Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Prawo autorskie w pracy nauczyciela i ucznia

Strona główna

Bestseller

Prawo autorskie w pracy nauczyciela i ucznia

Anna Płusa

Cena:
45

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w odniesieniu do sytuacji dydaktyczno-wychowawczych nowoczesnej, funkcjonującej w zgodzie z prawem, szkoły XXI wieku.

Czego się nauczę?

Celem kursu jest poznanie zakresu stosowania prawa autorskiego w odniesieniu do zasobów elektronicznych. Po jego zakończeniu uczestnik będzie potrafił uwzględniać w planowaniu swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej aspekty związane z korzystaniem z zasobów internetu (prawa autorskie) oraz będzie potrafił korzystać z podstawowych narzędzi zapewniających bezpieczeństwo pracy w sieci (oznaczanie materiałów, prywatność, cyfrowy wizerunek).

Co znajduje się w kursie?

Przedmiot analiz kursu stanowić będzie pojęcie utworu, rodzaje utworu, dozwolony użytek edukacyjny. Zaprezentowana zostanie również interpretacja domeny publicznej. Ponadto omówiony zostanie system licencji Creative Commons – narzędzia coraz częściej wykorzystywanego w celu prawidłowego wykorzystania, rozpowszechniania i publikowania materiałów elektronicznych w zgodzie z prawem. Treści kursu to również materiał, który szczegółowo omawia wszystkie rodzaje otwartych zasobów edukacyjnych, zarówno tekstowych, jak i graficznych, wideo oraz audio.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

A może zależy Ci na publikowaniu własnych materiałów w Internecie w zgodzie z prawem? Jeśli tak, ten kurs jest tym bardziej dla Ciebie.

 

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 3 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • WSTĘP   Darmowa lekcja
  • wideo
 • Prawo autorskie  
  • lekcja
 • Podstawowe pojęcia  
  • lekcja
 • Materiały nieobjęte ochroną Zakończenie testem
  • test
 • Prawo cytatu Zakończenie testem
  • test
 • Dozwolony użytek Zakończenie testem
  • test
 • Pojęcie wizerunku  
  • lekcja
 • Ochrona wizerunku osób nieletnich Zakończenie testem
  • test
 • Czy w każdym przypadku jest potrzebne zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku?  
  • lekcja
 • Rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych  
  • lekcja
 • Zasady rozpowszechniania materiałów dydaktycznych w Internecie  
  • lekcja
 • Otwarte zasoby edukacyjne  
  • lekcja
 • Z jakich zasobów skorzystać aby tworzyć i publikować własne materiały  
  • lekcja
 • Rodzaje zasobów - Zasoby tekstowe  
  • lekcja
 • Wolne Lektury  
  • lekcja
 • Polona  
  • lekcja
 • Zasoby graficzne  
  • lekcja
 • Pixabay  
  • lekcja
 • Zasoby filmowe  
  • lekcja
 • Zasoby muzyczne Zakończenie testem
  • test
 • Jak wyszukać otwarte zasoby edukacyjne w Internecie?  
  • lekcja
 • Wyszukiwarka Google Zakończenie testem
  • test
 • Podsumowanie Pobranie certyfikatu
  • lekcja
Powiększ obraz:

Anna Płusa

Dyplomowany nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 

Pozostałe szkolenia tego autora

 

Dyplomowany nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Członek zarządu Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP oraz zespołu redakcyjnego serwisu E-pedagogiczna SBP. Zastępca redaktora ogólnopolskiego czasopisma elektronicznego Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy.

Gorąca zwolenniczka wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Jako ekspert z zakresu TIK aktywnie współuczestniczy w kreowaniu polityki regionalnej oraz ogólnopolskiej poprzez współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, uczelniami wyższymi, samorządem terytorialnym i licznymi placówkami oświatowymi. Tworzy i wdraża programy edukacji regionalnej i europejskiej.

Autorka publikacji i programów autorskich z zakresu wspomagania szkół i placówek w obszarze TIK w edukacji, programów szkoleń, warsztatów oraz kursów e-learningowych skierowanych do nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

Kilkukrotnie (2010, 2014, 2016) wyróżniona Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz wielokrotnie Nagrodą Dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie za zaangażowanie i realizację zadań edukacyjnych na rzecz szkół i placówek oświatowych oraz wspieranie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym. 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Prawo autorskie w pracy nauczyciela i ucznia"

w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2022

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400