Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Lista kursów i webinarów

Strona główna

Lista kursów i webinarów

 

Kursy obecne na platformie:

Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali? Jak słuchać, żeby uczniowie do nas mówili?

Stres - wróg czy sprzymierzeniec?

Programowanie w PHP

Elementy arteterapii w zajęciach z psem dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Techniki zwiększania kreatywności w pracy z klasą

W co grają uczniowie?

Elektroniczne formy książki

Nawyki skutecznego działania

Mobbing w pracy. Na czym polega i jak sobie z nim radzić?

Metody rozwiązywania konfliktów w szkole

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w pracy z dzieckiem/uczniem z Zespołem Aspergera (ZA)

Programowanie w Scratch cz.1

Praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną - niezbędnik oligofrenopedagoga

Pozyskiwanie środków i przygotowywanie projektów unijnych dla placówek oświatowych

WebQuest - metoda wykorzystująca TIK w projekcie uczniowskim

Język migowy dla nauczycieli cz. 1

Przemoc wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej. Jak pomagać dziecku krzywdzonemu?

Zarządzanie projektami unijnymi w placówce oświatowej

Trening odporności na stres w pracy nauczyciela

Wykorzystanie platformy e-podręczniki (MEN) w pracy ucznia, nauczyciela i rodzica – klasy I-III

Praktyka Procedury Niebieskiej Karty

Biblioteka szkolna – centrum czytelniczym placówki oświatowej

Poznanie siebie i otaczającego świata poprzez zabawy i ćwiczenia z psem

Prawo autorskie w pracy nauczyciela i ucznia

RODO w oświacie

Asertywny nauczyciel

Zarządzanie stroną internetową w systemie Szkolnastrona.pl

Wykorzystanie tablic interaktywnych – interaktywne zasoby dydaktyczne.

Jak rozpoznać narkotyki i dopalacze?

Wykorzystanie platformy e-podręczniki (MEN) w pracy ucznia, nauczyciela i rodzica – klasy IV-VI

Bajkoterapia z elementami wizualizacji

Wypalenie zawodowe nauczycieli – czym jest i jak sobie z nim radzić

Poznać, zrozumieć, uczyć dziecko, ucznia z zespołem Aspergera

Vademecum Kompetentnego Dyrektora

Poznać, zrozumieć, uczyć dziecko, ucznia z Autyzmem

Dobre relacje i owocna współpraca z rodzicami uczniów

Promocja czytelnictwa – tradycyjne oraz nowoczesne formy i metody upowszechniania czytelnictwa

Awans zawodowy nauczyciela - krok po kroku

E-uzależnienia wśród uczniów - jak im przeciwdziałać

Gry i zabawy integrujące uczniów

Innowacja i eksperyment pedagogiczny w praktyce szkolnej

Pomiar dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć edukacyjnych uczniów

Eksperyment jako metoda aktywizująca uczniów i nauczycieli

Zabawa przez eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej

Excel w pracy nauczyciela

Usprawnianie motoryki małej – ćwiczenia ręki

Zaburzenia mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Agresja, przemoc, mowa nienawiści – jak im przeciwdziałać?

Terapia przez zabawę

Prawa i obowiązki nauczyciela

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej.

Prawo pracy dla nauczycieli

Koło ratunkowe dla każdego nauczyciela - 50 pomysłów na gry i zabawy edukacyjne aktywizujące uczniów w każdym wieku i na każdym przedmiocie.

Co przeszkadza dzieciom uczyć się? Co przeszkadza nauczycielom nauczać? Sztuka kompromisu w relacjach.

Patent na porywające lekcje języka angielskiego w grupach uczniów starszych gdzie czytanie i pisanie jest opanowane.

Extreme fun with pre-schoolers - przedszkolak na zajęciach języka angielskiego.

Zmysły prawidłowo zintegrowane- wykorzystanie elementów pedagogiki Marii Montessori podczas zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym,

Inteligencja emocjonalna dzieci w każdym wieku - kiedy emocje pomagają, a kiedy przeszkadzają naszym uczniom? Jak skutecznie towarzyszyć uczniom w radzeniu sobie z wkraczaniem w strefę dyskomfortu w sytuacjach szkolnych.

Grupa rówieśnicza - czego potrzebuje nastolatek aby zaangażować się w samodzielny proces uczenia się. Zjawisko i efekt 'odwróconej klasy'.

Nowatorskie metody pracy na lekcji

Pedagogika Montessori w szkole

Ryzyko dysleksji u przedszkolaka. Profilaktyka, diagnoza i działanie

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu ogólnodostępnym

Vademecum Idealnego Wychowawcy

Podstawowe założenia Planu Daltońskiego. Jak je wykorzystać w pracy z dzieckiem?

Świetlica szkolnym centrum stymulowania rozwoju i kreatywności

Jak pracować metodą projektów badawczych w przedszkolu?

