Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Mobbing w pracy. Na czym polega i jak sobie z nim radzić?

Strona główna

Mobbing w pracy. Na czym polega i jak sobie z nim radzić?

Eliza Krzak

Cena:
35

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs jest dla osób, które chcą szczegółowo poznać charakterystykę zjawiska mobbingu i nie mylić go z innymi zachowaniami. W dzisiejszych czasach jest to niezbędna wiedza dla każdego pracownika oraz pracodawcy, którego celem jest dbałość o siebie, jak również o współpracowników i pracowników.

Czego się nauczę?

Poznasz zachowania będące mobbingiem. Nauczysz się rozróżniać je od działań nie mających charakteru mobbingu. Zapoznasz się ze sposobami przeciwdziałającymi mobbingowi. Poznasz różnice w rodzajach przemocy w pracy i jakie jest w tym zakresie prawodawstwo.

Co znajduje się w kursie?

Kurs zaczynamy krótką charakterystyką zjawiska mobbingu. Następnie omawiamy jego cechy i aktywności mobbingowe zaburzające różne sfery funkcjonowania w zakładzie pracy. Omawiamy zachowania i zjawiska nie będące mobbingiem, a są często z nim mylone. Poznasz rodzaje mobbingu, czyli kto kogo może mobbingować i jakimi etapami ten proces się charakteryzuje.  Zwróciliśmy uwagę na podobieństwa i różnice różnych form przemocy w pracy i związany z tym aspekt prawny. Poznacie sytuacje sprzyjające lobbingowi, a także cechy mobbera i osoby doświadczającej mobbingu. W ostatnim rozdziale skupiliśmy się na działaniach mogących przeciwdziałać temu zjawisku oraz na tym co może i powinna robić osoba będąca w tej sytuacji i  w jaki sposób może bronić swoich praw.

Co jeszcze warto wiedzieć?

To czy zjawisko mobbingu wystąpi w Twoim zakładzie pracy w dużej mierze zależy tez od Ciebie, a przede wszystkim od tego czy reagujesz.

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 5 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • wideo
 • Charakterystyka zjawiska mobbingu  
  • lekcja
 • Cechy mobbingu  
  • lekcja
 • Zachowania i zjawiska nie będące mobbingiem  
  • lekcja
 • Płaszczyzny występowania mobbingu  
  • lekcja
 • Etapy przebiegu mobbingu Zakończenie testem
  • test
 • Mobbing a dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne – podobieństwa i różnice  
  • lekcja
 • Prawodawstwo  
  • lekcja
 • Przyczyny  
  • lekcja
 • Cechy mobbera  
  • lekcja
 • Charakterystyka ofiary  
  • lekcja
 • Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy  
  • lekcja
 • Ryzyko zawodowe i sytuacja społeczna w Polsce Zakończenie testem
  • test
 • Możliwe reakcje na mobbing  
  • lekcja
 • Komunikacja a rozwiązywanie konfliktów w pracy  
  • lekcja
 • Mediacje w miejscu pracy  
  • lekcja
 • Test końcowy Zakończenie testem
  • test
 • Certyfikat Pobranie certyfikatu
  • test

 

 

Jestem psychoterapeutą, trenerem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Prowadzę głównie psychoterapię indywidualną. Istotnym elementem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym swoją uczciwością i autentycznością wspieram osoby w byciu sobą. Zachęcając do bycia naprawdę sobą szukamy wspólnie twórczych i niepowtarzalnych rozwiązań. Ponadto trening Gestalt skierowany jest do osób nie szukających terapii, ale jako metoda samopoznania i rozwoju potencjału osobowości oraz poszerzania świadomości.

Przede wszystkim pracuję z osobami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzys, doświadczających przemocy w różnej formie. Z osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz chcących lepiej zrozumieć siebie i swój sposób funkcjonowania, poszukujących rozwoju i zmiany, chcących świadomie podejmować decyzje.

Moją pasją jest również praca z osobami niepełnosprawnymi. Motywowanie ich i budowanie poczucia własnej wartości po to, by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszego społeczeństwa. Ich rozbudzona i wspierana aktywność społeczna i zawodowa połączona z ich uśmiechem jest dla mnie najlepszą satysfakcją. 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Mobbing w pracy. Na czym polega i jak sobie z nim radzić?"

w wymiarze 5 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400