Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Bajkoterapia z elementami wizualizacji

Bestseller

Bajkoterapia z elementami wizualizacji

Eliza Krzak

Cena regularna:
45

Kupuję

Cena w pakiecie 5 za 3 :
0

Kupuję w pakiecie 5 za 3

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, a przede wszystkim umiejętności o inne metody pracy. Chcą jeszcze bardziej wspierać i prowadzić dzieci w indywidualnym rozwoju, a jednocześnie odpowiednio wcześnie i w sposób właściwy reagować na różne trudności i kłopoty młodego człowieka.

 

Czego się nauczę?

W trakcie kursu dowiesz się jakie emocje i uczucia wywołują bajki i  w jakich trudnościach najbardziej pomagają. Dowiesz się, również w jaki sposób tworzyć i budować bajki terapeutyczne

Te umiejętności przydadzą się również w Waszym życiu prywatnym.

 

Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z kilku rozdziałów poprzedzonych wprowadzeniem.

Na początku rozróżnione zostaną pojęcia "strachu” i "lęku” i ich wpływie na pojawiające się trudności i kłopoty u dzieci. Następnie będzie mowa o bajkach i baśniach, by przejść do metody pracy jaką jest bajkoterapia. Kolejno omówione będą rodzaje bajek. Ostatnia część skupia się na omówieniu bajek psychoterapeutycznych, gdzie dowiedzą się Państwo w jaki sposób je tworzyć i opowiadać dzieciom.

Pod koniec sami Państwo wysłuchają przykładu bajki/opowiadania terapeutycznego dla dorosłych.

 

Kiedy Państwo sami doświadczycie mocy terapeutycznej bajki to jestem przekonana, że utwierdzicie się w tym, iż bajki są niezbędne dla dzieci, by mogły nauczyć się żyć w świecie, by mogły radzić sobie ze swoimi stanami emocjonalnymi czy żeby mogły być bliżej zrozumienia różnych sytuacji, które doświadczają.

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 3 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
  • wideo
 • Co było pierwsze? Strach czy lęk?  
  • lekcja
 • Strach - czym naprawdę jest?  
  • lekcja
 • Lęk - czym naprawdę jest?  
  • lekcja
 • Środowisko lęku  
  • lekcja
 • Czym jest bajka i baśń?  
  • lekcja
 • Co to jest bajkoterapia?  
  • lekcja
 • Kluczowe cechy bajek i baśni Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Bajki psychoedukacyjne  
  • lekcja
 • Bajki diagnozujące  
  • lekcja
 • Bajki relaksacyjne i wizualizacja  
  • lekcja
 • Bajki terapeutyczne - dziecko jako indywidualność  
  • lekcja
 • W jaki sposób tworzyć bajki psychoterapeutyczne  
  • lekcja
 • Łatwe czy trudne?  
  • lekcja
 • Techniki terapeutyczne - terapia poprzez wyobrażenia  
  • lekcja
 • Techniki terapeutyczne - odwrażliwianie Zakończenie testem
  • lekcja
 • Modelowanie  
  • lekcja
 • Co jeszcze? Przykłady z nagraniem  
  • lekcja
 • Przykład bajki terapeutycznej dla dorosłych  
  • lekcja
 • Współopowiadanie bajek  
  • lekcja
 • Zakończenie Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Certyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja

 

 

Jestem psychoterapeutą, trenerem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Prowadzę głównie psychoterapię indywidualną. Istotnym elementem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym swoją uczciwością i autentycznością wspieram osoby w byciu sobą. Zachęcając do bycia naprawdę sobą szukamy wspólnie twórczych i niepowtarzalnych rozwiązań. Ponadto trening Gestalt skierowany jest do osób nie szukających terapii, ale jako metoda samopoznania i rozwoju potencjału osobowości oraz poszerzania świadomości.

Przede wszystkim pracuję z osobami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzys, doświadczających przemocy w różnej formie. Z osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz chcących lepiej zrozumieć siebie i swój sposób funkcjonowania, poszukujących rozwoju i zmiany, chcących świadomie podejmować decyzje.

Moją pasją jest również praca z osobami niepełnosprawnymi. Motywowanie ich i budowanie poczucia własnej wartości po to, by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszego społeczeństwa. Ich rozbudzona i wspierana aktywność społeczna i zawodowa połączona z ich uśmiechem jest dla mnie najlepszą satysfakcją. 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Bajkoterapia z elementami wizualizacji"

w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400