Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Bajkoterapia z elementami filozofii

Strona główna

Bestseller

+ kurs+webinar

Bajkoterapia z elementami filozofii

Ewa Janus

Cena:
55

Dla kogo jest ten kurs?

Czy szukasz metod aktywizujących dzieci? Czy potrzebujesz wskazówek, w jaki sposób łączyć różnorodne treści edukacyjne, prowadzić nauczanie zintegrowane?  Czy chcesz rozwijać w dzieciach umiejętność samodzielnego myślenia i refleksji? Czy zależy Ci na rozwijaniu obszaru emocjonalno – społecznego dzieci? Czy jesteś nauczycielem przedszkola lub edukacji wczesnoszkolnej?

W takim razie ten kurs jest dla Ciebie, zapraszam.

 

Czego się nauczę?

W trakcie kursu poznasz zasady i zalety i związane zarówno z wykorzystaniem metody bajkoterapii jak i wprowadzania zagadnień filozoficznych w grupie dzieci.  Zyskasz wiedzę na temat tego, w jaki sposób zdiagnozować potrzeby grupy w obszarze emocjonalno – społecznym i na nie odpowiedzieć za pomocą bajkoterapii i odpowiednio dobranych zagadnień filozoficznych i etycznych. Dowiesz się, jak umiejętnie korzystać z gotowych scenariuszy i modyfikować je, by jak najlepiej służyły potrzebom dzieci oraz jak organizować pracę dzieci, zachęcać je do współpracy i angażować we wszystkie działania. 

 

Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z kilku części, dotyczących kolejno: krótkiego wstępu teoretycznego, prezentacji praktycznych wskazówek oraz omówienia przykładowych scenariuszy wykorzystanych wcześniej w pracy z dziećmi. W kursie zawarłam również spis szeroko rozumianych zagadnień aksjologicznych, które moim zdaniem warto poruszyć z dziećmi.

W treści kursu znajdziesz też wiele odnośników do wartościowych stron internetowych i literatury dotyczącej poruszanej tematyki oraz przykłady praktycznych rozwiązań. Do kursu dołączyłam też  podcasty, do których wysłuchania serdecznie zachęcam, gdyż zawierają treści poszerzające wiedzę zawartą w treści kursu.

Ponadto, będziesz mógł/a sprawdzić swoją wiedzę w 5 krótkich minitestach oraz egzaminie końcowym, podsumowującym zdobytą podczas kursu wiedzę. Dzięki temu będziesz naprawdę profesjonalnie przygotowanym specjalistą, gotowym do pracy z grupą przedszkolną.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Warto zajrzeć do mojego kursu: "Bajkoterapia z elementami dramy” oraz "Jak pracować metodą projektów badawczych w przedszkolu?

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 3 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Bajkoterapia bez tajemnic - WEBINAR  
  • lekcja
 • Podstawowe informacje o bajkoterapii + podcast Jak napisać dobrą bajkę filozoficzną? Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Dojrzewanie emocjonalne i dziecięce lęki  
  • lekcja
 • Zastosowanie bajkoterapii + podcast Jak diagnozować potrzeby grupy?  
  • lekcja
 • Filozofia dla dzieci + podcast 3. Jak łączyć bajkoterapię z filozofią Zakończenie testem
  • lekcja
 • Sposób wprowadzania treści filozoficznych na zajęciach z dziećmi + podcast Stosowanie innych metod podczas zajęć Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Aksjologiczny wymiar zajęć  
  • lekcja
 • Jakie treści programowe warto ćwiczyć z dziećmi na zajęciach z elementami filozofii? Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Podstawowe zasady organizacji zajęć bajkoterapii z elementami filozofii i zadania nauczyciela + podcast Rola języka w poznawaniu świata  
  • lekcja
 • Jak skutecznie analizować procesy przebiegające podczas zajęć bajkoterapii z elementami filozofii?  
  • lekcja
 • Jakie pytania, pobudzające do refleksji, warto zadać sobie (lub we współpracy z innym nauczycielem) po zajęciach? Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Scenariusz zajęć 1  
  • lekcja
 • Scenariusz zajęć 2  
  • lekcja
 • Scenariusz zajęć 3  
  • lekcja
 • Scenariusz zajęć 4  
  • lekcja
 • Scenariusz zajęć 5 Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Podsumowanie Pobranie certyfikatu
  • lekcja

Jestem nauczycielką przedszkola, ale również metodykiem, pedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Na co dzień przede wszystkim wspieram merytorycznie kadrę Przedszkola Szkrabki w Warszawie, podsuwając wskazówki, metody aktywizujące dzieci i pobudzając do refleksji. W swojej pracy pedagogicznej łączę elementy wielu metod: planu daltońskiego, pedagogiki Montessorii, metody projektów badawczych itp. Doskonalę swój warsztat przede wszystkim w zakresie możliwości indywidualizowania pracy z dziećmi i wspierania dzieci zdolnych.

Od kilku lat współpracuję z wydawnictwami edukacyjnymi, pisząc programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, tworząc pomoce dydaktyczne dla dzieci oraz materiały metodyczne dla nauczycieli.

Prowadzę warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców, prezentując różne metody pracy z dzieckiem (przede wszystkim Plan Daltoński) oraz szerząc wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się (m.in. dysleksja).

Swoją wiedzą, doświadczeniem i materiałami dydaktycznymi dzielę się również na blogu www.przedszkolezpomyslem.pl.

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Bajkoterapia z elementami filozofii"

w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400