Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Pomiar dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć edukacyjnych uczniów

Pomiar dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć edukacyjnych uczniów
- Wstęp

Agnieszka Janusz-Szczytyńska

Lekcja darmowa

Wstęp

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów należy do podstawowych i jednocześnie kluczowych obowiązków nauczyciela.

Często jednak ograniczamy się jedynie do opracowania testu lub co gorsza wykorzystania gotowego, udostępnionego przez wydawnictwa edukacyjne. Najczęściej tak się dzieje przy przeprowadzaniu egzaminów próbnych. Może to spowodować, że w teście będą zadania zawierające treści, które jeszcze nie były nawet zrealizowane. Pomijamy więc takie zadanie w analizie i interpretacji wyników, ale czy to nie jest strata cennego czasu uczniów i nauczycieli?

Test lub egzamin przeprowadzamy po to, aby sprawdzić czego nauczyliśmy swoich uczniów, a nie tego czego jeszcze nie umieją.  Jednocześnie nauczyciel przeprowadzając test nie powinien ograniczać się tylko do przeliczenia jego wyników punktowych na stopnie szkolne. Aby test był pełnowartościowym narzędziem pomiaru dydaktycznego musi być również przeprowadzona jego analiza ilościowa i jakościowa. Przygotowanie dobrego testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności zabiera nam bardzo dużo czasu, ale dobrze przygotowany test może nam służyć przez dłuższy czas. Materiał szkoleniowy, który państwu przekazuję odpowiada na pytanie co to jest pomiar dydaktyczny i krok po kroku prowadzi państwa do prawidłowego opracowania testu.

 

Szkolenie zawiera on następujące treści:

 1. Podstawa prawna pomiaru dydaktycznego.
 2. Pomiar dydaktyczny w praktyce szkolnej.
 3. Cele pomiaru dydaktycznego.
 4. Narzędzia pomiaru dydaktycznego.
 5. Pomiar dydaktyczny- tworzenie narzędzi pomiaru.
 • Określenie przeznaczenia testu- koncepcja testu.
 • Rodzaje testów.
 • Analiza treści kształcenia (wymagań programowych).
 • Cele operacyjne.
 • Wybór formy zadań i opracowanie planu testu.
 • Typy zadań.
 • Zasady budowania zadań.
 • Czas rozwiązania zadań przez uczniów.
 • Kartoteka testu.
 • Wstęp do analizy i interpretacji wyników pomiaru.

 

 

Na zakończenie mojego wstępu zacytuję słowa Alberta Einsteina, których morał powinien towarzyszyć każdemu nauczycielowi:

Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć

Lekcja darmowa

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest do wszystkich nauczycieli i kadry kierowniczej, którzy zainteresowani są problematyką pomiaru dydaktycznego i ewaluacji osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 

Czego się nauczę?

 • Poznasz podstawę prawną dotyczącą pomiaru dydaktycznego.
 • Dowiesz się co to jest pomiar dydaktyczny, jakie są jego cele i narzędzia pomiarowe.
 • Dowiesz się jak prawidłowo przygotować narzędzia pomiaru oraz opracować jego wyniki.
 • Będziesz potrafić opracować cele operacyjne do planowanego pomiaru dydaktycznego.
 • Poznasz typy zadań i zasady ich formułowania.
 • Zapoznasz się ze sposobami obliczania czasu przeznaczonego na sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów.
 • Zapoznasz się ze sposobem opracowania punktowania i oceniania.
 • Dowiesz się jak przeprowadzać analizę ilościową pomiaru dydaktycznego.

 

Co znajduje się w kursie?

 • Prezentacja multimedialna przedstawiająca treści kursu, pdf.
 • Linki do zasobów Internetowych
 • Praktyczne przykłady dotyczące dokumentacji pomiaru dydaktycznego.
 • Przykłady różnych typów zadań.
 • Zadania mające na celu utrwalenie zdobytych wiadomości.

 

 • Ważność kursu 365 dni
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 5 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
  • wideo
 • Podstawa prawna pomiaru dydaktycznego  
  • lekcja
 • Pomiar dydaktyczny w praktyce szkolnej  
  • lekcja
 • Cele pomiaru dydaktycznego  
  • lekcja
 • Narzędzia pomiaru dydaktycznego  
  • lekcja
 • Rodzaje testów  
  • lekcja
 • Analiza treści kształcenia (wymagań programowych)  
  • lekcja
 • Cele operacyjne  
  • lekcja
 • Wybór formy zadań i opracowanie planu testu  
  • lekcja
 • Typy zadań  
  • lekcja
 • Zasady budowania zadań  
  • lekcja
 • Czas rozwiązywania zadań przez uczniów  
  • lekcja
 • Kartoteka testu  
  • lekcja
 • Podsumowanie Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Certyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja
Powiększ obraz:

Agnieszka Janusz-Szczytyńska

nauczycielka fizyki, doświadczona trenerka oraz autorka wielu publikacji i szkoleń dla nauczycieli. Pasjonatka nowoczesnych metod nauczania powiązanych z technologią informacyjno-komunikacyjną, innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

Pozostałe szkolenia tego autora

absolwentka Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie nauczyciel fizyki w szkole podstawowej, w przeszłości również jako nauczyciel w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym. Ukończyła także studium pedagogiczne w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu.

Od 2015 roku jest trenerem, prowadzi szkolenia dla nauczycieli zarówno w formie stacjonarnej jak i e-learningowej.
Obecnie ma za sobą około 300 godzin szkoleń stacjonarnych.

Współpracuje z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli "Przyjazna Edukacja” w Tarnobrzegu. Specjalizuje się głównie w nowoczesnych metodach nauczania powiązanych z technologią informacyjno- komunikacyjną, innowacjach i eksperymentach pedagogicznych, pomiarze dydaktycznym, ocenianiu wspierającym ucznia, wartościowaniu osiągnięć edukacyjnych oraz szeroko pojętym prawem w oświacie.

Zainteresowania prawem oświatowym spowodowały, że ukończyła kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej. Jest także popularyzatorką wykorzystania metod badawczych w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Ponieważ jest praktykującym nauczycielem, pełnym pasji i zainteresowań swoje szkolenia opiera na bogatym doświadczeniu, które zdobyła m.in. przy realizacji czterech projektów unijnych.

Jest współautorką publikacji książkowych wydanych w czerwcu 2016 r. realizowanych w ramach projektu Erasmus+:

"Zbiór scenariuszy lekcyjnych: Z matematyką przez świat, w poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych”.

"Zbiór zadań: Z matematyką przez świat”.

 

Jest także współautorką trzech innowacji pedagogicznych, które także wdrożyłam i przeprowadziłam w swoich szkołach:

"Małżeństwo z rozsądku- matematyka z fizyką” 2010/2011;

"Technologia informacyjno komunikacyjna na usługach matematyki i fizyki” 2016/2017’

"Narzędzia informatyki na lekcjach fizyki i języka angielskiego” 2018/2019.

 

Jej zainteresowania to malarstwo olejne i akrylowe, rękodzieło artystyczne, historia drugiej wojny światowej i astronomia.

 

 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Pomiar dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć edukacyjnych uczniów"

w wymiarze 5 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2020

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400