Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Przemoc wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej. Jak pomagać dziecku krzywdzonemu?

Strona główna

Przemoc wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej. Jak pomagać dziecku krzywdzonemu?
- Fazy wykorzystania seksualnego.

Eliza Krzak

Fazy wykorzystania seksualnego.

Uwaga!

Nie masz dostępu do tej lekcji. Zaloguj się lub kup kurs.

Dla kogo jest ten kurs?

Dla wszystkich, którzy w swojej pracy mają kontakt z dziećmi. To od nas wszystkich zależy czy nasze dzieci będą miały wspomnienia o szczęśliwym dzieciństwie.

 

Czego się nauczę?

Podczas kursu poznasz rodzaje przemocy wobec dzieci i jak wpływają na ich funkcjonowanie, czyli jakie skutki niesie przemoc oraz jakie zachowania rodziców/opiekunów będą miały charakter zachowań przemocowych. Szczególnie została tutaj uwzględniona przemoc seksualna wobec dzieci, ponieważ ciągle jest to w temat tabu, mimo coraz większej wiedzy w tym zakresie.

 

Co znajduje się w kursie?

Na wstępie omawiamy ogólną definicję przemocy oraz pojęcie „krzywdzenia dzieci” z krótką charakterystyką form przemocy wobec dzieci. Następnie przejdziesz do czynników sprzyjających wystąpieniu przemocy wobec dzieci oraz poznasz objawy spowodowane wystąpieniem przemocy wobec dzieci w jego różnych aspektach życia.

Następnie zapoznasz się z różnymi określeniami przemocy seksualnej z omówieniem jej rodzajów. Szczegółowo poznasz fazy wykorzystania seksualnego i zachowania dziecka w każdej fazie. Poznasz objawy przemocy seksualnej wobec dziecka z podziałem na wiek oraz poznasz zasady pomocy dziecku i rozmowy z nim. Otrzymasz też wskazówki do rozmowy z rodzicem/opiekunem dziecka doświadczającego przemocy seksualnej.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

90 % dzieci nigdy nie ujawniło wykorzystania seksualnego. Jeżeli nie jest Ci obojętny los dzieci to jest to kurs dla Ciebie. To również od Ciebie zależy czy dziecko otrzyma pomoc i będzie mogło być szczęśliwe. 

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 5 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • wideo
 • Charakterystyka przemocy wobec dzieci.  
  • lekcja
 • Pojęcie „krzywdzenia dzieci” (przemocy wobec dzieci).  
  • lekcja
 • Formy przemocy wobec dzieci i zachowania.  
  • lekcja
 • Czynniki sprzyjające wystąpieniu przemocy wobec dziecka.  
  • lekcja
 • Objawy spowodowane występowaniem przemocy.  
  • lekcja
 • Zasady pomocy dziecku krzywdzonemu. Zakończenie testem
  • test
 • Przemoc seksualna.  
  • lekcja
 • Typy rodzin sprzyjających zaistnieniu kazirodztwa.  
  • lekcja
 • Fazy wykorzystania seksualnego.  
  • lekcja
 • Pomoc dziecku molestowanemu seksualnie.  
  • wideo
 • Kontakt i rozmowa z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie.  
  • lekcja
 • Zasady obowiązujące podczas rozmowy z dzieckiem  
  • wideo
 • Wskazówki do rozmowy z rodzicem/opiekunem dziecka Zakończenie testem
  • test
 • Procedura Niebieskiej Karty Zakończenie testem
  • test
 • Zakończenie Pobranie certyfikatu
  • lekcja

 

 

Jestem psychoterapeutą, trenerem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Prowadzę głównie psychoterapię indywidualną. Istotnym elementem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym swoją uczciwością i autentycznością wspieram osoby w byciu sobą. Zachęcając do bycia naprawdę sobą szukamy wspólnie twórczych i niepowtarzalnych rozwiązań. Ponadto trening Gestalt skierowany jest do osób nie szukających terapii, ale jako metoda samopoznania i rozwoju potencjału osobowości oraz poszerzania świadomości.

Przede wszystkim pracuję z osobami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzys, doświadczających przemocy w różnej formie. Z osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz chcących lepiej zrozumieć siebie i swój sposób funkcjonowania, poszukujących rozwoju i zmiany, chcących świadomie podejmować decyzje.

Moją pasją jest również praca z osobami niepełnosprawnymi. Motywowanie ich i budowanie poczucia własnej wartości po to, by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszego społeczeństwa. Ich rozbudzona i wspierana aktywność społeczna i zawodowa połączona z ich uśmiechem jest dla mnie najlepszą satysfakcją. 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

" Przemoc wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej. Jak pomagać dziecku krzywdzonemu?"

w wymiarze 5 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400