Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Poznać, zrozumieć, uczyć dziecko, ucznia z Autyzmem

Strona główna

Poznać, zrozumieć, uczyć dziecko, ucznia z Autyzmem
- Jaki jest uczeń z autyzmem

Aleksandra Kubala - Kulpińska

Lekcja darmowa

Jaki jest uczeń z autyzmem

Charakterystyka dziecka, ucznia z autyzmem – poniżej zamieszczono typowe zachowania i sytuacje rozwojowe.

 

W pierwszych latach życia:

 • Nie gaworzy przed 12 miesiącem życia,
 • Nie gestykuluje ( brak wskazywania przedmiotów, machania na pożegnanie ),
 • Może pojawić się regres w rozwoju mowy w postaci całkowitego zaprzestania  mówienia lub rzadszej komunikacji,
 • Nie wypowiada słów przed 16 miesiącem życia,
 • Nie odpowiada na czyjąś obecność, unika kontaktu wzrokowego,
 • Nie składa słów w pary przed 24 miesiącem życia,
 • Nie reaguje na imię,
 • Podczas przytulania może stać się sztywne i wiotkie,
 • Lubi samotnie przebywać w łóżeczku,
 • Nie reaguje spontanicznym uśmiechem na bliskie osoby,

 

 • Wykazuje małe zainteresowania ludzkimi twarzami, dużo więcej uwagi poświęca obserwacji przedmiotów,
 • Ma trudności ze zlokalizowaniem przedmiotu, o którymś ktoś mówi na podstawie kierunku patrzenia,
 • Trudności sprawia mu naśladowanie, dlatego obca mu jest zabawa ,,na niby”,
 • Jest postrzegane jako zamknięte we własnym świecie, izoluje się,
 • Trudno znosi zmiany związane z organizacją codziennego życia,
 • Sprawia wrażenie zbyt dojrzałego jak na swój wiek,
 • Nie potrafi przyjąć czyjegoś punktu widzenia, nie przejawia zachowań i odczuć wynikających z empatii,
 • Może być nadwrażliwy na dźwięki, tekstury, smaki i zapachy ( wśród dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej możemy wyróżnić te które zbyt silnie odbierają bodźce, te które zbyt słabo odbierają bodźce oraz takie które poszukują silnych doznań sensorycznych
 • Czasami bez widocznego powodu piszczy, krzyczy, rzuca przedmiotami,
 • Może wystąpić niepełnosprawność intelektualna,
 • Nie przywiązuje wagi do posiadanych rzeczy i własnego wyglądu,
 • Nie mówi o sobie, nie zwierza się,
 • Irytują go gry i zabawy polegające na rywalizacji,
 • Poczucie bezpieczeństwa zapewnia mu rutyna i przewidywalność,
 • Może zatykać uszy podczas głośniejszej rozmowy lub też skrajnie przykładać ucho do źródła głośnego dźwięku np. głośnika,
 • Nie lubi gdy ktoś go głaszcze, dotyka,
 • Nadmiernie porządkuje zabawki i inne przedmioty, czyni to zgodnie z własnym schematem,
 • Może reagować agresją lub autoagresją,
 • Nie bawi się w zabawy oparte na wyobraźni,
 • Może drapać się po ciele i czuć niczym niewyjaśniane cierpniecie skóry, nagle na ciele może pojawić się gęsia skórka, która równie szybko znika,
 • W obrębie zmysłów mogą wystąpić dziwne wrażenia nieodczuwalne dla innych osób tzw. biały szum np. czucie jakiegoś zapachu, widzenie świateł, obrazów, słyszenie odgłosów,
 • Ma trudności z rozumieniem czytanego lub słuchanego tekstu,
 • Nadmiernie przywiązuje się do jakiejś zabawki, przedmiotu,
 • Nie rozumie tego, co nie jest bezpośrednim komunikatem,
 • Przejawia nieadekwatne reakcje emocjonalne – śmieje się w najmniej oczekiwanym momencie lub nagle wybucha płaczem,
 • Ma trudności z planowaniem,
 • Nie potrafi podtrzymać rozmowy
 • Bardzo przywiązany jest do swoich rytuałów, próby ich zmiany mogą wywołać agresję lub autoagresję,
 • Ma trudności z zasypianiem,

 

 

Ciekawostka[1]

Delacato  i inni badacze ustalili, że wśród dzieci autystycznych objętych ich opieką zaburzenia sensoryczne występują w następującej relacji i  częstości:

 • problemy związane z dotykiem i czuciem: 96-100%,
 • problemy związane ze słuchem: 86-90%,
 • problemy związane ze wzrokiem: 65-70%,
 • problemy związane ze smakiem i węchem: 24-28%.

