Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Lista kursów

Strona główna
Jesteś tutaj:

Lista kursów

 

Kursy obecne na platformie:

 1. Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali? Jak słuchać, żeby uczniowie do nas mówili?
 2. Stres - wróg czy sprzymierzeniec?
 3. Programowanie w PHP
 4. Elementy arteterapii w zajęciach z psem dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 5. Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 6. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 7. Techniki zwiększania kreatywności w pracy z klasą
 8. W co grają uczniowie?
 9. Elektroniczne formy książki
 10. Nawyki skutecznego działania
 11. Mobbing w pracy. Na czym polega i jak sobie z nim radzić?
 12. Metody rozwiązywania konfliktów w szkole
 13. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w pracy z dzieckiem/uczniem z Zespołem Aspergera (ZA)
 14. Programowanie w Scratch cz.1
 15. Praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną - niezbędnik oligofrenopedagoga
 16. Pozyskiwanie środków i przygotowywanie projektów unijnych dla placówek oświatowych
 17. WebQuest - metoda wykorzystująca TIK w projekcie uczniowskim
 18. Język migowy dla nauczycieli cz. 1
 19. Przemoc wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej. Jak pomagać dziecku krzywdzonemu?
 20. Zarządzanie projektami unijnymi w placówce oświatowej
 21. Trening odporności na stres w pracy nauczyciela
 22. Wykorzystanie platformy e-podręczniki (MEN) w pracy ucznia, nauczyciela i rodzica – klasy I-III
 23. Praktyka Procedury Niebieskiej Karty
 24. Biblioteka szkolna – centrum czytelniczym placówki oświatowej
 25. Poznanie siebie i otaczającego świata poprzez zabawy i ćwiczenia z psem
 26. Prawo autorskie w pracy nauczyciela i ucznia
 27. RODO w oświacie
 28. Asertywny nauczyciel
 29. Zarządzanie stroną internetową w systemie Szkolnastrona.pl
 30. Wykorzystanie tablic interaktywnych – interaktywne zasoby dydaktyczne.
 31. Jak rozpoznać narkotyki i dopalacze?
 32. Wykorzystanie platformy e-podręczniki (MEN) w pracy ucznia, nauczyciela i rodzica – klasy IV-VI
 33. Bajkoterapia z elementami wizualizacji
 34. Wypalenie zawodowe nauczycieli – czym jest i jak sobie z nim radzić
 35. Poznać, zrozumieć, uczyć dziecko, ucznia z zespołem Aspergera
 36. Vademecum Kompetentnego Dyrektora
 37. Poznać, zrozumieć, uczyć dziecko, ucznia z Autyzmem
 38. Dobre relacje i owocna współpraca z rodzicami uczniów
 39. Promocja czytelnictwa – tradycyjne oraz nowoczesne formy i metody upowszechniania czytelnictwa
 40. Awans zawodowy nauczyciela - krok po kroku
 41. E-uzależnienia wśród uczniów - jak im przeciwdziałać
 42. Gry i zabawy integrujące uczniów
 43. Innowacja i eksperyment pedagogiczny w praktyce szkolnej
 44. Pomiar dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć edukacyjnych uczniów
 45. Eksperyment jako metoda aktywizująca uczniów i nauczycieli
 46. Zabawa przez eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej
 47. Excel w pracy nauczyciela
 48. Usprawnianie motoryki małej – ćwiczenia ręki
 49. Zaburzenia mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 50. Agresja, przemoc, mowa nienawiści – jak im przeciwdziałać?
 51. Terapia przez zabawę
 52. Prawa i obowiązki nauczyciela
 53. Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej.
 54. Prawo pracy dla nauczycieli
 55. Koło ratunkowe dla każdego nauczyciela - 50 pomysłów na gry i zabawy edukacyjne aktywizujące uczniów w każdym wieku i na każdym przedmiocie.
 56. Co przeszkadza dzieciom uczyć się? Co przeszkadza nauczycielom nauczać? Sztuka kompromisu w relacjach.
 57. Patent na porywające lekcje języka angielskiego w grupach uczniów starszych gdzie czytanie i pisanie jest opanowane.
 58. Extreme fun with pre-schoolers - przedszkolak na zajęciach języka angielskiego.
 59. Zmysły prawidłowo zintegrowane- wykorzystanie elementów pedagogiki Marii Montessori podczas zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym,
