Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Mobbing w pracy. Na czym polega i jak sobie z nim radzić?

Strona główna

Mobbing w pracy. Na czym polega i jak sobie z nim radzić?
- Etapy przebiegu mobbingu

Eliza Krzak

Etapy przebiegu mobbingu

Uwaga!

Nie masz dostępu do tej lekcji. Zaloguj się lub kup kurs.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs jest dla osób, które chcą szczegółowo poznać charakterystykę zjawiska mobbingu i nie mylić go z innymi zachowaniami. W dzisiejszych czasach jest to niezbędna wiedza dla każdego pracownika oraz pracodawcy, którego celem jest dbałość o siebie, jak również o współpracowników i pracowników.

Czego się nauczę?

Poznasz zachowania będące mobbingiem. Nauczysz się rozróżniać je od działań nie mających charakteru mobbingu. Zapoznasz się ze sposobami przeciwdziałającymi mobbingowi. Poznasz różnice w rodzajach przemocy w pracy i jakie jest w tym zakresie prawodawstwo.

Co znajduje się w kursie?

Kurs zaczynamy krótką charakterystyką zjawiska mobbingu. Następnie omawiamy jego cechy i aktywności mobbingowe zaburzające różne sfery funkcjonowania w zakładzie pracy. Omawiamy zachowania i zjawiska nie będące mobbingiem, a są często z nim mylone. Poznasz rodzaje mobbingu, czyli kto kogo może mobbingować i jakimi etapami ten proces się charakteryzuje.  Zwróciliśmy uwagę na podobieństwa i różnice różnych form przemocy w pracy i związany z tym aspekt prawny. Poznacie sytuacje sprzyjające lobbingowi, a także cechy mobbera i osoby doświadczającej mobbingu. W ostatnim rozdziale skupiliśmy się na działaniach mogących przeciwdziałać temu zjawisku oraz na tym co może i powinna robić osoba będąca w tej sytuacji i  w jaki sposób może bronić swoich praw.

Co jeszcze warto wiedzieć?

To czy zjawisko mobbingu wystąpi w Twoim zakładzie pracy w dużej mierze zależy tez od Ciebie, a przede wszystkim od tego czy reagujesz.

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 5 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • wideo
 • Charakterystyka zjawiska mobbingu  
  • lekcja
 • Cechy mobbingu  
  • lekcja
 • Zachowania i zjawiska nie będące mobbingiem  
  • lekcja
 • Płaszczyzny występowania mobbingu  
  • lekcja
 • Etapy przebiegu mobbingu Zakończenie testem
  • test
 • Mobbing a dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne – podobieństwa i różnice  
  • lekcja
 • Prawodawstwo  
  • lekcja
 • Przyczyny  
  • lekcja
 • Cechy mobbera  
  • lekcja
 • Charakterystyka ofiary  
  • lekcja
 • Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy  
  • lekcja
 • Ryzyko zawodowe i sytuacja społeczna w Polsce Zakończenie testem
  • test
 • Możliwe reakcje na mobbing  
  • lekcja
 • Komunikacja a rozwiązywanie konfliktów w pracy  
  • lekcja
 • Mediacje w miejscu pracy  
  • lekcja
 • Test końcowy Zakończenie testem
  • test
 • Certyfikat Pobranie certyfikatu
  • test

 

 

Jestem psychoterapeutą, trenerem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Prowadzę głównie psychoterapię indywidualną. Istotnym elementem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym swoją uczciwością i autentycznością wspieram osoby w byciu sobą. Zachęcając do bycia naprawdę sobą szukamy wspólnie twórczych i niepowtarzalnych rozwiązań. Ponadto trening Gestalt skierowany jest do osób nie szukających terapii, ale jako metoda samopoznania i rozwoju potencjału osobowości oraz poszerzania świadomości.

Przede wszystkim pracuję z osobami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzys, doświadczających przemocy w różnej formie. Z osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz chcących lepiej zrozumieć siebie i swój sposób funkcjonowania, poszukujących rozwoju i zmiany, chcących świadomie podejmować decyzje.

Moją pasją jest również praca z osobami niepełnosprawnymi. Motywowanie ich i budowanie poczucia własnej wartości po to, by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszego społeczeństwa. Ich rozbudzona i wspierana aktywność społeczna i zawodowa połączona z ich uśmiechem jest dla mnie najlepszą satysfakcją. 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Mobbing w pracy. Na czym polega i jak sobie z nim radzić?"

w wymiarze 5 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400