Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne

Strona główna

Bestseller

+ kurs+webinar

Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne

Ewa Janus

Cena regularna:
55

Kupuję

Cena w pakiecie 5 za 3 :
49

Kupuję w pakiecie 5 za 3

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z przejawami zachowań trudnych, agresywnych u młodszych dzieci.

Kurs zawiera wyjaśnienie niektórych przyczyn tego rodzaju trudnych zachowań u dzieci, sposobów ich diagnozowania oraz elementy dobrych praktyk z doświadczeń w prowadzeniu grup przedszkolnych.

 

Czego się nauczę?

Zapoznanie się z materiałami z kursu pozwoli Ci prawidłowo diagnozować potrzeby dzieci, adekwatnie na nie odpowiadać oraz wdrażać programy profilaktyczne w grupach przedszkolnych i klasach 1-3. Nauczyciele otrzymają również informacje o tym, z jakimi instytucjami warto (i trzeba) współpracować, by praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne, była bardziej efektywna. Dowiesz się więcej o tym, w jaki sposób i na jakich warunkach można uzyskać wsparcie oraz od jakich instytucji rodzice, dzieci, ale i nauczyciele mogą oczekiwać pomocy.

 

Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z kilku części, zawierających szczegółowe informacje o tym, czym jest agresja, jakie są mechanizmy jej wyzwalania oraz wskazówki, jak reagować w konkretnych sytuacjach. Kurs zawiera również moduł opisujący, jakie instytucje mogą być wsparciem dla nauczyciela, który pracuje z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne.

Ponadto, będziesz mógł/a sprawdzić swoją wiedzę w 5 krótkich mini – testach oraz jednym dłuższym teście podsumowującym zdobytą podczas kursu wiedzę.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Na stronie www.szkolna24.pl jest dostępny kurs mojego autorstwa: "Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu ogólnodostępnym” oraz "Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu” oraz "Bajkoterapia z elementami dramy”, które również zawierają cenne wskazówki do działania. Zapraszam do udziału w tym kursie, by poszerzyć wiedzę na temat udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, również dzieciom przejawiającym zachowania agresywne.

 

 • Ważność kursu bezterminowo (dla użytkowników indywidualnych)
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 3 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • WEBINAR - Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne  
  • lekcja
  • wideo
 • Czym jest agresja?  
  • lekcja
 • Czy to jest zachowanie agresywne?  
  • lekcja
 • Rodzaje i formy agresji Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Jakie czynniki mają znaczenie, jeśli chodzi o skłonność do pojawienia się zachowania agresywnego?  
  • lekcja
 • Mechanizmy pojawiania się agresji  
  • lekcja
 • Sytuacje  
  • lekcja
 • Modelowanie (obserwacja agresywnych zachowań innych ludzi) Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Jak rozpoznać potrzeby dziecka?  
  • lekcja
 • Krótkofalowe, doraźne sposoby postępowania z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci: Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Wsparcie dziecka i nauczyciela w placówce (dyrektor, inni nauczyciele) oraz poza nią  
  • lekcja
 • Wewnętrzne działania placówki Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Podsumowanie Pobranie certyfikatu
  • lekcja

Jestem nauczycielką przedszkola, ale również metodykiem, pedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Na co dzień przede wszystkim wspieram merytorycznie kadrę Przedszkola Szkrabki w Warszawie, podsuwając wskazówki, metody aktywizujące dzieci i pobudzając do refleksji. W swojej pracy pedagogicznej łączę elementy wielu metod: planu daltońskiego, pedagogiki Montessorii, metody projektów badawczych itp. Doskonalę swój warsztat przede wszystkim w zakresie możliwości indywidualizowania pracy z dziećmi i wspierania dzieci zdolnych.

Od kilku lat współpracuję z wydawnictwami edukacyjnymi, pisząc programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, tworząc pomoce dydaktyczne dla dzieci oraz materiały metodyczne dla nauczycieli.

Prowadzę warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców, prezentując różne metody pracy z dzieckiem (przede wszystkim Plan Daltoński) oraz szerząc wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się (m.in. dysleksja).

Swoją wiedzą, doświadczeniem i materiałami dydaktycznymi dzielę się również na blogu www.przedszkolezpomyslem.pl.

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Data wydania certyfikatu:

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne"

w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2021

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400