Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Eksperyment jako metoda aktywizująca uczniów i nauczycieli

Strona główna

Eksperyment jako metoda aktywizująca uczniów i nauczycieli
- Wstęp

Agnieszka Janusz-Szczytyńska

Lekcja darmowa

Wstęp

 

...Pierwsze lekcje nie powinny zawierać niczego, poza tym co jest eksperymentalne i interesujące do zobaczenia. Ładny eksperyment jest sam w sobie bardziej wartościowy niż dwadzieścia wzorów wydobytych z naszych umysłów.

Albert Einstein

 

Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych powinniśmy rozpoczynać już od najmłodszych lat szkolnych. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym przyroda fascynuje, nieustannie dostarcza im ciekawych spostrzeżeń, zastanawia, budzi zachwyt, stanowi inspirację do prac plastycznych, czy zabaw ruchowych. Rozbudzenie zainteresowań związanych ze światem przyrody zmniejsza trudności edukacyjne na wyższych poziomach kształcenia.

 

Każdy nauczyciel powinien znać podstawę programową z każdego etapu kształcenia ze swojego przedmiotu. Wskazane jest także, aby znał podstawę programową pokrewnych przedmiotów przynajmniej z etapu edukacyjnego, którego jest nauczycielem. Należy pamiętać, że nauczyciel wyższego etapu kształcenia ma prawo wymagać od ucznia wiedzy z etapów niższych. Nauczyciel ma także prawo uczyć więcej niż jest zapisane w podstawie, pod warunkiem, że zrealizuje całą podstawę programową, a uczniowie są w stanie sprostać dodatkowym wymaganiom.

 

Szkolenie zawiera następujące treści:
 • Szczegółowa analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego 2017 pod względem konieczności stosowania metody eksperymentalnej w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.
 • Fragmenty podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów związane z metodą naukową (badawczą).
 • Szczegółowy opis metod badawczych: obserwacji oraz metody eksperymentalnej i doświadczalnej.
 • Typy zadań doświadczalnych.
 • Opis elementów wchodzących w skład metody badawczej i ich szczegółową analizę.
 • Opis metody IBSE.
 • Opis metody projektu.

 

 

Lekcja darmowa


Dla kogo jest ten kurs?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na każdym etapie kształcenia, którzy chcieliby poszerzyć lub uzupełnić swoją wiedzę z zakresu wykorzystania metod badawczych w praktyce szkolnej.   Polecany jest także dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

 

Czego się nauczę?

 • Zapoznasz się z wymaganiami jakie stawia przed nauczycielami podstawa programowa kształcenia ogólnego z 2017 r. związanymi z wykorzystaniem mertod badawczych.
 • Poznasz metody zaliczane do metod badawczych, będziesz je rozróżniać i świadomie wykorzystywać na swoich zajęciach.
 • Poznasz elementy metody badawczej oraz będziesz potrafić je opracować przygotowując swoją lekcję.
 • Poznasz praktyczne przykłady stosowania metod badawczych na wszystkich przedmiotach przyrodniczych.
 • Uświadomisz sobie jakie jest znaczenie metod badawczych w nauczaniu przedmiotów przyrpodniczych.
 • Zapoznasz się z metodą IBSE związaną z uczeniem się przez odkrywanie.

 

Co znajduje się w kursie?

 • Prezentacja multimedialna przedstawiająca treści kursu, pdf.
 • Linki do zasobów Internetowych
 • Przykładowe scenariusze lekcji oparte na metodzie badawczej ze wszystkich przedmiotów przyrodniczych.
 • Przykładowe doświadczenia i eksperymenty dla poszczególnych przedmiotów przyrodniczych.
 • Zadania mające na celu utrwalenie zdobytych wiadomości.
 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 3 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
  • wideo
 • Szczegółowa analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego 2017 pod względem konieczności stosowania metody eksperymentalnej w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych  
  • lekcja
 • Fragmenty podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów związane z metodą badawczą (naukową)  
  • lekcja
 • Metoda eksperymentu (metoda badawcza) oraz metoda projektu edukacyjnego są uzupełnieniem podstawy programowej  
  • lekcja
 • Typy doświadczeń  
  • lekcja
 • Typy zadań doświadczalnych  
  • lekcja
 • Podsumowanie Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Obserwacja  
  • lekcja
 • Elementy składające się na metodę naukową  
  • lekcja
 • Procedura poszukiwania odpowiedzi na postawiony problem badawczy  
  • lekcja
 • Problem badawczy  
  • lekcja
 • Pytanie badawcze  
  • lekcja
 • Hipoteza badawcza  
  • lekcja
 • Próba badawcza  
  • lekcja
 • Próba kontrolna  
  • lekcja
 • Analiza wyników i wnioskowanie Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Przykłady wykorzystania metody naukowej - geografia  
  • lekcja
 • Przykłady wykorzystania metody naukowej - biologia  
  • lekcja
 • Przykłady wykorzystania metody naukowej - fizyka  
  • lekcja
 • Metoda IBSE  
  • lekcja
 • Typy IBSE  
  • lekcja
 • Metoda projektu edukacyjnego Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Zakończenie Pobranie certyfikatu
  • lekcja
Powiększ obraz:

Agnieszka Janusz-Szczytyńska

nauczycielka fizyki, doświadczona trenerka oraz autorka wielu publikacji i szkoleń dla nauczycieli. Pasjonatka nowoczesnych metod nauczania powiązanych z technologią informacyjno-komunikacyjną, innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

Pozostałe szkolenia tego autora

absolwentka Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie nauczyciel fizyki w szkole podstawowej, w przeszłości również jako nauczyciel w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym. Ukończyła także studium pedagogiczne w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu.

Od 2015 roku jest trenerem, prowadzi szkolenia dla nauczycieli zarówno w formie stacjonarnej jak i e-learningowej.
Obecnie ma za sobą około 300 godzin szkoleń stacjonarnych.

Współpracuje z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli "Przyjazna Edukacja” w Tarnobrzegu. Specjalizuje się głównie w nowoczesnych metodach nauczania powiązanych z technologią informacyjno- komunikacyjną, innowacjach i eksperymentach pedagogicznych, pomiarze dydaktycznym, ocenianiu wspierającym ucznia, wartościowaniu osiągnięć edukacyjnych oraz szeroko pojętym prawem w oświacie.

Zainteresowania prawem oświatowym spowodowały, że ukończyła kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej. Jest także popularyzatorką wykorzystania metod badawczych w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Ponieważ jest praktykującym nauczycielem, pełnym pasji i zainteresowań swoje szkolenia opiera na bogatym doświadczeniu, które zdobyła m.in. przy realizacji czterech projektów unijnych.

Jest współautorką publikacji książkowych wydanych w czerwcu 2016 r. realizowanych w ramach projektu Erasmus+:

"Zbiór scenariuszy lekcyjnych: Z matematyką przez świat, w poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych”.

"Zbiór zadań: Z matematyką przez świat”.

 

Jest także współautorką trzech innowacji pedagogicznych, które także wdrożyłam i przeprowadziłam w swoich szkołach:

"Małżeństwo z rozsądku- matematyka z fizyką” 2010/2011;

"Technologia informacyjno komunikacyjna na usługach matematyki i fizyki” 2016/2017’

"Narzędzia informatyki na lekcjach fizyki i języka angielskiego” 2018/2019.

 

Jej zainteresowania to malarstwo olejne i akrylowe, rękodzieło artystyczne, historia drugiej wojny światowej i astronomia.

 

 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Eksperyment jako metoda aktywizująca uczniów i nauczycieli"

w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2022

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400