Dane dotyczą grupy badanych dzieci.

 

Ważne!

Badania prowadzone w latach 90 XX wieku dowodzą, że około 75% osób z autyzmem jest niepełnosprawnych intelektualnie, obecnie prowadzone badania nie dotyczą całej populacji, a raczej mniejszych grup. W wyniku ich analizy stwierdza się tendencję spadkową osób autystycznych z obniżonym poziomem możliwości intelektualnych. Badacze problemu uznają, że powodem takiego stanu rzeczy może być rozwój metod terapeutycznych oraz wprowadzenie alternatywnych form komunikacji, które umożliwiły porozumiewanie się z osobami, które dotychczas z uwagi na bariery związane z mową były uznane za niepełnosprawne intelektualnie.

 

Fenomenem może wydawać się przeplatanie się ograniczeń i wyjątkowych zdolności, które najczęściej określa się mianem zdolności wysepkowych czyli uzdolnień w wąskich obszarach, odznaczających się wyraźnie na tle występujących  deficytów Osoby autystyczne, u których zaobserwowano takie uzdolnienia nazywane są sawantami

 

Niektóre osoby z autyzmem są wybitnie uzdolnionymi jednostkami. Zjawisku temu sprzyja nieszablonowy sposób myślenia i postrzegania otaczającej rzeczywistości.

 

Oto niektóre przykłady tych niezwykłych zdolności:[2]

 • Muzyka – np.: wybitnie dobry słuch muzyczny, pamięć muzyczna, zdolności kompozytorskie,
 • Pamięć – zwykle są to zdolności dotyczące pamięci mechanicznej lub tzw. pamięci fotograficznej (…),
 • Arytmetyka – bardzo szybkie wykonywanie w pamięci skomplikowanych działań arytmetycznych (…),
 • Sztuka – najczęściej zdolności w tej sferze dotyczą sztuk plastycznych, w pracach plastycznych tych dzieci, zachwyca nadzwyczajna wierność szczegółów, niezależnie czy malują, czy rysują,
 • Języki obce – np.: opanowanie kilku języków obcych przez dziecko uczące się samodzielnie, zwykle w sposób niezauważalny dla otoczenia, jakby mimochodem,
 • Mechanika – np.: umiejętności techniczne, czy konstruktorskie,
 • Percepcja – np. bardzo szybkie i sprawne układanie puzzli składających się z kilkuset, czy kilku tysięcy elementów,
 • Koordynacja – niektóre dzieci wyróżniają się nadzwyczajną koordynacją ruchową, czy doskonałą równowagą.

 

Jeśli zauważysz nadzwyczajne zdolności u swojego ucznia dołóż wszelkich starań, aby mógł je rozwinąć we właściwy sposób.

 

Ponadto ważnym kryterium diagnostycznym  autyzmu  jest rytualizacja, czyli powtarzanie czynności  objawiające się między innymi stereotypiami  ruchowymi, lękiem przed zmianami w otoczeniu (stały plan dnia, stała trasa w przypadku przemieszczania się, wykonywanie czynności w ten sam sposób), który manifestuje się głośnym protestem lub atakami agresji. Innym kryterium istotnym w przypadku małych dzieci jest sztywność, która jest widoczna w określonym sposobie zabawy. Polega ona na  na wielokrotnym powtarzaniu tej samej  czynności czyli  układaniu, porządkowaniu przedmiotów, ustawianiu ich w długie szeregi. U starszych dzieci te sekwencje ruchowe bywają bardziej złożone.

Układają one puzzle składające się z bardzo wielu elementów, rozrzucają rzeczy i zbierają je w tej samej określonej kolejności, nie tolerują zmiany w ułożeniu przedmiotów, muszą być odkładane w to samo miejsce.  Również zainteresowania  mogą być pomocne w diagnozie autyzmu. U osób ze spektrum autyzmu zainteresowania bywają sztywne, ale różne w różnych okresach życia. Jednak  ograniczone wzorce zachowań  są wątpliwym  wskaźnikiem we wczesnej diagnozie autyzmu. Zdarza się bowiem, że małe dzieci nie przejawiające cech autystycznych  ujawniają niektóre sztywne zachowania, a  dzieci z autyzmem miewają potrzebę zmienności.

