Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Jak przygotować dziecko do szkoły? O gotowości szkolnej dziecka z perspektywy nauczycieli i rodziców

Strona główna

Jak przygotować dziecko do szkoły? O gotowości szkolnej dziecka z perspektywy nauczycieli i rodziców

Ewa Janus

Cena:
45

Dla kogo jest ten kurs?

Jeśli jesteś nauczycielem przedszkola i chcesz jak najlepiej przygotować dzieci ze swojej grupy do funkcjonowania w szkole - będzie to dla Ciebie doskonały kurs. Jeśli chcesz lepiej poznać formalne aspekty rocznego przygotowania przedszkolnego – to również jest kurs dla Ciebie. Nie zapominajmy jednak o dzieciach, które wymagają wsparcia ze strony nauczycieli i rodziców – ta tematyka również zostanie poruszona w kursie.

 

Czego się nauczę?

Podczas kursu dowiesz się lub utrwalisz wiedzę o tym, jakie akty prawne regulują obserwację i diagnozę gotowości szkolnej dziecka, poznasz szczegółowo treść tych zapisów i ich najczęstszą interpretację. Dowiesz się więcej o tym, w jaki sposób można prowadzić takie obserwacje, oraz jakimi kryteriami kierować się przy ich interpretacji. Poznasz również sposoby na prowadzenie i dokumentowanie tej szczególnej formy obserwacji jaką jest diagnoza gotowości szkolnej. Dowiesz się, w jaki sposób i przy pomocy jakich narzędzi można rozpoznawać i diagnozować wybrane obszary rozwoju u dzieci przedszkolnych. Ponadto, będziesz mógł/a skorzystać z propozycji bibliografii, by poszerzyć swoje wiadomości w tym zakresie.

 

Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z kilku części, zawierających szczegółowe informacje o sposobach prowadzenia tej szczególnej obserwacji dziecka w przedszkolu, dostosowania istniejących już narzędzi diagnozy pedagogicznej do potrzeb grupy oraz tworzenia własnych materiałów do obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej. Znajdziecie też przykłady narzędzi dostępnych nauczycielom, by jak najlepiej mogli rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci. Otrzymacie tez wskazówki, w jaki sposób dokumentować i przedstawiać rodzicom wyniki obserwacji, prowadzić zebrania dotyczące gotowości szkolnej.

Każdy moduł zawiera informacje, wskazówki i zagadnienia do refleksji podczas ukierunkowanej obserwacji dzieci. W treści kursu znajdziesz też wiele odnośników do wartościowych stron internetowych, filmów instruktażowych i literatury dotyczącej poruszanej tematyki.

Ponadto, będziesz mógł/a sprawdzić swoją wiedzę w 5 krótkich mini – testach oraz egzaminie końcowym, podsumowującym zdobytą podczas kursu wiedzę. Dzięki temu będziesz naprawdę profesjonalnie przygotowanym specjalistą.

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 3 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Co to jest gotowość szkolna?  
  • lekcja
 • Spotkania z rodzicami sześciolatków - kwestie do omówienia Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • ĆWICZENIE DLA RODZICÓW  
  • lekcja
 • Wsparcie emocjonalno – społeczne dziecka pomagające w osiągnięciu gotowości szkolnej  
  • lekcja
 • PRZYKŁAD ULOTKI DLA RODZICÓW Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Najważniejsze formalne obowiązki nauczyciela i dyrektora w zakresie gotowości szkolnej sześciolatka  
  • lekcja
 • INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ - WZÓR  
  • lekcja
 • Obserwacja wstępna sześciolatków  
  • lekcja
 • Kompetencje sześciolatka przygotowanego odpowiednio do nauki szkolnej Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Cechy i zachowania dojrzałości emocjonalno-społecznej  
  • lekcja
 • Procesy poznawcze niezbędne do osiągnięcia gotowości szkolnej  
  • lekcja
 • Diagnozowanie potrzeb dziecka w przedszkolu – narzędzia i techniki  
  • lekcja
 • Techniki badawcze  
  • lekcja
 • Rodzaje obserwacji:  
  • lekcja
 • Analiza dokumentów  
  • lekcja
 • Testy  
  • lekcja
 • Kwestionariusz  
  • lekcja
 • Testy do badania poszczególnych obszarów rozwoju - Rozwój psychoruchowy  
  • lekcja
 • Zaburzenie w rozwoju dziecka:  
  • lekcja
 • Narzędzia do zbadania rozwoju psychoruchowego dziecka Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Częściowe zaburzenia rozwoju ruchowego  
  • lekcja
 • Mała motoryka  
  • lekcja
 • Ćwiczenia, które dziecko powinno sprawnie wykonać w danym wieku, ogólna norma rozwojowa dla dzieci:  
  • lekcja
 • Rodzaje chwytów dłonią  
  • lekcja
 • Diagnoza motoryki (dużej i małej) – obserwacja  
  • lekcja
 • Lateralizacja  
  • lekcja
 • Testy standaryzowane:  
  • lekcja
 • Próba kreskowania M. Stambak  
  • lekcja
 • Percepcja wzrokowa  
  • lekcja
 • Percepcja słuchowa  
  • lekcja
 • Przykładowe arkusze gotowości szkolnej Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Podsumowanie - certyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja

Jestem nauczycielką przedszkola, ale również metodykiem, pedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Na co dzień przede wszystkim wspieram merytorycznie kadrę Przedszkola Szkrabki w Warszawie, podsuwając wskazówki, metody aktywizujące dzieci i pobudzając do refleksji. W swojej pracy pedagogicznej łączę elementy wielu metod: planu daltońskiego, pedagogiki Montessorii, metody projektów badawczych itp. Doskonalę swój warsztat przede wszystkim w zakresie możliwości indywidualizowania pracy z dziećmi i wspierania dzieci zdolnych.

Od kilku lat współpracuję z wydawnictwami edukacyjnymi, pisząc programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, tworząc pomoce dydaktyczne dla dzieci oraz materiały metodyczne dla nauczycieli.

Prowadzę warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców, prezentując różne metody pracy z dzieckiem (przede wszystkim Plan Daltoński) oraz szerząc wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się (m.in. dysleksja).

Swoją wiedzą, doświadczeniem i materiałami dydaktycznymi dzielę się również na blogu www.przedszkolezpomyslem.pl.

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Jak przygotować dziecko do szkoły? O gotowości szkolnej dziecka z perspektywy nauczycieli i rodziców"

w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2022

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400