Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Biblioteka szkolna – centrum czytelniczym placówki oświatowej

Strona główna

Bestseller

Biblioteka szkolna – centrum czytelniczym placówki oświatowej

dr Agata Arkabus

Cena:
45

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać funkcjonowanie i działalność biblioteki szkolnej jako nowoczesnej komórki promującej czytelnictwo przy wykorzystaniu tradycyjnych metod oraz tych nowoczesnych, w szczególności technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Czego się nauczę?

Uczestnik pozna organizację i funkcjonowanie biblioteki szkolnej. Zapozna się także z metodami i formami pracy wykorzystywanymi w pracy z uczniem w bibliotece szkolnej. Podczas kursu poznasz prawne uwarunkowania funkcjonowania bibliotek szkolnych. Dowiesz się także, jak wykorzystywane są technologie informacyjno-komunikacyjne w bibliotece.

 

Co znajduje się w kursie? 

 

W kursie zawarto wiadomości na temat polskich i międzynarodowych podstaw prawnych funkcjonowania bibliotek szkolnych. Zwrócono uwagę na rolę dyrektora szkoły w organizacji biblioteki w szkole oraz status nauczyciela bibliotekarza. Omówiono użytkowników biblioteki szkolnej oraz formy współpracy nauczyciela bibliotekarza z nauczycielami innych przedmiotów.
W kursie znalazły się informacje na temat wykorzystania TIK w bibliotece szkolnej oraz rządowych programów rozwoju czytelnictwa. Zastanowi się także czy biblioteka szkolna ma szanse na rozwój.
 
 
 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia podstawowy
 • Czas trwania 3 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • wideo
 • IFLA i UNESCO  
  • lekcja
 • Przepisy  
  • lekcja
 • Statut szkoły  
  • lekcja
 • Nadzór nad biblioteką  
  • lekcja
 • Nauczyciel bibliotekarz  
  • lekcja
 • Zadanie Zakończenie testem
  • test
 • Funkcje biblioteki  
  • lekcja
 • Publiczność w bibliotece Zakończenie testem
  • test
 • Użytkownicy bibliotek szkolnych  
  • lekcja
 • Uczniowie  
  • lekcja
 • Zadanie Zakończenie testem
  • test
 • Nauczyciele  
  • lekcja
 • Nauczyciele jako adresaci działań  
  • lekcja
 • Rodzice  
  • lekcja
 • Netgeneracja  
  • lekcja
 • Formy współpracy  
  • lekcja
 • Współpraca nauczycieli  
  • lekcja
 • Współpraca nauczycieli różnych przedmiotów z nauczycielem bibliotekarzem  
  • lekcja
 • Formy współpracy  
  • lekcja
 • Diagnoza potrzeb nauczyciela  
  • lekcja
 • Wykorzystanie TIK  
  • lekcja
 • Dobry przykład z Danii  
  • lekcja
 • Programy narodowe  
  • lekcja
 • Centrum czytelnicze  
  • lekcja
 • Zadanie  
  • test
 • Zakończenie Zakończenie testem
  • test
 • Cetyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja
Powiększ obraz:

dr Agata Arkabus

nauczyciel, autorka wielu materiałów publikowanych na łamach prasy ogólnopolskiej dotyczących zagadnień współczesnego bibliotekoznawstwa, pedagogiki i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Pozostałe szkolenia tego autora

 

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej z bibliotekoznawstwem we Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Doktorantka studiów z zakresu bibliologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczony nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz pracownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Od 2009 roku redaktor ogólnopolskiego portalu E-pedagogiczna SBP. Od 2010 r. koordynator i organizator doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy Częstochowy i regionu. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, Sekcją Bibliotekarską przy Oddziale ZNP w Częstochowie oraz Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

 

Autorka wielu materiałów publikowanych na łamach prasy ogólnopolskiej dotyczących zagadnień współczesnego bibliotekoznawstwa, organizacji i zarządzania bibliotek szkolnych, metodyki pracy nauczycieli bibliotekarzy oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy nauczycieli, m.in.: Funkcjonowanie edukacyjnych sieci współpracy nauczycieli w wybranych krajach Europy (Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy, 2014), Cloud computing w bibliotece (Biblioteka - Centrum Informacji, 2014), Sześciolatek w bibliotece (Poradnik Bibliotekarza 2013), E-learning w bibliotece szkolnej – metodą pozyskania czytelnika (Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy, 2012), Sześciolatek w bibliotece (Poradnik Bibliotekarza, 2013), Kształtowanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym (Poradnik Bibliotekarza, 2011).

 

Jako nauczyciel bibliotekarz inicjator wielu projektów edukacyjnych oraz zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jest również autorką publikacji Mam 6 lat i gonię świat : poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy (Warszawa : SBP, 2014).

 

Za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w pracy zawodowej dwukrotnie nagrodzona Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego oraz wielokrotnie Nagrodą Dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie za aktywne uczestnictwo w realizacji zadań edukacyjnych.

 

 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Biblioteka szkolna – centrum czytelniczym placówki oświatowej"

w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2022

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400