Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Przemoc wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej. Jak pomagać dziecku krzywdzonemu?

Strona główna

Przemoc wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej. Jak pomagać dziecku krzywdzonemu?

Eliza Krzak

#Psychologia

Cena:
45

Dla kogo jest ten kurs?

Dla wszystkich, którzy w swojej pracy mają kontakt z dziećmi. To od nas wszystkich zależy czy nasze dzieci będą miały wspomnienia o szczęśliwym dzieciństwie.

 

Czego się nauczę?

Podczas kursu poznasz rodzaje przemocy wobec dzieci i jak wpływają na ich funkcjonowanie, czyli jakie skutki niesie przemoc oraz jakie zachowania rodziców/opiekunów będą miały charakter zachowań przemocowych. Szczególnie została tutaj uwzględniona przemoc seksualna wobec dzieci, ponieważ ciągle jest to w temat tabu, mimo coraz większej wiedzy w tym zakresie.

 

Co znajduje się w kursie?

Na wstępie omawiamy ogólną definicję przemocy oraz pojęcie „krzywdzenia dzieci” z krótką charakterystyką form przemocy wobec dzieci. Następnie przejdziesz do czynników sprzyjających wystąpieniu przemocy wobec dzieci oraz poznasz objawy spowodowane wystąpieniem przemocy wobec dzieci w jego różnych aspektach życia.

Następnie zapoznasz się z różnymi określeniami przemocy seksualnej z omówieniem jej rodzajów. Szczegółowo poznasz fazy wykorzystania seksualnego i zachowania dziecka w każdej fazie. Poznasz objawy przemocy seksualnej wobec dziecka z podziałem na wiek oraz poznasz zasady pomocy dziecku i rozmowy z nim. Otrzymasz też wskazówki do rozmowy z rodzicem/opiekunem dziecka doświadczającego przemocy seksualnej.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

90 % dzieci nigdy nie ujawniło wykorzystania seksualnego. Jeżeli nie jest Ci obojętny los dzieci to jest to kurs dla Ciebie. To również od Ciebie zależy czy dziecko otrzyma pomoc i będzie mogło być szczęśliwe. 

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 3 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • wideo
 • Charakterystyka przemocy wobec dzieci.  
  • lekcja
 • Pojęcie „krzywdzenia dzieci” (przemocy wobec dzieci).  
  • lekcja
 • Formy przemocy wobec dzieci i zachowania.  
  • lekcja
 • Czynniki sprzyjające wystąpieniu przemocy wobec dziecka.  
  • lekcja
 • Objawy spowodowane występowaniem przemocy.  
  • lekcja
 • Zasady pomocy dziecku krzywdzonemu. Zakończenie testem
  • test
 • Przemoc seksualna.  
  • lekcja
 • Typy rodzin sprzyjających zaistnieniu kazirodztwa.  
  • lekcja
 • Fazy wykorzystania seksualnego.  
  • lekcja
 • Pomoc dziecku molestowanemu seksualnie.  
  • wideo
 • Kontakt i rozmowa z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie.  
  • lekcja
 • Zasady obowiązujące podczas rozmowy z dzieckiem  
  • wideo
 • Wskazówki do rozmowy z rodzicem/opiekunem dziecka Zakończenie testem
  • test
 • Procedura Niebieskiej Karty Zakończenie testem
  • test
 • Zakończenie Pobranie certyfikatu
  • lekcja

 

 

Jestem psychoterapeutą, trenerem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Prowadzę głównie psychoterapię indywidualną. Istotnym elementem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym swoją uczciwością i autentycznością wspieram osoby w byciu sobą. Zachęcając do bycia naprawdę sobą szukamy wspólnie twórczych i niepowtarzalnych rozwiązań. Ponadto trening Gestalt skierowany jest do osób nie szukających terapii, ale jako metoda samopoznania i rozwoju potencjału osobowości oraz poszerzania świadomości.

Przede wszystkim pracuję z osobami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzys, doświadczających przemocy w różnej formie. Z osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz chcących lepiej zrozumieć siebie i swój sposób funkcjonowania, poszukujących rozwoju i zmiany, chcących świadomie podejmować decyzje.

Moją pasją jest również praca z osobami niepełnosprawnymi. Motywowanie ich i budowanie poczucia własnej wartości po to, by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszego społeczeństwa. Ich rozbudzona i wspierana aktywność społeczna i zawodowa połączona z ich uśmiechem jest dla mnie najlepszą satysfakcją. 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

" Przemoc wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej. Jak pomagać dziecku krzywdzonemu?"

w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2022

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400