Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Pozyskiwanie środków i przygotowywanie projektów unijnych dla placówek oświatowych

Strona główna

Pozyskiwanie środków i przygotowywanie projektów unijnych dla placówek oświatowych

dr Marietta Blachnik - Gęsiarz

Cena:
45

Dla kogo jest ten kurs?

Chcesz uzyskać dotacje, ale zastanawiasz się, z jakich programów możesz skorzystać? Chcesz wiedzieć, jak dobrze przygotować wniosek o dofinansowanie?

Zatem, ten kurs jest dedykowany dla Ciebie.

 

Czego się nauczę?

Podczas kursu zdobędziesz  wiedzę i praktyczne przygotowanie do ubiegania się o środki z funduszy Unii Europejskiej, otrzymasz cenne wskazówki niezbędne przy pisaniu projektów unijnych, tak aby tworzyć dokumentację projektową bez konieczności udziału podmiotów zewnętrznych.

Dzięki udziałowi w kursie każdy uczestnik/każda uczestniczka:

 • otrzyma informacje dotyczące głównych źródeł pozyskiwania funduszy europejskich na zadania edukacyjne,
 • dowie się, kto i w jaki sposób przydziela dofinansowanie,
 • kiedy i z jakich programów można skorzystać,
 • pozna dobre zasady pisania wniosków o dofinansowanie,
 • dowie się, jak przygotować dokumentację projektową.

 

Co znajduje się w kursie?

Na kurs składa się 6 lekcji: źródła finansowania, informacje ogólne i kryteria, elementy projektu, budżet i harmonogram, zasoby wnioskodawcy oraz wzory wniosków, generatory i zasady składania projektów. Kurs kończy się testem sprawdzającym Twoją wiedzę i umiejętności w obszarze pozyskiwania  środków i przygotowywania projektów unijnych. Ukończenie kursu oraz zaliczenie testu sprawdzającego umożliwi Ci uzyskanie certyfikatu.

 

Krok po kroku dowiesz się, z jakich źródeł możesz otrzymać dofinansowanie na Twoje przedsięwzięcie oraz jak prawidłowo przygotować aplikację. W konsekwencji nabędziesz kompetencje do bycia specjalistą ds. funduszy unijnych.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Jeśli chcesz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze funduszy unijnych, to warto abyś wykonał/a kolejny krok i podjęła kurs "Zarządzanie projektami unijnymi w szkole".

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 3 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Źródła dofinansowania.  
  • lekcja
 • Programy krajowe  
  • lekcja
 • Programy regionalne  
  • lekcja
 • Inne źródła dofinansowania - Program Erasmus+  
  • lekcja
 • Konkursy - harmonogramy naborów  
  • lekcja
 • Konkursy - ocena wniosków Zakończenie testem
  • test
 • Informacja ogólne i kryteria.  
  • lekcja
 • Kryteria Zakończenie testem
  • test
 • Elementy projektu.  
  • lekcja
 • Problem (diagnoza)  
  • lekcja
 • Odbiorcy (grupa docelowa)  
  • lekcja
 • Rekrutacja  
  • lekcja
 • Cel  
  • lekcja
 • Działania  
  • lekcja
 • Produkty i rezultaty (wskaźniki)  
  • lekcja
 • Wskaźniki produktu  
  • lekcja
 • Wskaźniki rezultatu  
  • lekcja
 • Wskaźniki horyzontalne  
  • lekcja
 • Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektowych Zakończenie testem
  • test
 • Harmonogram i budżet - Harmonogram projektu  
  • lekcja
 • Budżet projektu  
  • lekcja
 • Wydatki kwalifikowalne  
  • lekcja
 • Wydatki niekwalifikowalne  
  • lekcja
 • Koszty pośrednie  
  • lekcja
 • Wkład własny  
  • lekcja
 • Koszty limitowane  
  • lekcja
 • Kwoty ryczałtowe Zakończenie testem
  • test
 • Zasoby wnioskodawcy  
  • lekcja
 • Obroty wnioskodawcy  
  • lekcja
 • Doświadczenie projektodawcy  
  • lekcja
 • Biuro projektu, zaplecze techniczne i potencjał kadrowy  
  • lekcja
 • Potencjał kadrowy  
  • lekcja
 • Partnerstwo  
  • lekcja
 • Zarządzanie projektem Zakończenie testem
  • test
 • Wzory wniosków, generatory i zasady składania projektów Zakończenie testem
  • test
 • Podsumowanie Zakończenie testem
  • test
 • Certyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja
Powiększ obraz:

dr Marietta Blachnik - Gęsiarz

doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki, pedeutolog, doradca zawodowy.

Pozostałe szkolenia tego autora

 

Doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki, pedeutolog, doradca zawodowy. Jest autorką kilkunastu artykułów, jak również współredaktorem trzech książek z zakresu pedeutologii:

 • Profil kompetentnego nauczyciela w europejskiej szkole,
 • Adaptacja zawodowa nauczyciela
 • Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela.

Od 2010 roku z sukcesem prowadzi i nadal rozwija Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto, które współpracuje ze specjalistami z zakresu terapii, psychoterapii, coachingu oraz doradztwa zawodowego. Do głównych zadań ProEfecto, należą również działania polegające na organizowaniu i prowadzeniu działań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Jako pedeutolog wiem, że jakość pracy nauczycieli jest jednym z podstawowych czynników mających bezpośredni wpływ na efektywność nauczania, a ustawiczne  podnoszenie poziomu kompetencji zawodowych umożliwia kadrze pedagogicznej dostosować warsztat swojej pracy do zmieniających się wciąż  potrzeb uczniów. Organizując różne formy wsparcia nauczycieli mam na uwadze fakt, że dbałość o wysoką jakość procesu doskonalenia nauczycieli ma wymiar strategiczny i wpływa na rozwój całego systemu edukacji.

W ramach swojej działalności Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto uczestniczyło przy współrealizowaniu projektu pn. „Wspomaganie na piątkę”, poprzez zapewnienie ekspertów do prowadzenia warsztatów, konsultacji oraz wykładów z zakresu doskonalenia pracy nauczycieli w placówkach oświatowych położonych na terenie miasta Częstochowa.

 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Pozyskiwanie środków i przygotowywanie projektów unijnych dla placówek oświatowych"

w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2022

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400