5 za 3 :
0

Kupuję w pakiecie 5 za 3

Dla kogo jest ten kurs?

Ten kurs jest przeznaczony dla wszystkich nauczycieli przedszkoli i rodziców dzieci w tym wieku. Zaproponowane zabawy zawierają elementy profilaktyki specyficznych trudności w uczeniu się np. ryzyka dyskalkulii oraz pomogą wesprzeć dzieci szczególnie uzdolnione, zatem będzie pomocny również dla terapeutów pedagogicznych, pedagogów szkolnych i pedagogów specjalnych.

 

Czego się nauczę?

W trakcie kursu zyskasz lub utrwalisz wiedzę na temat rozwijania umiejętności matematycznych najmłodszych dzieci. Poznasz podstawy koncepcji rozwoju rozumowania u dzieci wypracowanych przez J. Piageta i E. Gruszczyk – Kolczyńską. Zyskasz wiedzę na temat tego, jak organizować zabawy rozwijające logiczne myślenie, wnioskowanie, klasyfikację, liczenie oraz  w jaki sposób wykorzystywać codzienne czynności w rozwijaniu myślenia operacyjnego u dzieci. Dowiesz się też, w jaki sposób prowadzić pracę grupową dzieci w tym zakresie.  Zaprezentuję wiele gier, zabaw i innych narzędzi niezbędnych, by w przyjemny i merytoryczny sposób wprowadzić dzieci w świat zagadnień matematycznych.

 

Co znajduje się w kursie?

Kurs przedstawia przede wszystkim sposoby pracy z grupą, które pomagają wspierać rozwój umiejętności logicznego myślenia, rozumowania, wnioskowania, klasyfikacji i budowania myślenia operacyjnego od najwcześniejszych lat.

Kurs składa się z kilku części, dotyczących koncepcji teoretycznej i mechanizmów procesu  uczenia się przez doświadczanie, zawiera ramowe wskazówki do planowania wartościowych zabaw dla dzieci w każdej grupie wiekowej oraz konkretne przykłady takich zabaw, już wcześniej wykorzystane w pracy z dziećmi. Każdy moduł zawiera informacje, ćwiczenia, wskazówki i pytania do refleksji. W treści kursu znajdziesz też wiele odnośników do wartościowych stron internetowych i literatury dotyczącej poruszanej tematyki, filmów i nagrań oraz przykłady praktycznych rozwiązań.

Do kursu dołączyłam też 5 podcastów, do których wysłuchania serdecznie zachęcam, gdyż zawierają treści poszerzające wiedzę zawartą w treści kursu oraz wiele praktycznych rozwiązań np. w organizacji sali do zabaw.

Ponadto, będziesz mógł/a sprawdzić swoją wiedzę w 5 krótkich minitestach oraz egzaminie podsumowującym zdobytą podczas kursu wiedzę. Dzięki temu będziesz naprawdę profesjonalnie przygotowanym specjalistą, pewnym rozwiązań stosowanych w pracy.  

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Prezentowany kurs może być bardzo dobrym uzupełnieniem innych kursów mojego autorstwa np. Zabawy językowe wspierające naukę czytania lub Jak pracować metodą projektów badawczych w przedszkolu?

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 3 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Zabawy matematyczne w przedszkolu - WEBINAR  
  • lekcja
 • Jak dzieci uczą się matematyki?  
  • lekcja
 • Zasady nauczania w początkowym nauczaniu matematyki  
  • lekcja
 • Odporność emocjonalna w uczeniu się zagadnień matematycznych Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • PODCAST Jak tworzyć z dziećmi gry planszowe   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Jak nauczyć dzieci konstruowania gier, by realizowały te cele?  
  • lekcja
 • Najważniejsze treści do osiągnięcia pod koniec edukacji przedszkolnej  
  • lekcja
 • Orientacja przestrzenna  
  • lekcja
 • Orientacja w schemacie ciała  
  • lekcja
 • Orientacja w przestrzeni  
  • lekcja
 • Rytmy i organizacja czasu  
  • lekcja
 • Przyczyna i skutek, przewidywanie następstw zdarzeń Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Liczenie obiektów. Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie po kilka Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • PODCAST Ćwiczenie liczenia w codziennym funkcjonowaniu  
  • lekcja
 • Klasyfikacja  
  • lekcja
 • PODCAST Etapy klasyfikacji   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Stałość elementów w zbiorze. Równoliczność zbiorów. Aspekt kardynalny liczby  
  • lekcja
 • Numerowanie, ustawianie po kolei. Aspekt porządkowy liczby.  
  • lekcja
 • Długość – mierzenie i stałość długości Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Intuicje geometryczne  
  • lekcja
 • Płyny – mierzenie i uświadomienie dzieciom stałości. Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Waga i ważenie  
  • lekcja
 • PODCAST Jak stworzyć wagę  
  • lekcja
 • Zadania z treścią – opowiadania ilustrowane, zapisywanie  
  • lekcja
 • PODCAST Jak wprowadzać cyfrę Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Podsumowanie Pobranie certyfikatu
  • lekcja
Powiększ obraz:

Ewa Janus

nauczycielka przedszkola, metodyk, pedagog przedszkolny, autorka programów wychowania przedszkolnego, materiałów dydaktycznych dla dzieci i  nauczycieli oraz szkoleń i warsztatów

Pozostałe szkolenia tego autora

Jestem nauczycielką przedszkola, ale również metodykiem, pedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Na co dzień przede wszystkim wspieram merytorycznie kadrę Przedszkola Szkrabki w Warszawie, podsuwając wskazówki, metody aktywizujące dzieci i pobudzając do refleksji. W swojej pracy pedagogicznej łączę elementy wielu metod: planu daltońskiego, pedagogiki Montessorii, metody projektów badawczych itp. Doskonalę swój warsztat przede wszystkim w zakresie możliwości indywidualizowania pracy z dziećmi i wspierania dzieci zdolnych.

Od kilku lat współpracuję z wydawnictwami edukacyjnymi, pisząc programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, tworząc pomoce dydaktyczne dla dzieci oraz materiały metodyczne dla nauczycieli.

Prowadzę warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców, prezentując różne metody pracy z dzieckiem (przede wszystkim Plan Daltoński) oraz szerząc wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się (m.in. dysleksja).

Swoją wiedzą, doświadczeniem i materiałami dydaktycznymi dzielę się również na blogu www.przedszkolezpomyslem.pl.

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Zabawy matematyczne w przedszkolu"

w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400