Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl WebQuest - metoda wykorzystująca TIK w projekcie uczniowskim

Strona główna

WebQuest - metoda wykorzystująca TIK w projekcie uczniowskim

Anna Płusa

Cena:
45

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zgłębić swoją wiedzę, dotyczącą stosowania w procesie uczenia się i nauczania nowoczesnych metod pracy wspomaganych nowymi technologiami. Skierowany jest on przede wszystkim do nauczycieli i uczniów, którzy w nowoczesny sposób chcą realizować zakładane w metodzie projektów cele dydaktyczno-wychowawcze. Cenne informacje dla siebie znajdą tu wszyscy zwolennicy i entuzjaści stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji.

 

Czego się nauczę?

Poznasz podstawową metodę wykorzystywaną w pracy projektem edukacyjnym, którą jest WebQuest, ale rozpatrywaną w kontekście pracy z nowymi technologiami. Treści kursu skupiają się na obszarach wykorzystania narzędzi TIK w poszczególnych etapach realizacji projektu edukacyjnego/WebQuestu. Pojęcia te w kursie używane będą wymiennie. Dowiesz się za pomocą jakich programów można efektywnie gromadzić dokumentację projektową, monitorować i ewaluować projekt oraz jak w sposób atrakcyjny technicznie prezentować jego efekty.

 

Co znajduje się w kursie?

W kursie przybliżam Ci założenia projektu edukacyjnego, charakterystykę WebQuestu a następnie krok po kroku omawiam poszczególne etapy jego realizacji, zwracając uwagę na sytuacje edukacyjne, w których rekomendowane jest wykorzystanie technologii.  Wskazuję na zasadność uwzględniania w planowaniu pracy projektowej konkretnych narzędzi, portali i serwisów internetowych.

 

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 3 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Przywitanie   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Projekt edukacyjny Zakończenie testem
  • test
 • WebQuest - opis Zakończenie testem
  • test
 • Czas realizacji Zakończenie testem
  • test
 • Struktura WebQuestu cz. 1 Zakończenie testem
  • test
 • Struktura WebQuestu cz. 2  
  • lekcja
 • Struktura WebQuestu cz. 3 Zakończenie testem
  • test
 • Technologie a formułowanie propozycji tematów WebQuestu  
  • lekcja
 • Technologie a formułowanie propozycji tematów WebQuestu cd. Zakończenie testem
  • test
 • Technologie w zarządzaniu czasem projektowym oraz monitoringu projektu  
  • lekcja
 • Technologie w zarządzaniu czasem projektowym oraz monitoringu projektu cd. Zakończenie testem
  • test
 • Dokumentacja WebQuestu w formie elektronicznej cz. 1  
  • lekcja
 • Dokumentacja WebQuestu w formie elektronicznej cz. 2  
  • lekcja
 • Dokumentacja WebQuestu w formie elektronicznej cz. 3 Zakończenie testem
  • test
 • TIK w komunikacji WebQuestu Zakończenie testem
  • test
 • Ocena i samoocena projektu i ewaluacja z wykorzystaniem technologii  
  • lekcja
 • Ocena i samoocena projektu i ewaluacja z wykorzystaniem technologii cd. Zakończenie testem
  • test
 • Narzędzia TIK w prezentacji efektów WebQuestu cz. 1  
  • lekcja
 • Narzędzia TIK w prezentacji efektów WebQuestu cz. 2  
  • lekcja
 • Narzędzia TIK w prezentacji efektów WebQuestu cz. 3 Zakończenie testem
  • test
 • Certyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja
Powiększ obraz:

Anna Płusa

Dyplomowany nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 

Pozostałe szkolenia tego autora

 

Dyplomowany nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Członek zarządu Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP oraz zespołu redakcyjnego serwisu E-pedagogiczna SBP. Zastępca redaktora ogólnopolskiego czasopisma elektronicznego Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy.

Gorąca zwolenniczka wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Jako ekspert z zakresu TIK aktywnie współuczestniczy w kreowaniu polityki regionalnej oraz ogólnopolskiej poprzez współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, uczelniami wyższymi, samorządem terytorialnym i licznymi placówkami oświatowymi. Tworzy i wdraża programy edukacji regionalnej i europejskiej.

Autorka publikacji i programów autorskich z zakresu wspomagania szkół i placówek w obszarze TIK w edukacji, programów szkoleń, warsztatów oraz kursów e-learningowych skierowanych do nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

Kilkukrotnie (2010, 2014, 2016) wyróżniona Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz wielokrotnie Nagrodą Dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie za zaangażowanie i realizację zadań edukacyjnych na rzecz szkół i placówek oświatowych oraz wspieranie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym. 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"WebQuest - metoda wykorzystująca TIK w projekcie uczniowskim"

w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2022

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400