 60. Inteligencja emocjonalna dzieci w każdym wieku - kiedy emocje pomagają, a kiedy przeszkadzają naszym uczniom? Jak skutecznie towarzyszyć uczniom w radzeniu sobie z wkraczaniem w strefę dyskomfortu w sytuacjach szkolnych.
 61. Grupa rówieśnicza - czego potrzebuje nastolatek aby zaangażować się w samodzielny proces uczenia się. Zjawisko i efekt 'odwróconej klasy'.
 62. Nowatorskie metody pracy na lekcji
 63. Pedagogika Montessori w szkole
 64. Ryzyko dysleksji u przedszkolaka. Profilaktyka, diagnoza i działanie
 65. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu ogólnodostępnym
 66. Vademecum Idealnego Wychowawcy
 67. Podstawowe założenia Planu Daltońskiego. Jak je wykorzystać w pracy z dzieckiem?
 68. Świetlica szkolnym centrum stymulowania rozwoju i kreatywności
 69. Jak pracować metodą projektów badawczych w przedszkolu?
 70. Zabawy językowe dla przedszkolaków wspierające naukę czytania
 71. Metody efektywnej nauki - techniki pamięciowe
 72. Rozwijanie umiejętności pracy metodami aktywnymi
 73. E-learning - nauczanie zdalne w praktyce
 74. Czas pracy nauczyciela i dyrektora placówki
 75. Terapia pedagogiczna z pomysłem
 76. Ocenianie kształtujące krok po kroku
 77. Skuteczna motywacja ucznia w nauczaniu zdalnym i w klasie
 78. Bezpieczeństwo w kształceniu na odległość
 79. Efektywna nauka zdalna - Metodyka nauczania i przepisy prawa
 80. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacji kryzysowej
 81. Jak uczyć dzieci na odległość? Nauczanie zdalne w przedszkolu i klasach 1-3
 82. Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela z tytułu niedopełnienia obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
 83. Neurodydaktyka i neuroedukacja - jak wykorzystać ją do zmian w nauczaniu
 84. Koncentracja na lekcjach i poza nimi
 85. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły i placówki
 86. Organizacja pracy przedszkola zgodna z aktualnymi wymogami (COVID-19)
 87. Rola i zadania opiekuna stażu - nauczyciel stażysta - nauczyciel kontraktowy
 88. Jak zostać nauczycielem mianowanym? Awans zawodowy nauczyciela
 89. Jak zostać nauczycielem kontraktowym? Awans zawodowy nauczyciela
 90. Jak zostać nauczycielem dyplomowanym? Awans zawodowy nauczyciela
 91. Jak budować dobre relacje z rodzicami przedszkolaków i uczniów?
 92. Bajkoterapia z elementami dramy
 93. Bajkoterapia z elementami filozofii
 94. Zabawy matematyczne w przedszkolu
 95. Przedszkole od A do Z - vademecum wychowawcy przedszkolnego
 96. Rola obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym
 97. Poczucie własnej wartości - wzmacnianie samooceny uczniów
 98. Jak założyć i prowadzić fanpage placówki na Facebooku?
 99. Nauczyciel jako lider - autorytet – mediator
 100. Dyscyplina w trudnej klasie
 101. Edukacja włączająca
 102. Escape room w edukacji
 103. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
 104. Przedszkolaki kochają ruch - pracujemy nad usprawnianiem motoryki dużej
 105. Jak organizować wydarzenia na cały rok przedszkolny - idealne pomysły
 106. Adaptacja w żłobku i przedszkolu w czasie koronawirusa
 107. Jak przygotować deklarację dostępności
 108. Vademecum dostępności: czym jest dostępność cyfrowa
 109. Dostępna strona internetowa - poradnik Administratora
 110. Jak nauczyć dzieci pracować w grupie - nauka metodą projektu
 111. Ćwiczymy zmysł słuchu i aktywne słuchanie z najmłodszymi
 112. Pozytywna dyscyplina w żłobku i przedszkolu
 113. Rozwijanie przez konstruowanie - dlaczego warto aby dzieci planowały i tworzyły
 114. Pozytywna Dyscyplina w klasie
 115. Wychować ucznia – co to znaczy? Wychowawcza rola szkoły
 116. Pozytywna Dyscyplina w klasie
 117. Ochrona zdrowia psychicznego uczniów
 118. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

 

 

Kursy w przygotowaniu w najbliższym czasie:

 1. SELF-REG – czyli o sztuce samoregulacji w przedszkolu
 2. Mini-mediacje z dziećmi