Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Praktyka Procedury Niebieskiej Karty

Strona główna

Praktyka Procedury Niebieskiej Karty

Eliza Krzak

Cena:
30

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs jest dla osób, które w ramach swych obowiązków zawodowych uczestniczą w pracach na rzecz procedury Niebieskiej Karty.

 

Czego się nauczę?

Poznasz zasady powoływania Grup Roboczych oraz szczegółowo, krok po kroku zapoznasz się z procedurą Niebieskiej Karty i obowiązków wynikających z bycia w takiej Grupie.

 

Co znajduje się w kursie?

Kurs zaczynamy krótką charakterystyką zjawiska przemocy w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Co według ustawy można zaliczyć jako przemoc w rodzinie, a co nią nie będzie. Następnie szczegółowo omawia możliwości wszczynania procedury, kiedy należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz zasady tworzenia i pracy w ramach Grupy Roboczej. Omówione zostały zasady pracy z rodziną, w której dochodzi do przemocy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Każde dziecko będące świadkiem przemocy również tej przemocy doświadcza.

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 3 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Przemoc w rodzinie  
  • lekcja
 • Umyślne działanie lub zaniechanie  
  • lekcja
 • Naruszenie prawa  
  • lekcja
 • Kategoria osób czyli członkowie rodziny  
  • lekcja
 • Zespół Interdyscyplinarny  
  • lekcja
 • Główne zadania zespołu interdyscyplinarnego  
  • lekcja
 • Procedura Niebieskiej Karty  
  • lekcja
 • Wszczęcie Procedury  
  • lekcja
 • Wszczęcie Procedury cz. 2  
  • lekcja
 • Wszczęcie Procedury cz. 3  
  • wideo
 • Wszczęcie Procedury cz. 4  
  • lekcja
 • Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa  
  • lekcja
 • Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa cz. 2  
  • lekcja
 • Powołanie Grupy Roboczej  
  • lekcja
 • Powołanie Grupy Roboczej cz.2  
  • lekcja
 • Członkowie Grup Roboczych  
  • lekcja
 • Zadania Grup Roboczych  
  • lekcja
 • Zadania Grup Roboczych cz.2  
  • lekcja
 • Zadania Grup Roboczych cz.3  
  • lekcja
 • Przedstawiciel pomocy społecznej  
  • lekcja
 • Przedstawiciel komisji rozwiązywania problemów alkoholowych  
  • lekcja
 • Przedstawiciel Policji  
  • lekcja
 • Przedstawiciel ochrony zdrowia  
  • lekcja
 • Przedstawiciel oświaty Zakończenie testem
  • test
 • Opracowanie i realizacja planu pomocy  
  • lekcja
 • Opracowanie i realizacja planu pomocy cz.2  
  • lekcja
 • Spotkanie diagnozujące. Spotkanie z osobą doznającą przemocy  
  • lekcja
 • Spotkanie z osobą doświadczającą przemocy  
  • lekcja
 • Spotkanie z osobą doświadczającą przemocy cz.2  
  • lekcja
 • Spotkanie z osobą doświadczającą przemocy cz.3  
  • lekcja
 • Tworzenie planu pomocy  
  • lekcja
 • Tworzenie planu pomocy cz.2  
  • lekcja
 • Tworzenie planu pomocy cz.3  
  • lekcja
 • Spotkanie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy  
  • lekcja
 • Spotkanie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy cz.2  
  • lekcja
 • Spotkanie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy cz.3  
  • lekcja
 • Spotkanie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy cz.4  
  • lekcja
 • Spotkanie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy cz.5  
  • lekcja
 • Zakończenie Procedury Niebieskiej Karty i prac Grupy Roboczej  
  • lekcja
 • Przesłanka - ustanie przemocy w rodzinie  
  • lekcja
 • Przesłanka – brak zasadności podejmowania działań  
  • lekcja
 • Przesłanka – brak zasadności podejmowania działań cz2 Zakończenie testem
  • test
 • Dziecko w Procedurze Niebieskiej Karty  
  • lekcja
 • Dziecko jako osoba stosująca przemoc  
  • lekcja
 • Dziecko jako osoba stosująca przemoc cz.2  
  • lekcja
 • Dziecko jako osoba doświadczająca przemocy  
  • lekcja
 • Zasady pracy z dzieckiem doświadczającym przemocy  
  • lekcja
 • Dziecko jako świadek przemocy  
  • lekcja
 • Film  
  • wideo
 • Zakończenie Zakończenie testem
  • test
 • Certyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja

 

 

Jestem psychoterapeutą, trenerem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Prowadzę głównie psychoterapię indywidualną. Istotnym elementem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym swoją uczciwością i autentycznością wspieram osoby w byciu sobą. Zachęcając do bycia naprawdę sobą szukamy wspólnie twórczych i niepowtarzalnych rozwiązań. Ponadto trening Gestalt skierowany jest do osób nie szukających terapii, ale jako metoda samopoznania i rozwoju potencjału osobowości oraz poszerzania świadomości.

Przede wszystkim pracuję z osobami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzys, doświadczających przemocy w różnej formie. Z osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz chcących lepiej zrozumieć siebie i swój sposób funkcjonowania, poszukujących rozwoju i zmiany, chcących świadomie podejmować decyzje.

Moją pasją jest również praca z osobami niepełnosprawnymi. Motywowanie ich i budowanie poczucia własnej wartości po to, by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszego społeczeństwa. Ich rozbudzona i wspierana aktywność społeczna i zawodowa połączona z ich uśmiechem jest dla mnie najlepszą satysfakcją. 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Praktyka Procedury Niebieskiej Karty"

w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400