Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w pracy z dzieckiem/uczniem z Zespołem Aspergera (ZA)

Strona główna

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w pracy z dzieckiem/uczniem z Zespołem Aspergera (ZA)
- WSTĘP

Anna Płusa

Lekcja darmowa

WSTĘP

 

 

Wszechobecny we wszystkich dziedzinach życia postęp technologiczny nie omija również edukacji. Technologie informacyjno-komunikacyjne są obecne w życiu szkoły od wielu lat. Pracownie komputerowe, tablice interaktywne, coraz częściej wykorzystywane tablety i aplikacje mobilne to synonimy nowoczesnej szkoły. Nauczyciel wykorzystujący w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej otwarte zasoby edukacyjne, dydaktyczne programy interaktywne oraz posługujący się urządzeniami mobilnymi to nowoczesny pedagog, który może się stać dla współczesnych uczniów autorytetem oraz tutorem, przewodnikiem motywującym do rozwoju intelektualnego i osobowościowego.

 

 

 

Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych będzie szczególnie ważna, jeśli weźmiemy pod uwagę edukację uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do grupy tej zaliczamy uczniów z Zespołem Aspergera. 

 

 

 

Lekcja darmowa

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz rodziców dzieci z zespołem Aspergera, zainteresowanych wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia się oraz nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.

 

Czego się nauczę?

Podczas trwania kursu usystematyzujesz swoją wiedzę na temat funkcjonowania w szkole ogólnodostępnej ucznia z zespołem Aspergera. Dowiesz się, z jakimi problemami najczęściej spotyka się dziecko z ZA w środowisku szkolnym. Zaprezentuję Ci kilka sprawdzonych narzędzi z obszaru TIK, które możesz stosować na zajęciach dydaktycznych, wychowawczych, czy pozaszkolnych, ale również do tworzenia własnych pomocy edukacyjnych.

 

Co znajduje się w kursie?

W kursie, oprócz teoretycznej wiedzy dotyczącej wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z osobą z zespołem Aspergera, znajdziesz szczegółowe instrukcje tworzenia materiałów interaktywnych w proponowanych aplikacjach. Sedno kursu stanowi materiał samokształceniowy, który pomoże Ci stworzyć własne pomoce dydaktyczne.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Pracując na tym kursie, pamiętaj, że uczeń z ZA przyswaja wiedzę przede wszystkim obrazami i każdy z nich jest inny.

 

 

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia podstawowy
 • Czas trwania 2 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • WSTĘP   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Geneza autyzmu Zakończenie testem
  • test
 • Cechy charakterystyczne ZA  
  • lekcja
 • Problemy w kontaktach z dzieckiem z zespołem Aspergera  
  • lekcja
 • Problemy w kontaktach z dzieckiem z zespołem Aspergera cd. Zakończenie testem
  • test
 • Raport IBE  
  • lekcja
 • Opis badania Zakończenie testem
  • test
 • Wyzwania dla nauczyciela związane ze szkołą Zakończenie testem
  • test
 • Co dają technologie informacyjno-komunikacyjne ?  
  • lekcja
 • Kody QR  
  • lekcja
 • Generator kodów QR on-line – instrukcja  
  • lekcja
 • LEARNING APPS  
  • lekcja
 • Gry edukacyjne w Learning Apps – instrukcja  
  • lekcja
 • Aplikacja Kahoot  
  • lekcja
 • Aplikacja Kahoot cd.  
  • lekcja
 • Dlaczego wsparcie wizualne jest ważne?  
  • lekcja
 • Aplikacja JigsawPlanet Zakończenie testem
  • test
 • Urządzenia mobilne Zakończenie testem
  • test
 • Praca dydaktyczno-wychowawcza rodzica Zakończenie testem
  • test
 • Współpraca z rodzicami - komunikacja  
  • lekcja
 • Jak działa kalendarz Google ? Zakończenie testem
  • test
 • Podsumowanie Zakończenie testem
  • test
 • certyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja
Powiększ obraz:

Anna Płusa

Dyplomowany nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 

Pozostałe szkolenia tego autora

 

Dyplomowany nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Członek zarządu Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP oraz zespołu redakcyjnego serwisu E-pedagogiczna SBP. Zastępca redaktora ogólnopolskiego czasopisma elektronicznego Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy.

Gorąca zwolenniczka wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Jako ekspert z zakresu TIK aktywnie współuczestniczy w kreowaniu polityki regionalnej oraz ogólnopolskiej poprzez współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, uczelniami wyższymi, samorządem terytorialnym i licznymi placówkami oświatowymi. Tworzy i wdraża programy edukacji regionalnej i europejskiej.

Autorka publikacji i programów autorskich z zakresu wspomagania szkół i placówek w obszarze TIK w edukacji, programów szkoleń, warsztatów oraz kursów e-learningowych skierowanych do nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

Kilkukrotnie (2010, 2014, 2016) wyróżniona Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz wielokrotnie Nagrodą Dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie za zaangażowanie i realizację zadań edukacyjnych na rzecz szkół i placówek oświatowych oraz wspieranie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym. 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w pracy z dzieckiem/uczniem z Zespołem Aspergera (ZA)"

w wymiarze 2 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2022

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400