Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Prawo autorskie w pracy nauczyciela i ucznia

Strona główna

Prawo autorskie w pracy nauczyciela i ucznia
- Prawo cytatu

Anna Płusa

Prawo cytatu

Uwaga!

Nie masz dostępu do tej lekcji. Zaloguj się lub kup kurs.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w odniesieniu do sytuacji dydaktyczno-wychowawczych nowoczesnej, funkcjonującej w zgodzie z prawem, szkoły XXI wieku.

Czego się nauczę?

Celem kursu jest poznanie zakresu stosowania prawa autorskiego w odniesieniu do zasobów elektronicznych. Po jego zakończeniu uczestnik będzie potrafił uwzględniać w planowaniu swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej aspekty związane z korzystaniem z zasobów internetu (prawa autorskie) oraz będzie potrafił korzystać z podstawowych narzędzi zapewniających bezpieczeństwo pracy w sieci (oznaczanie materiałów, prywatność, cyfrowy wizerunek).

Co znajduje się w kursie?

Przedmiot analiz kursu stanowić będzie pojęcie utworu, rodzaje utworu, dozwolony użytek edukacyjny. Zaprezentowana zostanie również interpretacja domeny publicznej. Ponadto omówiony zostanie system licencji Creative Commons – narzędzia coraz częściej wykorzystywanego w celu prawidłowego wykorzystania, rozpowszechniania i publikowania materiałów elektronicznych w zgodzie z prawem. Treści kursu to również materiał, który szczegółowo omawia wszystkie rodzaje otwartych zasobów edukacyjnych, zarówno tekstowych, jak i graficznych, wideo oraz audio.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

A może zależy Ci na publikowaniu własnych materiałów w Internecie w zgodzie z prawem? Jeśli tak, ten kurs jest tym bardziej dla Ciebie.

 

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 5 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • WSTĘP   Darmowa lekcja
  • wideo
 • Prawo autorskie  
  • lekcja
 • Podstawowe pojęcia  
  • lekcja
 • Materiały nieobjęte ochroną Zakończenie testem
  • test
 • Prawo cytatu Zakończenie testem
  • test
 • Dozwolony użytek Zakończenie testem
  • test
 • Pojęcie wizerunku  
  • lekcja
 • Ochrona wizerunku osób nieletnich Zakończenie testem
  • test
 • Czy w każdym przypadku jest potrzebne zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku?  
  • lekcja
 • Rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych  
  • lekcja
 • Zasady rozpowszechniania materiałów dydaktycznych w Internecie  
  • lekcja
 • Otwarte zasoby edukacyjne  
  • lekcja
 • Z jakich zasobów skorzystać aby tworzyć i publikować własne materiały  
  • lekcja
 • Rodzaje zasobów - Zasoby tekstowe  
  • lekcja
 • Wolne Lektury  
  • lekcja
 • Polona  
  • lekcja
 • Zasoby graficzne  
  • lekcja
 • Pixabay  
  • lekcja
 • Zasoby filmowe  
  • lekcja
 • Zasoby muzyczne Zakończenie testem
  • test
 • Jak wyszukać otwarte zasoby edukacyjne w Internecie?  
  • lekcja
 • Wyszukiwarka Google Zakończenie testem
  • test
 • Podsumowanie Pobranie certyfikatu
  • lekcja
Powiększ obraz:

Anna Płusa

Dyplomowany nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 

Pozostałe szkolenia tego autora

 

Dyplomowany nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Członek zarządu Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP oraz zespołu redakcyjnego serwisu E-pedagogiczna SBP. Zastępca redaktora ogólnopolskiego czasopisma elektronicznego Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy.

Gorąca zwolenniczka wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Jako ekspert z zakresu TIK aktywnie współuczestniczy w kreowaniu polityki regionalnej oraz ogólnopolskiej poprzez współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, uczelniami wyższymi, samorządem terytorialnym i licznymi placówkami oświatowymi. Tworzy i wdraża programy edukacji regionalnej i europejskiej.

Autorka publikacji i programów autorskich z zakresu wspomagania szkół i placówek w obszarze TIK w edukacji, programów szkoleń, warsztatów oraz kursów e-learningowych skierowanych do nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

Kilkukrotnie (2010, 2014, 2016) wyróżniona Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz wielokrotnie Nagrodą Dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie za zaangażowanie i realizację zadań edukacyjnych na rzecz szkół i placówek oświatowych oraz wspieranie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym. 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Prawo autorskie w pracy nauczyciela i ucznia"

w wymiarze 5 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400