 

Zdarza się, że dzieci mają pojedyncze cechy powodujące, że opiekunowie i nauczyciele mogą podejrzewać autyzm. W takiej sytuacji nie możemy stawiać diagnozy, warto pamiętać, że każde dziecko jest inne, niektóre posiadają specyficzne cechy i nietypowe zachowania, co nie oznacza, że ich rozwój przebiega nieprawidłowo.

 

GRAFIKA

Obszary w których możemy zaobserwować zakłócenia rozwoju

3

[1] Źródło: Delato C., H., Dziwne, niepojęte autystyczne dziecko, Fundacja Synapis, Warszawa 1995

[2] Lemańska A. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, MEN, Warszawa 2010

Lekcja darmowa

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs dedykowany jest nauczycielom, kierownikom, wychowawcom, dyrektorom, pedagogom, psychologom, terapeutom, którzy chcą uzyskać informację na temat istoty Autyzmu, nauczyć się zasad pracy z uczniem autystycznym.

 

Czego się nauczę?

 • Zapoznasz się z najważniejszymi informacjami na temat Autyzmu
 • Poznasz fakty, na temat funkcjonowania autystyka w codziennej rzeczywistości
 • Dowiesz się jak funkcjonuje w palcówce oświatowej dziecko z Autyzmem
 • Dowiesz się jak działa mózg osoby z Autyzmem
 • Poznasz metody pracy z uczniem i rozwiązywania sytuacji problemowych
 • Dowiesz się jak skutecznie współpracować z rodzicami
 • Poznasz metody terapii Autyzmu
 • Dowiesz się jakie są możliwe formy kształcenia
 • Dowiesz się jakie elementy powinien zawierać IPET

 

Co znajduje się w kursie?

 • Gotowe narzędzia
 • Wiele ciekawostek
 • Wyniki badań prowadzonych w ramach analizy zaburzenia
 • Linki do zasobów internetowych
 • Multimedia
 • Propozycje tytułów książek do wykorzystania w ramach ćwiczeń i zabaw oraz bajko terapii
 • Wykaz instytucji wsparcia

 

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 5 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Autystyk w rzeczywistości  
  • lekcja
 • Teorie związane z autyzmem  
  • lekcja
 • Tajemnice mózgu  
  • lekcja
 • Odmienny rozwój  
  • lekcja
 • Jaki jest uczeń z autyzmem   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Metody i techniki badawcze Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Kryteria diagnostyczne  
  • lekcja
 • Ostatnie modyfikacje klasyfikacji DSM  
  • lekcja
 • Dziecko, uczeń z autyzmem w systemie edukacji - możliwe formy kształcenia  
  • lekcja
 • Funkcjonowanie dziecka, ucznia w placówce oświatowej  
  • lekcja
 • Jak osiągnąć sukces w pracy z autystykiem – formy terapii  
  • lekcja
 • Uczeń ze spektrum w klasie  
  • lekcja
 • Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny  
  • lekcja
 • Współpraca z rodzicami  
  • lekcja
 • Instytucje wsparcia – gdzie szukać pomocy  
  • lekcja
 • Test AQ Zakończenie testem
  • lekcja
 • Zakończenie Pobranie certyfikatu
  • lekcja


Jestem magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej, który nieprzerwanie od 12 lat podnosi swoje kompetencje i doskonali swoje umiejętności. Posiadam również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyłam studia z zakresu coachingu oraz z zakresu pedagogiki specjalnej dotyczącej pracy z uczniem z ZA oraz z Autyzmem.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych zrealizowałam ogólnopolskie kampanie:  Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016, Odpowiedzialny Kierowca, Rodzina na Tak.

Jako pierwsza w Polsce uzyskałam certyfikat doradcy i specjalisty w zakresie wysokiej wrażliwości wydanego przez Nickerson Institute 

Jestem autorem wielu publikacji, kursów on-line oraz prowadzącym szkolenia stacjonarne w szerokiej tematyce skierowanej dla przedstawicieli oświaty. Na swoim koncie posiadam długoletnią współpracę z takimi wydawnictwami, jak: Wydawnictwo Raabe, Wydawnictwo Forum Media Polska czy Oficyna MM.

Jestem również autorką książki Uczeń (nie)zwykły, czyli kto?

W centrum moich zainteresowań jest dziecko i rodzina. Na co dzień w swojej pracy zajmuję się terapią, profilaktyką, diagnozą oraz szeroko pojętym wsparciem dla dziecka i dla rodziny.

Na co dzień jestem mamą trójki dzieci lubiącą spędzać aktywnie czas z rodziną.

Zapraszam serdecznie do moich kursów.

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Poznać, zrozumieć, uczyć dziecko, ucznia z Autyzmem"

w wymiarze 5 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400