Zabawy językowe dla przedszkolaków wspierające naukę czytania

Metody efektywnej nauki - techniki pamięciowe

Rozwijanie umiejętności pracy metodami aktywnymi

E-learning - nauczanie zdalne w praktyce

Czas pracy nauczyciela i dyrektora placówki

Terapia pedagogiczna z pomysłem

Ocenianie kształtujące krok po kroku

Skuteczna motywacja ucznia w nauczaniu zdalnym i w klasie

Bezpieczeństwo w kształceniu na odległość

Efektywna nauka zdalna - Metodyka nauczania i przepisy prawa

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacji kryzysowej

Jak uczyć dzieci na odległość? Nauczanie zdalne w przedszkolu i klasach 1-3

Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela z tytułu niedopełnienia obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

Neurodydaktyka i neuroedukacja - jak wykorzystać ją do zmian w nauczaniu

Koncentracja na lekcjach i poza nimi

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły i placówki

Organizacja pracy przedszkola zgodna z aktualnymi wymogami (COVID-19)

Rola i zadania opiekuna stażu - nauczyciel stażysta - nauczyciel kontraktowy

Jak zostać nauczycielem mianowanym? Awans zawodowy nauczyciela

Jak zostać nauczycielem kontraktowym? Awans zawodowy nauczyciela

Jak zostać nauczycielem dyplomowanym? Awans zawodowy nauczyciela

Jak budować dobre relacje z rodzicami przedszkolaków i uczniów?

Bajkoterapia z elementami dramy + WEBINAR

Bajkoterapia z elementami filozofii + WEBINAR

Zabawy matematyczne w przedszkolu + WEBINAR

Przedszkole od A do Z - vademecum wychowawcy przedszkolnego

Rola obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym

Poczucie własnej wartości - wzmacnianie samooceny uczniów

Jak założyć i prowadzić fanpage placówki na Facebooku?

Nauczyciel jako lider - autorytet – mediator

Dyscyplina w trudnej klasie

Edukacja włączająca

Escape room w edukacji

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów

Przedszkolaki kochają ruch - pracujemy nad usprawnianiem motoryki dużej

Jak organizować wydarzenia na cały rok przedszkolny - idealne pomysły

Adaptacja w żłobku i przedszkolu + WEBINAR

Jak przygotować deklarację dostępności

Vademecum dostępności: czym jest dostępność cyfrowa

Dostępna strona internetowa - poradnik Administratora

Jak nauczyć dzieci pracować w grupie - nauka metodą projektu

Ćwiczymy zmysł słuchu i aktywne słuchanie z najmłodszymi

Pozytywna dyscyplina w żłobku i przedszkolu + WEBINAR

Rozwijanie przez konstruowanie - dlaczego warto aby dzieci planowały i tworzyły

Wychować ucznia – co to znaczy? Wychowawcza rola szkoły

Pozytywna Dyscyplina w klasie + WEBINAR

Jak pracować poza klasą, czyli edukacja outdoor

Ochrona zdrowia psychicznego uczniów

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

SELF-REG – czyli o sztuce samoregulacji + WEBINAR

Teatr wyobraźni – drama i gry fabularne wspierające inteligencję emocjonalną ucznia + WEBINAR

Rozwój technologii - wyzwania i przygotowanie uczniów do stawiania im czoła + WEBINAR

Jak wspierać integrację sensoryczną przedszkolaków i młodszych uczniów? + WEBINAR

Kontakt z dziką przyrodą w procesie edukacji  + WEBINAR

Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne + WEBINAR

Mini-mediacje z dziećmi + WEBINAR

Jak budować motywację wewnętrzną u dzieci? + WEBINAR

Pierwsza Pomoc dla pracowników oświaty

Powrót do szkoły po pandemii - jak zadbać o uczniów i o siebie + WEBINAR

Manipulacja – jak się przed nią chronić + WEBINAR

Komunikacja bez przemocy w praktyce szkolnej i życiowej + WEBINAR

Odkrywamy talenty – poszukiwanie mocnych stron i projektowanie zajęć z ich wykorzystaniem + WEBINAR

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole. Organizacja pracy, dokumenty, współpraca z rodzicem + WEBINAR

Uczeń z innego kręgu kulturowego w szkole ogólnodostępnej

Szkoła szyta na miarę - indywidualizacja w edukacji + WEBINAR

Zarządzanie sobą w czasie – priorytetyzacja i mądre planowanie w pracy nauczyciela + WEBINAR

Higiena cyfrowa w pracy nauczyciela

Jak przygotować dziecko do szkoły? O gotowości szkolnej dziecka z perspektywy nauczycieli i rodziców

Gry planszowe w edukacji językowej i matematycznej dzieci

 

 

WEBINARY Z CERTYFIKATEM

SELF-REG – czyli o sztuce samoregulacji

Integracja sensoryczna dziecka bez tajemnic

Bajkoterapia bez tajemnic

Zabawy językowe wspierające naukę czytania

Zabawy matematyczne w przedszkolu

Pozytywna Dyscyplina bez tajemnic

 

Zamów pakiet wszystkich kursów i webinarów dla siebie w promocyjnej cenie 390 zł