Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Strona główna

Bestseller

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Aleksandra Kubala - Kulpińska

Cena:
45

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs dedykowany jest głównie terapeutom pedagogicznym, ale również każdy nauczyciel, wychowawca, pedagog, psycholog, specjalista znajdzie w nim sporą dawkę wiedzy na temat wdrażania TIK w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Czego się nauczę?

 • Uporządkujesz swoją wiedzę dotyczącą specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • Dowiesz się dlaczego warto pracować z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Poznasz przykłady wykorzystania TIK w zależności od potrzeb ucznia
 • Dowiesz się jak indywidualizować pracę z uczniem
 • Poznasz ucznia z pokolenia Z
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z technologii w czasie zajęć
 • Dowiesz się z jakich aplikacji warto korzystać

 

Co znajduje się w kursie?

 • Linki do zasobów internetowych
 • Multimedia
 • Przykłady aplikacji wraz z opisem
 • Pytania mające na celu rozwój samoświadomości i autorefleksji

 

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 3 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
  • test
 • Czym są specjalne potrzeby edukacyjne ucznia  
  • lekcja
 • Uczniowie z niepełnosprawnością  
  • lekcja
 • Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony społecznym niedostosowaniem  
  • lekcja
 • Uczeń z zaburzeniami zachowania lub emocji  
  • lekcja
 • Uczeń szczególnie uzdolniony Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Uczeń mający specyficzne trudności w uczeniu się  
  • lekcja
 • Uczeń mający deficyty kompetencji i, lub zaburzenia sprawności językowych  
  • lekcja
 • Uczeń przewlekle chory  
  • lekcja
 • Uczeń będący w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej i skazany na niepowodzenia edukacyjne  
  • lekcja
 • Uczeń zaniedbany środowiskowo w związku z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi  
  • lekcja
 • Uczeń odmienny kulturowo oraz pobierający wcześniej naukę za granicą  
  • lekcja
 • Istota wykorzystania TIK w terapii  
  • lekcja
 • Uczeń z pokolenia Z  
  • lekcja
 • TIK w terapii Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Rola TIK w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
  • lekcja
 • Wskazówki dla nauczyciela pracującego z wykorzystaniem TIK  
  • lekcja
 • Jak można wykorzystać TIK  
  • lekcja
 • Celowość stosowania TIK  
  • lekcja
 • W jaki sposób dokonać trafnego wyboru odpowiedniego narzędzia, aplikacji, programu  
  • lekcja
 • Stopniowanie trudności  
  • lekcja
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy  
  • lekcja
 • Rekomendacje Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • TIK ponad wszystko?  
  • lekcja
 • W jaki sposób indywidualizować pracę z dzieckiem mającym specjalne potrzeby edukacyjne  
  • lekcja
 • Prowadzenie lekcji na kilku poziomach  
  • lekcja
 • Czas i polecenie  
  • lekcja
 • Aktywizujące metody pracy Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Kontrola  
  • lekcja
 • Ocena  
  • lekcja
 • Inne zalecenia podczas zajęć grupowych  
  • lekcja
 • Aplikacje mobilne, programy, serwisy do wykorzystania podczas zajęć z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne  
  • lekcja
 • Aplikacje wykorzystywane w ramach rozwijania twórczego potencjału uczniów Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Podsumowanie Pobranie certyfikatu
  • lekcja


Jestem magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej, który nieprzerwanie od 12 lat podnosi swoje kompetencje i doskonali swoje umiejętności. Posiadam również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyłam studia z zakresu coachingu oraz z zakresu pedagogiki specjalnej dotyczącej pracy z uczniem z ZA oraz z Autyzmem.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych zrealizowałam ogólnopolskie kampanie:  Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016, Odpowiedzialny Kierowca, Rodzina na Tak.

Jako pierwsza w Polsce uzyskałam certyfikat doradcy i specjalisty w zakresie wysokiej wrażliwości wydanego przez Nickerson Institute 

Jestem autorem wielu publikacji, kursów on-line oraz prowadzącym szkolenia stacjonarne w szerokiej tematyce skierowanej dla przedstawicieli oświaty. Na swoim koncie posiadam długoletnią współpracę z takimi wydawnictwami, jak: Wydawnictwo Raabe, Wydawnictwo Forum Media Polska czy Oficyna MM.

Jestem również autorką książki Uczeń (nie)zwykły, czyli kto?

W centrum moich zainteresowań jest dziecko i rodzina. Na co dzień w swojej pracy zajmuję się terapią, profilaktyką, diagnozą oraz szeroko pojętym wsparciem dla dziecka i dla rodziny.

Na co dzień jestem mamą trójki dzieci lubiącą spędzać aktywnie czas z rodziną.

Zapraszam serdecznie do moich kursów.

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2022

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400